Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Nettoomsætning

Nettoomsætning refererer til de samlede indtægter, som en virksomhed har genereret i løbet af regnskabsåret efter at have fratrukket moms, afgifter og skatter.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er nettoomsætning?

Nettoomsætning refererer til de samlede indtægter, som en virksomhed har genereret i løbet af regnskabsåret efter at have fratrukket moms, afgifter og skatter. 

Dette nøgletal er afgørende for at forstå virksomhedens faktiske indtjeningskapacitet, da det udelukker de penge, der betales videre til eksterne enheder som skattevæsenet. Nettoomsætningen afslører den reelle økonomiske præstation og er en indikator for virksomhedens evne til at skabe indtægter, som forbliver i virksomheden til geninvestering eller fortjeneste.

Beregning af nettoomsætning

For at beregne nettoomsætningen korrekt, er det vigtigt at anvende periodisering. Dette betyder, at kun indtægter fra varer, der er solgt inden for den pågældende regnskabsperiode, skal inkluderes. Varer indkøbt, men endnu ikke solgt, må ikke tælle med i denne opgørelse. 

Formlen for beregning af nettoomsætning er enkel og ser således ud:

Antal solgte varer × Salgspris eksklusiv moms = Nettoomsætning

For eksempel, hvis en virksomhed sælger 300 trøjer til en pris af 500 kr. pr. stk. eksklusiv moms, vil nettoomsætningen for denne varelinje være:

300 × 500 kr. = 150.000 kr. 

For virksomheder med flere produktlinjer, skal denne beregning gentages for hvert produkt, og den samlede nettoomsætning findes ved at lægge de enkelte produktlinjers nettoomsætning sammen.

Bogføring af nettoomsætning

Når årsregnskabet udarbejdes, er det essentielt, at nettoomsætningen bogføres korrekt. Denne post skal placeres øverst i resultatopgørelsen og repræsentere det akkumulerede salg fra alle produktlinjer gennem hele regnskabsåret. Dette tal er fundamentalt, da det giver interessenter, herunder investorer og kreditgivere, et klart billede af virksomhedens driftsresultat.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er omsætning?

Omsætningen repræsenterer den totale indkomst en virksomhed genererer fra salget af varer og tjenester før fradrag af nogen udgifter. Dette nøgletal er afgørende for virksomheders finansielle analyse, men det er vigtigt at forstå, at omsætning ikke er lig med virksomhedens endelige profit eller overskud, da det ikke tager højde for omkostninger. Mens en høj omsætning kan virke lovende, er det ikke nødvendigvis en indikator for økonomisk sundhed, hvis omkostningerne overstiger denne indtægt. 

Derfor er en grundig vurdering af både omsætning og omkostninger essentiel for at sikre rentabilitet og en positiv nettoomsætning.

At bestemme, hvornår en omsætning er tilstrækkelig, er relativt og afhænger stærkt af virksomhedens udgifter. En god tommelfingerregel er, at virksomheden skal have et overskud efter alle omkostninger er betalt for at vurdere omsætningen som positiv.

Beregning af omsætning

Omsætningen beregnes ved at multiplicere antallet af solgte enheder med salgsprisen pr. enhed. For en virksomhed med flere produktkategorier skal dette regnestykke udføres for hvert produkt, og resultaterne summeres for at få den samlede omsætning.

For eksempel, forestil dig en virksomhed, der sælger kontorartikler. I en given måned har de solgt:

  • 200 pakker printerpapir til 50 kr. pr. pakke = 10.000 kr.
  • 100 blækpatroner til 120 kr. pr. stk, = 12.000 kr.
  • 80 kontorstole til 750 kr. pr. stol = 60.000 kr.
  • 50 skriveborde til 1.200 kr. pr. bord = 60.000 kr.

Den samlede omsætning vil derfor være: 10.000 kr. + 12.000 kr. + 60.000 kr. + 60.000 kr. = 142.000 kr. Dette eksempel illustrerer virksomhedens omsætning fra salget af kontorartikler inden for en måned.

For at opnå en præcis beregning af nettoomsætningen for regnskabsåret, bør virksomheden trække alle salgsrelaterede skatter og afgifter fra denne omsætning. Ved at spore omsætningen løbende, kan virksomheden identificere mønstre, justere priser og salgsstrategier for at optimere deres nettoomsætning.

Indvirkningen af omsætning og skelnen mellem omsætning og nettoomsætning

Når det kommer til at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed, er omsætningen et centralt nøgletal. Det repræsenterer bruttoindtægterne fra salg af produkter og tjenester, men det afdækker ikke de underliggende omkostninger. Omsætning alene giver ikke et fuldstændigt billede af, om en virksomhed er økonomisk succesfuld. Dog kan en høj omsætning indikere et stort markedspotentiale og efterspørgsel efter virksomhedens tilbud.

En virksomheds omsætning kan være høj, mens overskuddet er lavt af flere årsager, som høje opstartsomkostninger eller investeringer i markedsføring og produktion. Disse forhold er typiske for nye virksomheder. Efterhånden som en virksomhed vokser og optimerer sin drift, vil omkostningerne ofte falde, hvilket potentielt fører til højere overskud pr. solgt enhed. 

Fortsætter denne trend ikke, bør virksomheden undersøge veje til at hæve deres overskud, f.eks. gennem omkostningsreduktioner.

Omsætning kontra nettoomsætning

En afgørende forskel mellem omsætning og nettoomsætning er, at omsætningen inkluderer skatter, moms og afgifter, mens disse fratrækkes for at opnå nettoomsætning. 

Nettoomsætningen er således et mere præcist mål for virksomhedens faktiske salgsindtægter, da den viser de penge, der forbliver i virksomheden efter at have betalt de nødvendige afgifter til det offentlige.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forståelse af omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne omfatter de værdier i en virksomhed, som man forventer at omsætte, forbruge eller sælge inden for en nær fremtid. De består typisk af varelager og tilgodehavender. Varelageret omhandler de varer, en virksomhed har på lager og planlægger at sælge, mens tilgodehavenderne repræsenterer de beløb, som kunder skylder virksomheden for de leverede varer eller tjenester.

Beregning af Nulpunktsomsætning

Nulpunktsomsætningen er den omsætning, en virksomhed skal opnå for at dække alle omkostninger. Det er et værktøj til at forstå, hvilket salgsniveau der er nødvendigt for at virksomheden hverken tjener eller taber penge. For at beregne nulpunktsomsætningen, multipliceres kapacitetsomkostningerne med 100 og divideres med den gennemsnitlige dækningsgrad. Dette kræver en god forståelse af salgsprisen og produktions- eller indkøbsomkostningerne for virksomhedens varer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Nettoomsætning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nettoomsætning er den indkomst, en virksomhed har efter at have fratrukket moms, skatter og afgifter fra bruttoomsætningen. Det er et nøgletal, der viser virksomhedens reelle salgsindtægter og er en indikator for, hvor meget penge virksomheden rent faktisk beholder fra salget af sine varer og tjenester.

Nettoomsætningen tager højde for fradrag af moms, skatter og afgifter fra bruttoomsætningen, hvilket giver en mere nøjagtig forståelse af virksomhedens faktiske indtægter. Bruttoomsætning refererer derimod til det totale salgsbeløb uden at fratrække disse udgifter.

Nettoomsætningen er vigtig, da den giver et klart billede af virksomhedens evne til at generere indtægter, der er til rådighed for geninvestering eller profit. Det er også en central indikator for virksomhedens markedsposition og efterspørgsel på dens produkter eller tjenester.

En virksomhed kan forbedre sin nettoomsætning ved at øge salget, optimere prissætning, reducere omkostninger til moms, skatter og afgifter, samt forbedre effektiviteten i produktionen og drift for at reducere omkostningerne.

Nulpunktsomsætningen er det omsætningsniveau, hvor alle omkostninger er dækkede, og der ikke er hverken overskud eller underskud. Det beregnes ved at gange kapacitetsomkostningerne med 100 og dividere med dækningsgraden. Dette tal hjælper med at fastlægge, hvor meget en virksomhed mindst skal sælge for at opnå en positiv nettoomsætning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: