Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Personlig ejet mindre virksomhed - PMV

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

PMV - Hvad er en personligt ejet mindre virksomheder

I Danmark udgør PMV’er, eller personligt ejede mindre virksomheder, den mindste kategori af virksomhedstyper. En PMV er ideel for små skalaforetagender, som f.eks. deltidsprojekter eller hobby relaterede aktiviteter, hvor der ikke er behov for at ansætte medarbejdere.

Som indehaver af en PMV er der en omsætningsgrænse på maksimalt 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder. Da en PMV ikke er momsregistreret, er det muligt at tilbyde varer eller tjenester til en lavere pris til private, da disse transaktioner er momsfrie. Dette betyder også, at du undgår opgaver som momsregnskab og momsindberetning.

Betingelser for etablering af en PMV

Når du skal etablere en PMV, personligt ejet mindre virksomhed, er der en række specifikke krav, der skal opfyldes:

 • Du skal være mindst 18 år gammel.
 • En dansk adresse er nødvendig, men dansk statsborgerskab er ikke et krav.
 • Besiddelse af et dansk CPR-nummer er et must.
 • Du skal være ene-ejer af virksomheden.
 • Personlig hæftelse for virksomhedens gæld og forpligtelser er et vilkår.
 • Ansatte må ikke indgå i virksomheden.
 • Omsætningen må ikke overskride 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.
 • Handel med lande uden for EU er ikke tilladt.
 • Kun én PMV må være i dit navn.
 • Registrering af din PMV skal fornyes hvert tredje år.
 • Modtagelse af dagpenge samtidig med drift af PMV er ikke tilladt.

Oprettelse af en PMV

For at oprette en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) kan du, såfremt alle kravene er opfyldt, nemt foretage registreringen via Virk.dk. Denne proces er helt uden omkostninger. Ved oprettelsen får du tildelt et CVR-nummer, som du kan bevare, selv hvis du senere beslutter at ændre din virksomhedstype. Selvom det er muligt at drive en PMV uden et CVR-nummer, giver et CVR-nummer et mere professionelt præg på din virksomhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regnskabsregler for en PMV

Som indehaver af en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) er det nødvendigt at følge bogføringsregler og udarbejde regnskab på lige fod med andre virksomhedstyper. Dette indebærer at registrere overskud eller underskud i den udvidede selvangivelse, som danner grundlag for årsopgørelsen og bestemmer din skatteposition med SKAT – enten tilbagebetaling eller gæld. Overskud i en PMV er skattepligtigt.

Overensstemmelse med bogføringsloven er et krav, hvilket betyder, at regnskabsmateriale skal opbevares i fem år. Som ejer af en PMV hæfter du personligt for virksomhedens forpligtelser, inklusiv eventuel gæld.

En PMV er ikke momsregistrerbar, hvilket eliminerer behovet for at føre momsregnskab og indberette moms. Dette betyder også, at du ikke kan opkræve moms på fakturaer eller trække moms fra på indkøb. Ønsker du en momsregistreret virksomhed, er en PMV ikke den rette virksomhedstype for dig.

Bankkonto for en PMV

Det er ikke et fast krav, at en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) skal have en erhvervskonto i banken. Men da de fleste banker ikke accepterer virksomhedstransaktioner på en privatkonto, kan det blive nødvendigt at oprette en erhvervskonto. Der er ofte omkostninger forbundet med at oprette en erhvervskonto, så det anbefales at undersøge forskellige banktilbud og diskutere mulighederne med dem.

Den opdaterede bogføringslov for PMV'er

Den nye bogføringslov bringer betydelige ændringer for flere virksomhedstyper, men disse ændringer vil ikke direkte påvirke PMV’er. Det betyder dog ikke, at PMV’er er undtaget fra at overholde bogføringsloven. Det nuværende krav om at opbevare regnskabsmateriale i fem år gælder stadig for PMV’er. Det er også vigtigt at være opmærksom på ændringerne i den nye bogføringslov, især hvis du overvejer at skifte til en anden virksomhedstype med en forventet nettoomsætning på over 300.000 kr. over to år i træk.

PMV vs enkeltmandsvirksomhed

Selvom der er ligheder mellem en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og en enkeltmandsvirksomhed, som at begge er personligt ejet med en enkelt ejer og begge kræver bogføring samt skatteregnskab, er der også markante forskelle, som er vigtige at overveje ved valg af virksomhedstype. Her er en oversigt over de væsentligste forskelle:

 • Omsætningsgrænse: En PMV har et omsætningsloft på 50.000 kr., mens en enkeltmandsvirksomhed ikke har noget omsætningsloft.
 • Ansatte: I en PMV er det ikke tilladt at have ansatte, mens en enkeltmandsvirksomhed godt kan ansætte medarbejdere.
 • Momsregistrering: En PMV kan ikke momsregistreres, i modsætning til en enkeltmandsvirksomhed, der har mulighed for momsregistrering, selv ved omsætning under 50.000 kr. Dette betyder, at enkeltmandsvirksomheder skal føre momsregnskab og indberette moms, hvilket ikke er gældende for PMV’er.
 • Salg af varer til udlandet: En PMV kan handle inden for EU, men må ikke handle med lande uden for EU. Enkeltmandsvirksomheder har derimod ingen begrænsninger i handel med lande uden for EU.
 • Fornyelse af CVR-nummer: Som PMV-ejer skal du forny dit CVR-nummer hvert tredje år.

Ændring fra PMV til enkeltmandsvirksomhed

Det er muligt når som helst at ændre din virksomhedsstruktur fra en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) til en enkeltmandsvirksomhed. Denne ændring kan foretages via Virk.dk ved at vælge muligheden ‘Ændre virksomhed’. Det CVR-nummer, du modtog ved oprettelsen af din PMV, kan du fortsat anvende, selv når du skifter til en anden virksomhedstype. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de konsekvenser, der følger med, specielt hvis du vælger at momsregistrere din nye enkeltmandsvirksomhed.

PMV og anvendelsen af NemKonto

For enhver virksomhedstype, inklusiv en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), er det et krav at have en NemKonto tilknyttet. Dette skyldes nødvendigheden af at have et officielt sted, hvor offentlige myndigheder kan overføre penge til din virksomhed, hvis der opstår en situation, hvor dette bliver relevant. Mens det ofte er tilstrækkeligt at anvende en privatkonto som NemKonto for personlige formål, er dette ikke gældende for virksomheder. I tilfælde af en virksomhed, herunder en PMV, skal du have en erhvervskonto, som også kan fungere som NemKonto for din virksomhed.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Overgang fra PMV til ApS

Hvis du overvejer at transformere din personligt ejet mindre virksomhed (PMV) til et anpartsselskab (ApS), er det godt at vide, at det altid er en mulighed, især når din virksomhed begynder at vokse. Overgangen fra en PMV til et ApS er en forholdsvis enkel proces. Der er dog visse økonomiske aspekter at tage højde for, herunder kravet om at indskyde en startkapital på 40.000 kr., som er nødvendig for at stifte et kapitalselskab som et ApS.

PMV og dagpenge - hvordan er du stillet som ejer?

Som ejer af en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) i deltidskapacitet, er du normalt ikke kvalificeret til at modtage dagpenge. Der kan dog forekomme undtagelser, hvor du får tilladelse til at opretholde din PMV samtidig med at modtage dagpenge. Dette kræver en forudgående aftale med din A-kasse.

Hvis du får godkendelse til at beholde din PMV under dagpengeperioden, kan det resultere i, at du kun bliver berettiget til supplerende dagpenge frem for det fulde beløb. Derfor er det vigtigt at overveje, om indtægten fra din virksomhed vil være tilstrækkelig til at dække forskellen mellem supplerende dagpenge og den fulde dagpengesats.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om PMV

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

PMV står for “personligt ejet mindre virksomhed”, som er en betegnelse for en bestemt type virksomhedsstruktur.

Dette kan gøres online gennem virk.dk. På dette websted kan du registrere din personligt ejede mindre virksomhed og få tildelt et CVR-nummer.

Der er ingen omkostninger involveret. At etablere en personligt ejet mindre virksomhed kræver ikke startkapital.

Det er faktisk muligt. Skulle din personligt ejede mindre virksomhed udvide sig, og du finder det nødvendigt at skifte virksomhedsform, kan dette gøres med relativ lethed. Vær dog opmærksom på, at der kan være visse omkostninger forbundet med at omdanne din PMV.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: