Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regnskabsklasse B

Inden for det danske regnskabssystem findes regnskabsklasse B som en af fire hovedklasser. Denne klasse inkluderer virksomheder med begrænset hæftelse, som typisk omfatter anpartsselskaber og aktieselskaber. Hvis din virksomhed falder ind under regnskabsklasse B, er der krav om at udarbejde en årsrapport, der skal indeholde en ledelsespåtegning.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af regnskabsklasse B

Før vi dykker ned i detaljerne omkring regnskabsklasse B, er det vigtigt at forstå konceptet af regnskabsklasser i en bredere kontekst. Regnskabsklasser bruges til at kategorisere virksomheder baseret på deres størrelse og virksomhedsstruktur. Den specifikke regnskabsklasse, en virksomhed tilhører, bestemmer de krav, der stilles til virksomhedens regnskabsaflæggelse.

I Danmark findes der fire hovedregnskabsklasser: A, B, C og D. Regnskabsklasse A repræsenterer kategorien med de mest basale krav, mens regnskabsklasse D omfatter virksomheder med de mest omfattende krav til regnskabsaflæggelse.

Krav til virksomheder i regnskabsklasse B

Virksomheder inden for regnskabsklasse B, såsom aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde, står over for specifikke krav. I modsætning til virksomheder i regnskabsklasse A, som har valgfrihed i forhold til indberetning af årsregnskab, er det obligatorisk for virksomheder i klasse B at indberette et årsregnskab.

Din årsrapport skal opfylde flere vigtige krav, herunder:

 1. Revision: Årsrapporten skal gennemgå en nøje revision.
 2. Ledelsespåtegning: Rapporten skal indeholde en påtegning fra virksomhedens ledelse.
 3. Ledelsesberetning: En detaljeret beretning fra ledelsen er nødvendig.
 4. Retvisende balance og resultatopgørelse: Disse finansielle rapporter skal være nøjagtige og retvisende.
 5. Notekrav: Specifikke noter og detaljer skal inkluderes i årsrapporten.
 6. Eventuel revisionspåtegning: Hvis relevant, skal der inkluderes en påtegning fra revisoren.

De vigtigste punkter bliver gennemgået under.

1. Du har revisionspligt i regnskabsklasse B

Hører din virksomhed til regnskabsklasse B, er det en grundlæggende forpligtelse at få årsregnskabet revideret af en revisor. Men der er alternativer til en fuld revision, som du kan overveje.

En af disse muligheder er at vælge en udvidet gennemgang af regnskabet. Denne procedure udføres også af en revisor, men den er mindre dybtgående end en traditionel revision. Under en udvidet gennemgang vil revisoren undlade visse opgaver, som er standard i en fuldstændig revision. For eksempel kontrollerer revisoren ikke den fysiske lageroptælling og foretager ikke detaljerede test af regnskabsdataene. Derudover udelades også den skriftlige rapportering til virksomhedens ledelse, som ellers er en del af en standard revisionsproces.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ingen regler uden undtagelser

Selv inden for regnskabsklasse B er det muligt at undgå revisionspligten. Dette gælder især for mindre virksomheder, som under visse omstændigheder kan fravælge både den fulde revision og den udvidede gennemgang. Hvis din virksomhed i de seneste to regnskabsår opfylder følgende kriterier, kan du benytte denne undtagelse:

 • Balancesummen er under fire millioner kroner.
 • Nettoomsætningen ligger på under otte millioner kroner.
 • Virksomheden har højst 12 fuldtidsansatte gennem hele regnskabsåret.

Disse kriterier giver mindre virksomheder en vis fleksibilitet i forhold til revisionskravene i regnskabsklasse B.

2. Du skal udarbejde en balance og en resultatopgørelse

For virksomheder, der tilhører regnskabsklasse B, er det et essentielt krav at udarbejde en årsrapport ved afslutningen af hvert regnskabsår. Denne årsrapport, der dækker over det forgangne år, skal som et minimum inkludere to centrale elementer: en resultatopgørelse og en balance. Disse finansielle dokumenter er afgørende og skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Det er vigtigt at understrege, at kravet om at udarbejde en årsrapport er obligatorisk og ikke kan fraviges. Dette gælder for hvert eneste regnskabsår uden undtagelse, og er en grundlæggende del af de regnskabsmæssige forpligtelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

3. Du skal lave en ledelsespåtegning

En ledelsespåtegning er en væsentlig del af årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse B. Denne påtegning er en erklæring fra virksomhedens ledelse, der bekræfter, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

Interessant nok, hvis du er ene leder i din virksomhed, er der en undtagelse til denne regel. I sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt at inkludere en ledelsespåtegning i årsrapporten. Denne undtagelse gør det en smule lettere for enkeltmandsvirksomheder og mindre virksomheder, hvor der kun er én person i ledelsen.

4. Du skal leve op til de aktuelle notekrav i regnskabsklasse B

For virksomheder i regnskabsklasse B er det vigtigt at opfylde de gældende notekrav i årsrapporten. Disse noter skal indeholde en forklaring på den anvendte regnskabspraksis blandt andre detaljer.

Men der er en undtagelse for mikrovirksomheder inden for regnskabsklasse B. Hvis din virksomhed falder ind under denne kategori, er der ikke et krav om at inkludere detaljer om regnskabspraksis i årsrapporten. Dette giver en vis lettelse for mikrovirksomheder, idet det reducerer kompleksiteten og omfanget af det regnskabsmæssige arbejde, de skal udføre.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Mikrovirksomheder indenfor regnskabsklasse B

Mikrovirksomheder udgør en særlig gruppe inden for regnskabsklasse B. Din virksomhed betragtes som en mikrovirksomhed inden for denne klasse, hvis den opfylder følgende kriterier:

 • Balancesummen må ikke overstige 2,7 millioner kroner.
 • Nettoomsætningen skal være maksimalt 5,4 millioner kroner.
 • Antallet af fuldtidsansatte skal i gennemsnit være højst 10 i løbet af regnskabsåret.

Hvis dit selskab falder ind under disse grænser, er der visse lettende regler, når du skal udarbejde din årsrapport:

 • Du er ikke forpligtet til at få dit årsregnskab revideret, hvilket kan være en stor fordel i forhold til ressourceforbrug og omkostninger.
 • Kravene til noter i årsrapporten er også mindre stringente sammenlignet med større virksomheder i regnskabsklasse B.

Disse undtagelser gør processen med at udarbejde en årsrapport mere enkel og mindre tidskrævende for dig, der driver en mindre virksomhed. Dette understøtter små virksomheders evne til at fokusere på deres kerneaktiviteter uden at blive overvældet af komplekse regnskabskrav.

Antallet af virksomheder i regnskabsklasse B

Der er faktisk en betydelig mængde virksomheder, der tilhører regnskabsklasse B i Danmark. Denne klasse omfatter et bredt spektrum af små og mellemstore virksomheder. Generelt falder enkeltmandsvirksomheder under regnskabsklasse A, mens selskabsformer som anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) ofte hører til i klasse B.

Hvis du er usikker på, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører, er det en god idé at konsultere Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide. Her kan du finde nyttige oplysninger og vejledning om årsrapporter og regnskabsklasser, som kan hjælpe dig med at navigere i regnskabets kompleksitet og sikre, at din virksomhed overholder de relevante krav.

Primære forskelle mellem regnskabsklasserne A, B, C og D

De primære forskelle mellem regnskabsklasserne A, B, C og D i Danmark ligger i kravene til regnskabsaflæggelse og virksomhedens størrelse og kompleksitet.

 • Regnskabsklasse A og B: Forskellen mellem disse to klasser er ikke markant. I klasse A har virksomheder valgfrihed med hensyn til at indberette deres årsrapport, mens virksomheder i klasse B ikke har dette valg – her er indberetning en fast forpligtelse.
 • Overgangen fra B til C: Skiftet fra regnskabsklasse B til C markerer et væsentligt spring i kravene. Virksomheder i klasse C skal være større og forberedt på at håndtere mere omfattende regnskabskrav. Her introduceres krav om yderligere rapporteringsopgaver som pengestrømsopgørelser, nøgletalsopgørelser, kapitalopgørelser og revisionspåtegninger.
 • C-klasse og D-klasse: Kravene i disse to klasser er lignende, men D-klassen er typisk forbeholdt de større børsnoterede og statslige aktieselskaber. Dette afspejler virksomhedernes størrelse og det offentlige fokus, hvilket resulterer i strengere krav til transparens og regnskabsaflæggelse.

Samlet set, mens A og B fokuserer på mindre og mellemstore virksomheder med relativt enkle krav, repræsenterer C og D-klasserne virksomheder af større skala og kompleksitet, hvilket afspejles i de mere strenge regnskabskrav.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Regnskabsklasse B

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Regnskabsklasse B er en af fire hovedregnskabsklasser i Danmark, brugt til at kategorisere virksomheder baseret på størrelse og struktur. Den adskiller sig fra andre klasser ved de specifikke krav, der stilles til regnskabsaflæggelsen. Mens klasse A har de mest basale krav, repræsenterer klasse B virksomheder, der har mere omfattende regnskabskrav end A, men mindre end dem i klasserne C og D.

Regnskabsklasse B omfatter primært små til mellemstore virksomheder. Inden for denne klasse differentieres der mellem mikrovirksomheder og de typiske virksomheder i B-klassen.

Virksomheder i regnskabsklasse B, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde, skal overholde specifikke krav. Disse inkluderer obligatorisk indberetning af et årsregnskab, udførelse af revision, ledelsespåtegning, ledelsesberetning, udarbejdelse af en retvisende balance og resultatopgørelse, samt inklusion af specifikke noter i årsrapporten. Revisionspåtegning er også nødvendig, hvis det er relevant.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: