Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Passiver

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er passiver?

Passiverne på en virksomheds balance repræsenterer kreditsiden og er afgørende for at forstå virksomhedens kapitalstruktur. Når man analyserer en balance, finder man passiverne på højre side, mens aktiverne placeres på venstre side.

Disse passiver indikerer den kapital, som er anvendt til at finansiere virksomhedens aktiver. De giver et billede af, hvorledes virksomheden har skaffet midlerne til sine investeringer og hvad den skylder.

Passiver i en virksomhed kan typisk inddeles i:

  • Egenkapital: Dette er den del af finansieringen, som kommer fra virksomhedens ejere.
  • Hensatte forpligtelser: Dette er midler, som er afsat til at dække sandsynlige, men usikre fremtidige forpligtelser.
  • Gældsforpligtelser: Dette refererer til den kapital, som er stillet til rådighed af långivere.

Passiver er en central del af enhver virksomheds regnskab og refererer til de forpligtelser og gæld, en virksomhed har. Disse kan være i form af lån, kreditorgæld, hensatte forpligtelser, og egenkapital.

I regnskabsmæssig sammenhæng udgør passiverne den del af balancen, der viser virksomhedens finansieringskilder. Dette inkluderer både de midler, som virksomheden skylder til andre (såsom banklån eller kreditorer) og den egenkapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Passiverne er med til at give et billede af virksomhedens økonomiske sundhed, da de viser, hvor meget gæld virksomheden har, og hvordan denne gæld er struktureret.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan præsenteres passiverne i balancen?

I forbindelse med udarbejdelsen af et årsregnskab kan balancen præsenteres på to forskellige måder: kontoformen og beretningsformen. Virksomheder benytter oftest kontoformen. Afhængig af den valgte metode vil opstillingen af passiver variere i årsregnskabet.

Ved brug af kontoformen opstilles passiverne som følger:

  • Egenkapital
  • Hensatte forpligtelser
  • Langfristet gæld
  • Kortfristet gæld

I modsætning hertil, når beretningsformen anvendes, er opstillingen af passiver:

  • Kortfristet gæld
  • Langfristet gæld
  • Egenkapital

Denne strukturering giver indsigt i, hvordan virksomheden håndterer sine kort- og langfristede forpligtelser samt egenkapitalen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forskellen mellem passiver og aktiver

Aktiver og passiver udgør to fundamentale komponenter i en virksomheds regnskab, og de har forskellige roller. Aktiver repræsenterer alt af værdi, som virksomheden ejer og har skaffet. De illustrerer, hvordan virksomheden har brugt sin kapital. Omvendt, passiver viser kilden til denne kapital – hvordan virksomheden har fremskaffet midlerne til at finansiere sine aktiver. 

Sammensætningen af aktiver og passiver varierer fra virksomhed til virksomhed. En vigtig regel i regnskabsføring er, at summen af aktiver altid skal være lig med summen af passiver på balancen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de to, indikerer det en fejl i regnskabet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Passiver

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Passiverne på en virksomheds balance udgør kreditsiden og er essentielle for at forstå virksomhedens kapitalstruktur. De findes på balancens højre side og indikerer den kapital, der er anvendt til at finansiere virksomhedens aktiver. Passiverne består typisk af egenkapital fra ejerne, hensatte forpligtelser til fremtidige, usikre forpligtelser, og gældsforpligtelser, som er kapital fra långivere.

I et regnskab repræsenterer aktiver virksomhedens værdifulde ejendele og anvendelsen af dens kapital, mens passiver viser, hvordan virksomheden har skaffet kapitalen, herunder gæld og egenkapital. Et nøgleprincip er, at aktivers og passivers samlede værdi altid skal være ens; forskelle tyder på regnskabsfejl.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: