Kontakt os

+45 70 60 40 04

Mission

Mission

En mission er en klar og kortfattet erklæring om, hvad en organisation stræber efter at opnå. Den udtrykkes typisk gennem en kort sætning eller et slogan. For at være effektiv skal missionen være præcis, utvetydig og målorienteret. Det er afgørende, at den afspejler organisationens kerneværdier og adresserer de specifikke behov, som organisationen sigter mod at opfylde.

Momsregistrering

Momsregistrering

At foretage en momsregistrering indebærer, at en virksomhed, som er underlagt momspligt, registrerer sig for officielt at indbetale den obligatoriske moms til statskassen.

Markedsanalyse

Markedsanalyse

Det er afgørende for enhver virksomhed, der overvejer at introducere et nyt produkt, først at evaluere markedets potentiale. Denne proces, kendt som markedsanalyse, involverer forskelligartede teknikker og tilgange til at udforske og forstå markedsdynamikken.

Målgruppe

Målgruppe

Målgruppen refererer til en specifik samling mennesker, der deler lignende interesser eller behov. Disse individer er dem, som en virksomhed eller organisation aktivt forsøger at engagere sig med gennem deres markedsføringsaktiviteter. Målgrupper kan variere i bredde,

Markedsføring

Markedsføring dækker over en samling af strategier, aktiviteter og processer, som virksomheder iværksætter for at tiltrække opmærksomhed og generere salg. Når man dykker ned i verdenen af markedsføring, støder man på en række facetter – fra markedsundersøgelser, prisfastsættelse, reklame, branding til kundeservice. Det er netop gennem disse aktiviteter, at virksomheder arbejder med at fremhæve og sælge deres produkter eller tjenesteydelser til potentielle kunder.

Momsindberetning

Når du foretager en momsindberetning, angiver du overfor SKAT mængden af købsmoms og salgsmoms, din forretning har haft i den nyligt afsluttede periode.

Mulighedserklæring

En mulighedserklæring er nødvendig, når en ansat er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom over en forlænget periode. Denne erklæring tager pladsen for den tidligere anvendte lægeerklæring og udformes i et samarbejde mellem den sygemeldte, dens læge og arbejdsgiveren.

Mastercard

Mastercard, administreret af MasterCard Worldwide med hovedsæde i Purchase, New York, USA, er et internationalt betalingskort, der benyttes af millioner verden over. Mastercard er til stede i over 210 lande og formidler transaktioner i mere end 150 forskellige valuta. De tilbyder både kredit- og debetkort.

Moms

VAT wooden cube with golden coin on growing money stairs

Moms, en forkortelse for meromsætningsafgift, er en skat, som opkræves ved salg af varer og tjenesteydelser. Det er en afgift, som din virksomhed opkræver ved salg og afregner til staten.

Mobilepay

Er det muligt at få refunderet pengene, hvis man er blevet snydt og har gennemført en betaling med MobilePay? Bliv klogere på fordelene, ulemperne og sikkerhedsaspekterne ved brug af MobilePay.