Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Markedsføringsloven

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er markedsføringsloven?

Markedsføringsloven regulerer fair reklame og beskytter forbrugere mod vildledende markedsføring i Danmark. Læs meget mere her! 

Denne lov fastsætter grundlæggende standarder for virksomheders adfærd på markedet og sikrer, at de agerer med respekt for både konkurrenter og forbrugere. Gennem sin generalklausul og diverse specifikke regler skaber markedsføringsloven en balance mellem erhvervsfrihed og forbrugerbeskyttelse. Den kan dog ofte virke kompleks på grund af dens delvist uspecifikke bestemmelser. 

Hvad betyder markedsføring?

Markedsføringsloven definerer markedsføring som enhver aktivitet udført i erhvervsøjemed – inklusiv private virksomheders aktiviteter. Endvidere omfatter markedsføringsloven også aktiviteter udført af offentlige virksomheder, når de deltager i markeder, hvor private virksomheder også opererer (eksempelvis hjemmehjælpsmarkedet).

Hvor og hvornår gælder markedsføringsloven?

Markedsføringsloven anvendes over en stor del markedsføringsaktiviteter, herunder annoncering, branding, rådgivning og reklame for virksomhedens produkter og tjenester. Dette gælder uanset om markedsføringen foregår på online platforme som hjemmesider, sociale medier, og streamingtjenester, eller via mere traditionelle medier som tv, radio, trykte magasiner, bannere, og skilte. Markedsføringsloven stiller specifikke krav til de forskellige markedsføringskanaler; for eksempel er forudgående samtykke nødvendigt ved henvendelse til kunder på sociale medier, mens det generelt er tilladt at sende uopfordret brevpost.

Den nye markedsføringslov – hvem, hvad og hvor

Med indførelsen af den nyeste version af markedsføringsloven er der sket betydelige ændringer i fortolkningen af, hvad der betragtes som reklame. Tidligere var det nødvendigt med en eksisterende aftalerelation mellem virksomheden og en influencer før markedsføringsloven fandt anvendelse. Den reviderede markedsføringslov fremhæver nu nødvendigheden af at markere indhold med kommerciel hensigt tydeligt, som specificeret i markedsføringslovens § 6, stk. 4. Dette krav gælder alle, fra store virksomheder til influencere og micro-influencere. Der er absolut ingen undtagelser fra denne regel, kun yderligere præciseringer og forstærkninger.

Ved du, hvordan andre love relateret til revision som årsregnskabsloven og bogføringsloven har indflydelse på din virksomhed? Det gør vi i Stadsrevisionen. Hos Stadsrevisionen prioriterer vi effektivitet og præcision. Vi erkender betydningen af at opretholde nøjagtige og ajourførte regnskaber. Vores hold af erfarne revisorer, hver med over 8 års erfaring, er forpligtet til at sikre, at dit årsregnskab overholder alle gældende lovgivninger og regler, og at alle deadlines bliver mødt.

Mangler du professionel hjælp til din økonomistyring?

Kontakt os – en af Danmarks bedste bedømte – for skræddersyet hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er reglerne for markedsføring i markedsføringsloven?

Markedsføring på sociale medier ifølge markedsføringsloven

Når du anvender sociale medier til at markedsføre dine produkter eller tjenester, er det vigtigt at overholde bestemmelserne i markedsføringsloven. Det skal klart fremgå, at indholdet er markedsføring. Derudover er det ikke tilladt at sende direkte markedsføringsbeskeder via platforme som LinkedIn og Instagram uden forudgående samtykke fra modtageren. Markedsføringsloven pålægger også særlige hensyn når du henvender dig til børn og unge, sikrer at din virksomheds kontaktinformationer er synlige på din profil, og at eventuelle konkurrencer tydeligt angiver, at de ikke er sponsoreret af platformen, med klare og tydelige betingelser.

Markedsføring via nyhedsbrev, e-mail og telefon ifølge markedsføringsloven

Markedsføringsloven stiller klare krav til direkte markedsføring gennem nyhedsbreve, e-mails og telefonopkald, hvor samtykke fra kunden er en forudsætning, medmindre virksomheden falder ind under visse kategorier som for eksempel forlag, nyhedsmedier eller velgørende organisationer. For alle andre typer virksomheder er det nødvendigt, at samtykke indhentes i overensstemmelse med markedsføringslovens regler. Når du sender nyhedsbreve, skal modtageren have tilmeldt sig frivilligt, og det skal være tydeligt for modtagerne, hvordan de kan afmelde sig igen. For telefonmarkedsføring gælder det, at samtykke skal være givet før kontakt, og Robinsonlisten bør altid tjekkes først for at sikre, at personen ikke har frabedt sig opkald.

Markedsføring via fysisk post ifølge markedsføringsloven

Generelt må du sende fysisk post til alle, men markedsføringsloven fastslår, at du ikke må sende til personer, der aktivt har fravalgt reklamer. Det er vigtigt at respektere både Robinsonlisten og ‘nej tak til reklamer’-ordninger. Yderligere kontakt, såsom telefonopkald eller personlige møder, kræver også forudgående samtykke fra modtageren.

Hvad er reglerne for god markedsføringsskik?

Markedsføringsloven indeholder en generalklausul om god markedsføringsskik, som dikterer, at markedsføring skal være lovlig, anstændig og ærlig. Produkter og priser, der præsenteres i din markedsføring, skal stemme overens med de reelle købsmuligheder og priser, som forbrugerne møder. God markedsføringsskik indebærer også, at du skal 1) give fyldestgørende information om produktet, 2) vise den korrekte totale pris, 3) ikke udelade væsentlige oplysninger, 4) undgå brug af stødende eller diskriminerende reklamer og 5) undgå nedgørende udtalelser om konkurrenter.

Hvad gælder for vildledende markedsføring i markedsføringsloven?

Markedsføringsloven forbyder vildledende praksis i reklamer, hvilket inkluderer situationer, hvor vigtige produktinformationer tilbageholdes eller forvrides for at påvirke forbrugernes købsbeslutninger. Vildledende markedsføring opstår, når en virksomhed præsenterer falske påstande eller misvisende oplysninger om et produkts natur, oprindelse eller pris. For eksempel, at promovere et produkt som gratis, når der faktisk pålægges ekstra gebyrer, eller markedsføre en vare som original, når den er en efterligning, er begge klare eksempler på vildledende markedsføring. Virksomheder er forpligtede til at dokumentere sandheden i deres markedsføringsmateriale, i overensstemmelse med markedsføringsloven.

Hvad gælder for sammenlignende reklame i markedsføringsloven?

Sammenlignende reklame, hvor produkter eller tjenester sammenlignes direkte eller indirekte med en konkurrents, er lovligt under markedsføringsloven, såfremt oplysningerne er korrekte, relevante og præsenteret loyalt. Det er tilladt at nævne en konkurrents pris, forudsat at prisen er nøjagtig og aktuel. Dog er det ifølge markedsføringsloven forbudt at fremstille en konkurrent eller dennes produkter i et negativt lys eller på en måde, der kan misforstås som ufordelagtig eller skadelig.

Hvad gælder om uanmodet henvendelse i markedsføringsloven?

Markedsføringsloven sætter klare grænser for uanmodet henvendelse – også kendt som kold kanvas. Det er ikke tilladt at kontakte personer direkte via e-mail, telefon eller lignende med henblik på salg uden forudgående tilladelse. Hvis en forbruger har oplyst sin e-mailadresse i forbindelse med et køb eller en konkurrence, kan erhvervsdrivende kontakte vedkommende med tilbud om lignende produkter. Det er dog vigtigt, at forbrugeren klart informeres om, hvilke produkter der betragtes som “lignende” og skal have en let og gratis mulighed for at afmelde sig yderligere kommunikation. Dette skal håndteres i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser for at sikre gennemsigtighed og respekt for forbrugerens valg.

Hvad gælder for skjult reklame i markedsføringsloven?

Markedsføringsloven kræver, at det skal være klart for modtageren, når noget er en reklame. Dette gælder uanset mediet – være sig digitale platforme som sociale medier eller traditionelle medier som tv og trykte publikationer. Det er afgørende, at reklamer, især dem målrettet mod børn og unge, klart identificeres som sådan for at undgå enhver form for forvirring mellem kommercielt og ikke-kommercielt indhold.

Brug af influencere

Når du samarbejder med influencere til at markedsføre dine produkter på platforme som Instagram, Facebook eller YouTube, er det vigtigt, ifølge markedsføringsloven, at influenceren tydeligt markerer sine indlæg som reklame. Dette skal sikre, at det er åbenlyst for publikum, at indholdet er sponsoreret. Derudover har du som virksomhed et medansvar for, at influenceren overholder reglerne mod skjult reklame.

Reklamer i fx aviser og blade

I trykte medier som aviser og magasiner skal reklameindhold være klart adskilt fra redaktionelt indhold. Det skal være tydeligt for læserne, hvornår de læser en reklame og hvornår de læser neutral, redaktionel tekst. Som annoncør har du et ansvar for at sikre, at dine reklamer ikke overtræder reglerne for skjult reklame, hvilket er strengt reguleret under markedsføringsloven.

Hvad gælder om børn og unge ifølge markedsføringsloven?

Markedsføringsloven fastsætter særligt strenge krav til reklamer rettet mod børn og unge under 18 år, fordi denne gruppe anses for at være særligt sårbare over for at blive overtalt og manipuleret. Reklamer må ikke indeholde opfordringer til vold, uansvarlig adfærd eller forbrug af rusmidler. Ligeledes er det forbudt at manipulere med børns følelser eller overtro. Disse regler er særligt relevante i konteksten af sociale medier, hvor mange børn og unge tilbringer tid.

Hvad sker der, hvis man overtræder markedsføringsloven?

Overtrædelse af markedsføringsloven kan resultere i retslige sanktioner som bøder eller i alvorlige tilfælde fængselsstraf. Forbrugerombudsmanden vurderer, om en given markedsføringspraksis er lovlig eller ej, og kan kræve erstatning eller vederlag, hvis der rejses sag. 

Hvis din virksomheds regnskab ikke forløber, som det skal, og regningerne ikke bliver betalt til tiden, kan man også modtage bøder. Det vil vi gerne hjælpe dig med at undgå i Stadsrevisionen. Vores team af erfarne revisorer er eksperter i at udforme og revidere dine regnskaber. Det sikrer, at de nøjagtigt afspejler din virksomheds økonomiske situation. Vi påtager os ansvaret for, at dine finansielle rapporter ikke kun er præcise, men også bliver indsendt rettidigt og korrekt til Erhvervsstyrelsen, for at undgå mulige bøder og andre konsekvenser.

Ønsker du professionel hjælp til din virksomhed?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Hvad ifølge markedsføringsloven § 19?

Ifølge markedsføringslovens § 19 skal markedsføring af boligkreditaftaler foregå på en måde, der er rimelig, entydig og ikke vildledende. Det er vigtigt, at reklamen ikke skaber urealistiske forventninger om let tilgængelighed eller omkostninger ved lånet. Ved markedsføring skal følgende oplysninger altid være klart angivet:

Identitet af kreditgiver eller formidler

Sikkerhed for lånet

Renten på lånet

Det samlede kreditbeløb

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Løbetid for kreditaftalen

Størrelsen på ydelserne

Det samlede beløb og antallet af betalinger forbrugeren skal foretage

Advarsel om risiko ved valutakursudsving

Ansvarsfraskrivelse: Dette indlæg er lavet med henblik på at informere og vejlede. Det bør og kan derfor ikke erstattes med juridisk rådgivning. 

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om markedsføringsloven

Markedsføringsloven har til formål at sikre fair konkurrence og beskytte forbrugerne mod vildledende og urimelig markedsføring. Loven fastlægger retningslinjer for, hvordan virksomheder må og ikke må markedsføre deres produkter og tjenester, hvilket inkluderer alt fra reklame til direkte kundekommunikation. Markedsføringsloven danner dermed rammen for, hvordan erhvervsdrivende skal opføre sig på markedet for at opretholde en ærlig og gennemsigtig forretningspraksis.

Ulovlig markedsføring ifølge markedsføringsloven inkluderer enhver form for vildledende, urigtig eller aggressiv reklame, som kan forlede forbrugeren til at træffe en beslutning, de ellers ikke ville have taget. Eksempler på ulovlig markedsføring omfatter falske påstande om et produkts effektivitet, skjult reklame, og reklamer der ikke tydeligt angiver deres kommercielle hensigt. Markedsføringsloven sætter også strikte regler for markedsføring rettet mod børn og unge, og forbyder enhver form for reklame, der udnytter deres manglende erfaring eller godtroenhed.

“Markedsføringsloven 3” er ikke et officielt udtryk eller en almindelig betegnelse inden for dansk lovgivning. Det kunne muligvis være en uformel reference til en bestemt del af markedsføringsloven eller til den tredje version eller ændring af loven. Det er vigtigt at henvise til den aktuelle version af markedsføringsloven for nøjagtige oplysninger, da loven kan have undergået flere revisioner og ændringer for at tilpasse sig nye markedsføringsmetoder og teknologier.

Markedsføringslovens § 11 regulerer brugen af handelsnavne i markedsføringen. Denne paragraf sikrer, at virksomheder ikke vildleder forbrugeren ved at bruge handelsnavne, som kunne forveksles med andre virksomheders etablerede navne eller varemærker. Dette er især relevant i tilfælde, hvor en virksomheds navn eller brand kan forlede forbrugeren til at tro, at der er en forbindelse til en anden virksomhed, hvilket ikke er tilfældet.

Online markedsføring er underlagt de samme principper som traditionel markedsføring under markedsføringsloven, men der er specifikke overvejelser at tage hensyn til. Dette inkluderer krav om tydelig identifikation af reklamer og sponsorater på digitale platforme, overholdelse af reglerne om e-mail markedsføring og samtykke, samt nøje opfølgning på reglerne mod skjult reklame. Markedsføringsloven sikrer også, at online reklamer er tydeligt markeret som sådan, og at enhver form for dataindsamling og brug i markedsføringsøjemed følger gældende privatlivslovgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: