Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tilgodehavende

Et tilgodehavende refererer til et beløb, som endnu ikke er blevet betalt til dig. Dette kan være for et arbejde, du har udført, eller for en vare, du har leveret til en kunde.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et tilgodehavende?

Når du har en uafklaret betaling fra en kunde for en leveret vare, besidder du et beløb, som du har ret til at modtage. Dette forhold, hvor der er penge, der skyldes dig, er defineret som et tilgodehavende. Det betegner situationen, hvor der er et økonomisk mellemværende mellem dig og en anden part – et mellemværende, der er kendt som et tilgodehavende.

Dette koncept er ikke eksklusivt for forretningsverdenen; det er ligeledes udbredt i almindelige dagligdags situationer. Tag for eksempel, hvis du har solgt en stol, en computer eller et andet objekt for 500 kr. til en bekendt, men stadig ikke har modtaget betalingen, så har du et tilgodehavende på 500 kr.

I denne kontekst er du kreditor, som afventer betaling, og din bekendt er debitoren, der skal indfri sin betalingsforpligtelse.

Hvad kan tilgodehavender være?

Tilgodehavender præsenterer sig i mange varianter. Der er adskillige årsager til, at en virksomhed kan finde sig selv i besiddelse af tilgodehavender.

Tilgodehavende hos debitorer

Størstedelen af tilgodehavender stammer fra salget af varer eller ydelser. Når en virksomhed foretager et salg, men betalingen for dette salg ikke er modtaget fra køberens side, har virksomheden dermed et tilgodehavende hos sin debitor – kunden.

Det er fordelagtigt at implementere en effektiv fakturahåndtering, således at fakturaer udstedes og sendes til kunderne med det samme, hvilket kan fremskynde betalingsprocessen. Ved at optimere denne proces minimeres den tid, penge er udestående, hvilket gør det lettere at administrere tilgodehavender ved at holde dem på et minimalt niveau.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tilgodehavende hos Skattestyrelsen

Mens tilgodehavender oftest relaterer sig til debitorer, kan du også have tilgodehavender hos Skattestyrelsen. Dette kunne være tilfældet, hvis din virksomhed har indbetalt for meget i skat over året, hvilket resulterer i, at du har for meget betalt skat til gode.

Et yderligere scenarie med Skattestyrelsen involverer en situation, hvor din virksomheds indkøbsmoms overstiger dens salgsmoms. I sådanne tilfælde er det muligt at få differencen udbetalt fra Skattestyrelsen, hvilket betyder, at de skylder dig penge.

Tilgodehavende hos søstervirksomhed

Tilgodehavender kan også opstå mellem tilknyttede virksomheder, såsom en søstervirksomhed, hvor der er gensidig indflydelse. Dette kunne involvere økonomiske forhold som udbyttebetaling eller andre finansielle transaktioner, hvilket skaber et tilgodehavende mellem de involverede parter.

Bogføring af tilgodehavender

Når du håndterer tilgodehavender, er det vigtigt at inkludere dem i årsregnskabet, da de udgør en del af virksomhedens aktiver og repræsenterer en værdi. Ligesom med alle andre forretningsaktiviteter, er det essentielt at bogføre tilgodehavenderne korrekt, fordi de er en væsentlig del af virksomhedens aktiver.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad gør du, hvis du ikke modtager dit tilgodehavende?

Skulle det ske, at en betaling udebliver, for eksempel for en vare solgt til en kunde, er det vigtigt at tage skridt til at indrive det skyldige beløb. Dette kan indebære udsendelse af rykkere og inddragelse af juridisk bistand fra en advokat, hvis nødvendigt.

Det er afgørende at vurdere sandsynligheden for betaling fra debitoren løbende. Hvis det bliver klart, at betalingen sandsynligvis ikke vil finde sted, bør dette afspejles i regnskabet som en ‘hensættelse til tab’. Hensættelsen skal ske baseret på beløbets størrelse og indbetalingsforsøgets resultater. For beløb under 10.000 kr., der ikke kan inddrives via inkasso, kan du registrere det som et tab. For større beløb kræves der en formel erklæring, som f.eks. konkurs eller betalingsstandsning, før det kan anses som et tab. Kun ved konstaterede tab kan tilgodehavendet fratrækkes i den skattemæssige opgørelse af årsregnskabet.

Omsætningshastighed på tilgodehavende

Målet med at analysere omsætningshastigheden for tilgodehavender er at fastslå den gennemsnitlige tid, det tager en virksomhed at indrive sine tilgodehavender. Denne beregning er essentiel for at forstå, hvor effektivt en virksomhed håndterer sine aktiver. Analysen foretages typisk på årsbasis for at få et klart billede af virksomhedens finansielle sundhed.

Formel for beregning af omsætningshastighed på tilgodehavende:

Omsætningshastighed på tilgodehavende: Net kreditsalg / gennemsnitlig Net tilgodehavende

Som et eksempel kan vi tage Johns virksomhed, der har en omsætningshastighed på 10. Dette indikerer, at virksomhedens tilgodehavender i gennemsnit bliver omsat 10 gange årligt, hvilket betyder, at Johns virksomhed opkræver sine tilgodehavender cirka hver 36,5 dag.

Altså er formlen i dette eksempel: 1.000.000 / 100.000 = 10

Opkrævningsperiodens længde er en kritisk indikator for, hvornår virksomheden kan forvente indbetaling af sine tilgodehavender. Ved at forstå omsætningshastigheden på tilgodehavende får man indsigt i virksomhedens likviditet og finansielle effektivitet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Tilgodehavende

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Tilgodehavender opstår, når en kunde eller en forretningspartner skylder dig penge, hvilket betyder, at du har penge til gode fra den pågældende kunde.

Tilgodehavender, der stammer fra ubetalte fakturaer, skal endnu ikke føres i bogholderiet. I stedet anvendes de kreditvilkår, der er specificeret på fakturaen.

Ofte stammer tilgodehavender fra transaktioner relateret til salg og levering af serviceydelser. Disse repræsenterer de beløb, du har til gode fra sådanne aktiviteter.

Der findes tilgodehavender, der ikke er relateret til salg eller serviceydelser. Disse varierer fra den ene virksomhed til den anden og kan opstå under forskellige omstændigheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: