Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Rykker

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en rykker?

Som virksomhedsejer støder du ofte på fakturering og tilfælde af forsinkede betalinger. Når du har udstedt en faktura, og kunden undlader at betale rettidigt, er det muligt at sende en rykker for at påminde om den udestående betaling. Ved at sende en rykker, pålægges der typisk et gebyr for forsinkelsen. Dette rykkergebyr er en ekstra omkostning, som skyldneren skal betale udover det oprindelige beløb på fakturaen.

Hvornår må man sende en rykker?

Generelt er du berettiget til at sende en rykker til din kunde straks dagen efter den aftalte betalingsfrist udløber. Det vil sige, du kan teknisk set sende et rykkerbrev allerede dagen efter fakturaens forfaldsdato. Dog er det ofte fordelagtigt at vente tre arbejdsdage, da betalinger nogle gange kan være undervejs og nå frem indenfor denne periode.

Når du udsender en rykker, har du mulighed for at pålægge et rykkergebyr på op til 100 kr. pr. rykker. Det er vigtigt at bemærke, at dette gebyr ikke er obligatorisk, men snarere en mulighed for at dække det ekstra administrative arbejde, som opstår på grund af forsinket betaling.

Der er ingen begrænsninger på antallet af rykkere, du kan sende til dine kunder, efter at en fakturas forfaldsdato er overskredet. Principielt kan du udsende så mange rykkere, du ønsker, men det er væsentligt at huske, at du kun kan pålægge rykkergebyr på maksimalt tre af disse rykkere.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Indhold af en rykkerskrivelse

En rykkerskrivelse skal indeholde en betalingsfrist på minimum 10 dage. Den skal også omfatte en finansiel oversigt, der tydeligt angiver det udestående beløb samt eventuelle pålagte gebyrer.

Det er afgørende at præcisere, hvilken specifik faktura der henvises til i rykkerskrivelsen, således at kunden klart forstår, hvad skylden relaterer sig til. Det kan være fordelagtigt at vedhæfte den oprindelige faktura for at eliminere enhver forvirring.

Effektiv rykkerprocedure

I forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser er det fornuftigt at følge den såkaldte ”2-2-2-regel”. Denne metode indebærer, at du sender den første rykkerskrivelse til skyldneren 2 dage efter den missede betalingsfrist. Herefter sender du to yderligere rykkere med 2 ugers mellemrum, før sagen eventuelt eskaleres til inkasso.

Det er anbefalet at inkludere et inkassovarsel i den sidste rykkerskrivelse. I denne advisering bør det ligeledes nævnes, at kunden risikerer at blive registreret i et kreditoplysningsbureau, såsom RKI, hvis betalingen stadig ikke er modtaget, og sagen skal overgå til inkasso.

Næste trin ved udebleven betaling: Overdragelse til inkasso

Som kreditor, hvis du står i en situation, hvor din kunde fortsat ikke har betalt trods rykkere, har du muligheden for at eskalere sagen til inkasso. Dette skridt kan tages, såfremt du allerede har sendt mindst én rykkerskrivelse, der inkluderer et klart inkassovarsel.

I inkassovarselet skal det være tydeligt angivet, at sagen vil blive overdraget til inkasso, hvis kunden ikke betaler den udestående faktura inden en fastsat frist. Denne frist skal som minimum være 10 dage. Denne 10-dages regel gælder både for rykkerskrivelser og for inkassovarselet. Det er essentielt, at disse procedurer overholdes nøje for at sikre en korrekt og lovlig inkassoprocess.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forståelse af inkasso

Inkasso er den proces, du som kreditor kan benytte, når du ikke har modtaget betaling efter udsendelse af flere rykkere til en skyldig kunde. I denne fase får du assistance til at inddrive de udestående midler. Det er generelt anbefalet at sende mindst to rykkere før inddragelse af inkasso.

Hovedmålet med inkasso er at opnå en løsning, der sikrer, at du som kreditor modtager de udestående penge fra debitor. Hvis debitor i øjeblikket ikke har økonomien til at betale det skyldige beløb, vil inkassofirmaet etablere en afbetalingsordning med debitor.

Inkassoprocessen håndteres typisk af enten en advokat eller et professionelt inkassobureau. Disse aktører har ekspertise i at håndtere sådanne sager og sikrer, at inddrivelsen foregår på en juridisk korrekt og effektiv måde.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Rykker

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En rykker er en form for meddelelse sendt til en skyldner, når en aftale om betaling af en gæld ikke er blevet overholdt inden for den fastsatte frist. Den fungerer som en reminder for skyldneren om at overføre det skyldige beløb til kreditor.

Første rykker bør udsendes umiddelbart efter at betalingsfristens deadline er passeret, for at påpege det udestående beløb over for debitor. Hvis der ikke kommer respons, er det muligt at sende en anden rykker 10 dage senere. Skulle kreditoren fortsat ikke have held med at etablere kommunikation med debitor, kan en tredje rykker følge efter yderligere 10 dage.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: