Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udgående moms (salgsmoms)

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er moms?

Moms er en skat, der tilføjes på både køb og salg af de fleste varer og tjenester i det danske marked. Sælgeren har ansvaret for at opkræve denne moms ved salg af en vare eller tjeneste og skal også håndtere indberetningen og betalingen af momsen til SKAT. Når din virksomhed køber varer eller tjenester fra en anden virksomhed, tilføjes der ligeledes moms på disse indkøb, som er kendt som købsmoms. 

Denne købsmoms kan du fradrage fra din salgsmoms ved indberetning og betaling. Hvis din virksomhed har et højere beløb i købsmoms end salgsmoms, indikerer det, at virksomheden har købt mere end solgt. I så fald kan du få en momstilbagebetaling. Det er dog generelt ikke et positivt tegn, da en sund virksomhed normalt vil sælge mere end den køber. Momssatsen varierer afhængig af produkt- eller tjenestetypen, men i Danmark er standarden typisk 25 procent, som lægges til varens pris. Købsmoms eller indgående moms er det, du betaler, når din virksomhed køber varer eller tjenester, mens salgsmoms eller udgående moms er det, du opkræver ved salg.

Hvad er salgsmoms?

Som tidligere nævnt, er moms en form for skat, der anvendes på næsten alle varer og tjenester i Danmark, med få undtagelser. Når din virksomhed udfører et salg, er det standardprocedure at tilføje 25 procent salgsmoms til prisen på den solgte vare eller tjeneste. For eksempel, hvis du ejer en webshop og sælger et køleskab til 5.000 kr., skal den samlede pris være 6.250 kr., idet salgsmomsen på 25 procent lægges til salgsprisen. Denne salgsmoms skal efterfølgende indberettes og betales til Skattestyrelsen indenfor den relevante momsperiode for din virksomhed.

Hvordan beregner man salgsmoms?

For at beregne udgående moms, hvis din virksomhed er momsregistreret i Danmark og sælger varer eller tjenester til danske kunder, skal du typisk tilføje 25% til prisen. Lad os sige, du sælger en vare eller tjeneste for 1.000 kr. eksklusive moms. Den samlede pris inklusive moms, som kunden skal betale, bliver da 1.250 kr. I dit regnskab vil 1.000 kr. blive optaget under omsætning i resultatopgørelsen, mens de 250 kr., der udgør salgsmomsen, vil blive ført under posten udgående moms i balancen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skal du opkræve salgsmoms på alle varer?

Som selvstændig erhvervsdrivende er det ikke nødvendigt at opkræve salgsmoms på alle ydelser. Der findes særlige undtagelser, hvor du i stedet kan være registreret for lønsumsafgift. Disse undtagelser gælder for visse specifikke virksomhedstyper, herunder:

 • Hospitaler og lægepraksis
 • Undervisning på skoler og i videregående uddannelser
 • Kursusvirksomhed, der tilbyder faglig uddannelse uden økonomisk gevinst
 • Honorarer til skuespillere og musikere
 • Salg af fast ejendom, med undtagelse af helt nye bygninger og byggegrunde
 • Personbefordring
 • Velgørende aktiviteter

Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke bestemmelser, der gælder for hver af disse kategorier. Yderligere detaljer og informationer kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvor ofte skal du lave en momsafregning?

Frekvensen af momsafregning afhænger af flere faktorer, herunder din virksomheds omsætning og dens etableringsperiode. Her er nogle generelle retningslinjer:

 • For virksomheder med en årlig momspligtig omsætning under 5 millioner kroner, kræves det, at de indberetter moms hver sjette måned.
 • Hvis den årlige momspligtige omsætning ligger mellem 5 og 50 millioner kroner, skal momsafregningen ske hvert kvartal.
 • Virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på over 50 millioner kroner er påkrævet at indberette moms månedligt.

Købsmoms og salgsmoms i regnskabet

I Danmark er det et krav for virksomheder at føre momsregnskab årligt, medmindre de er undtaget fra momsregistrering. Formålet med dette regnskab er at opgøre fordelingen af virksomhedens købsmoms og salgsmoms. 

Det er afgørende at alle momsposter er nøjagtigt registreret i momsregnskabet for korrekt afregning med SKAT. Skulle det ske, at en virksomhed har mere udgående moms (salgsmoms) end indgående moms (købsmoms), skal forskellen betales til SKAT. Omvendt vil SKAT refundere forskellen, hvis virksomheden har et større beløb i købsmoms end i salgsmoms. 

Dette kan dog være en indikation på, at virksomheden har haft større udgifter end indtægter. Frekvensen af momsindberetning varierer afhængigt af virksomhedens omsætning, med større virksomheder der indberetter og betaler moms hyppigere.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad skal et momsregnskab indeholde?

Hovedformålet med momsregnskabet er at fastslå, om du skal have penge tilbage fra SKAT, eller om du skylder dem penge. For at dette regnskab skal være korrekt, er det afgørende, at det indeholder detaljer om både din købs- og salgsmoms for at kunne beregne forskellen mellem de to. Dette kræver, at du opbevarer alle kvitteringer og bilag for alle transaktioner, både køb og salg, foretaget af din virksomhed. Det er essentielt, at hver eneste postering i dit regnskab kan bakkes op af et tilhørende bilag. På denne måde kan du tydeligt dokumentere de specifikke varer eller tjenester, din virksomhed har købt, og sikre, at disse indkøb stemmer overens med bevægelserne på din firmakonto.

Hvornår skal der udarbejdes momsregnskab?

Tidspunktet for udarbejdelsen af momsregnskabet er afhængigt af den momsperiode, der er relevant for din virksomhed. Disse perioder varierer og kan være én måned, tre måneder eller seks måneder, afhængig af virksomhedens specifikke forhold. Momsperiodens længde bestemmes primært af virksomhedens omsætning: Jo højere omsætningen er, jo kortere er momsperioden. For eksempel, hvis din virksomhed har en årlig omsætning på over 50 millioner kroner, skal moms indberettes månedligt. 

Momsperioderne er opdelt således:

 • Halvårlig indberetning gælder for virksomheder med en årlig omsætning under 5 millioner kroner.
 • Kvartalsvis indberetning er for virksomheder med en årlig omsætning mellem 5 og 50 millioner kroner.
 • Månedlig indberetning gælder for virksomheder med en årlig omsætning på over 50 millioner kroner.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Salgsmoms

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Salgsmoms er en skat på 25 %, der tilføjes prisen på næsten alle varer og tjenester solgt i Danmark. For eksempel, hvis en vare sælges for 5.000 kr. i en webshop, bliver den totale pris 6.250 kr. med salgsmoms. Denne moms skal indberettes og betales til Skattestyrelsen.

Nej, det er ikke nødvendigt at opkræve salgsmoms på alle varer og tjenester. Der findes specifikke undtagelser, såsom hospitaler, uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomheder uden økonomisk gevinst, honorarer til kunstnere, salg af fast ejendom (undtagen nye bygninger og byggegrunde), personbefordring og velgørende aktiviteter, hvor der i stedet opkræves lønsumsafgift. Detaljer om disse bestemmelser er tilgængelige på Skattestyrelsens hjemmeside.

For at beregne salgsmoms, tilføjer man 25% til prisen på varen eller tjenesten. For eksempel, hvis en vare sælges for 1.000 kr. eksklusive moms, bliver den samlede pris 1.250 kr. inklusive moms. I regnskabet registreres 1.000 kr. som omsætning, og de 250 kr. i salgsmoms føres som udgående moms i balancen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: