Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Transaktion

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en transaktion?

En transaktion er en grundsten i både erhvervslivet og i personlige økonomier. Det sker, når værdier udveksles mellem to parter. I virksomhedssammenhæng refererer en transaktion til enhver økonomisk aktivitet, hvor der overføres penge eller værdi. For eksempel, når din virksomhed betaler en regning eller modtager betaling fra en kunde, sker der en transaktion. Denne proces indebærer en øgning af modtagerens konto og en reduktion af afsenderens konto.

Transaktioner i personlig økonomi

På et personligt plan sker transaktioner også regelmæssigt. Når du bruger dit betalingskort til at købe dagligvarer eller tøj, finder der en transaktion sted. Dit køb resulterer i, at penge flyttes fra din konto til butikkens konto. Ligeledes, når du modtager penge, f.eks. fra en ven eller din arbejdsgiver, registreres dette også som en transaktion.

Typer af transaktioner i virksomheder

I virksomhedens regnskab er alle økonomiske hændelser betragtet som transaktioner. Der findes mange forskellige typer:

  1. Salg og køb: Disse er de mest basale transaktioner, hvor en kreditors konto øges, og en debitors konto formindskes ved handlens afslutning.
  2. Lønafregning: Udbetaling af løn til medarbejdere er også en form for transaktion. Her køber virksomheden effektivt medarbejdernes arbejdskraft.
  3. Produktionsomkostninger: Disse omfatter en række forskellige udgifter forbundet med at købe produktionsmidler. Her er virksomheden køber, og leverandørerne kan være af forskellige varer som råmaterialer, elektricitet, osv.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regnskabsmæssig behandling af transaktioner

Det er essentielt at alle transaktioner posteres korrekt i virksomhedens regnskab. Dette sikrer nøjagtighed og gennemsigtighed i den økonomiske rapportering. Bankafstemning er en vigtig del af denne proces, da den hjælper med at sikre, at alle beløb er korrekt registreret og afstemt i regnskabet.

Bogføringslovens krav til danske virksomheder

I Danmark er alle virksomheder underlagt bogføringsloven, hvilket indebærer en pligt til at bogføre samtlige økonomiske transaktioner. Bogføring af transaktioner indebærer en systematisk registrering af alle økonomiske hændelser i virksomhedens regnskab. Det er essentielt, ifølge bogføringsloven, at virksomhederne registrerer disse transaktioner både nøjagtigt og hurtigst muligt, helst umiddelbart efter transaktionen har fundet sted. Dette sikrer nøjagtighed og transparens i virksomhedens økonomiske rapportering.

Procedurer for håndtering af transaktioner

Med indførelsen af den nye bogføringslov, skal virksomheder, som er omfattet af disse regler, udarbejde detaljerede beskrivelser af deres procedurer for håndtering af transaktioner. Disse procedurer skal omfatte en klar redegørelse for, hvordan virksomheden registrerer transaktioner og sikrer nøjagtigheden af denne proces. Det er også vigtigt, at procedurerne tydeligt angiver, hvilke medarbejdere der har ansvaret for bogføringen. Denne dokumentation skal opbevares omhyggeligt, da den skal kunne fremvises til myndighederne ved efterspørgsel.

Denne praksis er afgørende for at opretholde et korrekt og lovmæssigt regnskab, hvilket ikke kun fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed i virksomhedens finanser, men også sikrer overholdelse af lovgivningen. Korrekt bogføring af transaktioner er derfor en fundamental del af at drive en virksomhed i Danmark.

Kontrollerede transaktioner

En kontrolleret transaktion refererer til handelsmæssige eller økonomiske udvekslinger mellem selskaber og individuelle aktører, hvor en af parterne har en betydelig, ofte bestemmende indflydelse over det andet selskab. Dette sker typisk i situationer, hvor en person eller en entitet ejer en betydelig andel af et andet selskab, ofte mere end 50% af kapitalen. Et eksempel på en kontrolleret transaktion kan være, når en ejer af et anpartsselskab bestemmer lønniveauet i virksomheden. Disse transaktioner kræver særlig opmærksomhed for at sikre, at de er gennemsigtige og retfærdige.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forskellen på transaktioner og posteringer

Det er vigtigt at skelne mellem transaktioner og posteringer. Mens en transaktion er den faktiske økonomiske hændelse eller udveksling, er en postering den bogføringsmæssige handling, der registrerer denne transaktion i et regnskab. Hver gang en transaktion finder sted, skal den derfor bogføres som en postering i regnskabet for at sikre præcis regnskabsføring.

Afstemning

Afstemning er en afgørende proces i regnskabsføringen, især når det kommer til at sikre overensstemmelse mellem transaktioner og posteringer. Denne proces involverer en grundig gennemgang for at bekræfte, at alle posteringer er inkluderet og korrekt bogført i regnskabet. 

Bankafstemning er et eksempel på dette, hvor virksomhedens bogførte indtægter og udgifter sammenlignes med transaktionerne på bankkontoudtoget for at identificere eventuelle uoverensstemmelser eller fejl. Dette er afgørende for at opretholde nøjagtigheden og integriteten af regnskabsmæssige data.

Kontrollerede transaktioner og deres korrekte bogføring, sammen med en omhyggelig afstemningsproces, er centrale for at sikre et pålideligt og lovgivningsmæssigt korrekt regnskab, især i virksomheder med komplekse finansielle strukturer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Transaktioner

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En transaktion er en økonomisk begivenhed, hvor værdier såsom penge, tjenester eller varer udveksles mellem to parter. Dette kan forekomme i både en virksomhedskontekst og i privatøkonomi. I virksomheder inkluderer det aktiviteter som betaling af regninger og modtagelse af betalinger fra kunder, mens det i privatøkonomi kan være så simpelt som at bruge et betalingskort til indkøb.

En kontrolleret transaktion finder sted mellem selskaber og nærtstående personer, hvor den ene part har bestemmende indflydelse over det andet selskab. Dette indebærer ofte situationer, hvor en person eller entitet ejer mere end 50% af et andet selskab og dermed har betydelig kontrol over dets beslutninger og økonomiske aktiviteter.

Transaktioner refererer til den faktiske økonomiske udveksling eller begivenhed, mens posteringer er den bogføringsmæssige registrering af disse transaktioner i regnskabet. Hver transaktion skal bogføres som en postering for at sikre nøjagtig og korrekt regnskabsføring.

Ifølge bogføringsloven skal alle danske virksomheder nøjagtigt og hurtigst muligt bogføre alle transaktioner. Dette indebærer en systematisk registrering af økonomiske aktiviteter i virksomhedens regnskab, med særlig opmærksomhed på detaljer og tidslighed for at sikre gennemsigtighed og overholdelse af lovgivningen.

Afstemning er en proces, hvor man sikrer overensstemmelse mellem bogførte posteringer og de faktiske transaktioner. Dette er særligt vigtigt for at opdage eventuelle fejl eller uoverensstemmelser. En almindelig form for afstemning er bankafstemning, hvor virksomhedens bogførte indtægter og udgifter sammenlignes med bankens kontoudtog for at sikre nøjagtighed og korrekthed i regnskabet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: