Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen arbejder dedikeret for at garantere, at både individer og erhvervsdrivende afregner præcise skatter og afgifter rettidigt. Dette mål opnår vi ved at facilitere en simpel og sikker proces for skattebetaling samt ved at implementere robuste kontrolsystemer i alle aspekter af arbejdet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Organisation

Skattestyrelsen er struktureret i syv kerneområder og fungerer som en integreret enhed i Skatteministeriets koncern, med over 5.000 ansatte spredt ud over Danmark i 20 afdelinger. Styrelsens organisatoriske opbygning er kategoriseret i syv specifikke fagområder, hver med sin unikke rolle og ansvar.

Person

Fagområdet person er dedikeret til forvaltningen af individuelle skatter og interagerer med næsten alle skatteydende borgere i Danmark årligt. Interaktionen intensiveres, når borgernes års- og forskudsopgørelser offentliggøres. 

Desuden står person for vejledning og regulering af personlige skatteforhold både nationalt og internationalt, samt organisering og eksekvering af kontrolforanstaltninger, og opkrævning af skatter og afgifter fra virksomheder, der ikke har et SE-nummer.

Erhverv

Fagområdet Erhverv bærer det primære ansvar for at overvåge og administrere skatter og afgifter for erhvervslivet, spændende fra mikrovirksomheder uden ansatte til store virksomheder med en betydelig arbejdsstyrke.

Dette område fokuserer på rådgivning og case behandling i forbindelse med erhvervsvirksomheders skatteforhold, planlægger og udfører kontrolaktioner. Missionen er at garantere, at alle erhvervsaktører afregner korrekte skatter og afgifter rettidigt. Forretning overvåger også tværgående forhold inden for moms- og afgiftsområdet.

Selskab

Fagområdet Selskab er ansvarlig for overordnet at håndtere selskabsskatter, der spænder fra små anpartsselskaber til de mest omfangsrige koncerner i Danmark. Desuden overvåger dette område offentlige virksomheder samt stiftelser og organisationer.

Selskab er ansvarlig for rådgivning og behandling af sager, der vedrører skatteforhold for selskaber, og for planlægning og gennemførelse af kontrolaktiviteter. Dette sikrer, at selskaber, stiftelser, associationer og offentlige enheder overholder skattelovgivningen og betaler de påkrævede skatter og afgifter.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Særlig Kontrol

Fagområdet Særlig Kontrol er centreret om at overvåge, konfrontere og nedkæmpe indenlandsk og international skatteunddragelse samt organiseret finansiel kriminalitet. Det støtter også kontinuerlig udvikling af effektive forebyggelses- og kontrolstrategier mod skattesvig og global skatteunddragelse.

Dette segment fokuserer på at tackle og afværge forskellige typer af svig, såsom kædesvig og momskarruseller, og imødegår international skatteunddragelse, skattely og organiseret kriminalitet. En tæt koordination med politiet og anklagemyndigheden samt samarbejde med udenlandske agenturer på tværs af nationale grænser er centralt.

Økonomi

Fagområdet Økonomi er hovedansvarlig for at sikre, at Skattestyrelsens økonomiske og forretningsmæssige ledelse opfylder top standarderne for offentlig administration. Dette inkluderer overvågning af styrelsens budget- og bevillingshåndtering, tværgående produktionsstyring, udformningen af mål- og resultatplaner samt udvikling af optimerings- og effektiviseringsanalyser.

Desuden overvåger dette område styrelsens arbejde med en række indtægtsparagraffer i staten, som tilsammen repræsenterer størstedelen af statens indkomster.

Jura

Fagområdet Jura understøtter konsistent og korrekt anvendelse af regler i Skattestyrelsen inden for skat, moms og afgifter, samt korrekt håndtering af de administrative og proceduremæssige regler i hele Skatteadministrationen. Jura forbereder også straffesager på vegne af hele administrationen. Det tilbyder juridisk rådgivning til de øvrige enheder i Skattestyrelsen i generelle og specifikke sager og støtter korrekt implementering af ny lovgivning.

Dette område følger også udviklingen i retssager og aktiviteterne hos Folketingets Ombudsmand inden for Skattestyrelsens jurisdiktion. Jura fungerer også som sekretariat for Skatterådet og håndterer principielle sager ved Landsskatteretten.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Borger- og Virksomhedskontakt

Fagområdet Borger- og Virksomhedskontakt er ansvarlig for de tværgående opgaver relateret til opkrævning og vejledning i Skattestyrelsen. Dette inkluderer håndtering af alle opkrævningssystemer og en betydelig del af styrelsens direkte dialog med skatteydere. Dette fagområde sikrer præcis og effektiv opkrævning og afregning af skatter og afgifter for borgere og erhvervslivet.

Området er også ansvarlig for at besvare generelle henvendelser og tilbyder vejledning til borgere, virksomheder og rådgivere.

Hvad er der blevet af ToldSkat?

Hvis man dykker ned i historiebøgerne, vil man også møde Told- og Skattestyrelsen. Dette var en dansk institution, der havde det overordnede ansvar for indsamling af told, skatter og afgifter. ToldSkat blev etableret i 1990 og overgik til SKAT i 2005.

I nutiden er hverken ToldSkat eller SKAT til stede. I stedet har Skattestyrelsen og seks andre tilknyttede styrelser påtaget sig rollen med at sikre opkrævning og overvågning af alle nationale skatter og afgifter.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Skattestyrelsen

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nej, det er en misforståelse. SKAT blev opløst i 2018 og erstattet af Skattestyrelsen samt seks yderligere styrelser, der hver har unikke roller og ansvarsområder. 

Du har mulighed for at besøge deres officielle hjemmeside for information, eller tjekke dine individuelle skatteoplysninger på Skat.dk. Som en anden mulighed er du også velkommen til at ringe til dem på telefonnummer 72 22 18 18.

Skattestyrelsen er en institution i Danmark, der har til opgave at sikre, at alle danske virksomheder og individer afregner de skatter og afgifter, som de er pålagt i henhold til lovgivningen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: