Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Inkasso

Inkasso refererer til en proces, hvor gæld indkræves af en tredjepart. Hvis du ikke er opmærksom på at betale dine regninger rettidigt, kan de ende i hænderne på inkassobureauer eller advokater specialiseret i inkasso. Når en gæld overdrages til inkasso, tager disse bureauer eller advokater ansvaret for at kontakte skyldneren og inddrive gælden.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er inkasso?

Inkasso refererer til en proces, hvor gæld indkræves af en tredjepart. Hvis du ikke er opmærksom på at betale dine regninger rettidigt, kan de ende i hænderne på inkassobureauer eller advokater specialiseret i inkasso. Når en gæld overdrages til inkasso, tager disse bureauer eller advokater ansvaret for at kontakte skyldneren og inddrive gælden.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle kan drive inkassovirksomhed. Ifølge Inkassoloven er det kun dem med en autorisation, der kan gøre dette. At have en inkassoautorisation sikrer, at bureauet eller personen opererer under bestemmelserne af god inkassoskik. Det betyder, at de ikke vil udøve urimeligt pres på skyldneren og sikre, at skyldneren er fuldt informeret om deres gæld og får en reel  mulighed for at tilbagebetale den.

Sådan fungerer inkassoprocessen

Før en gæld bliver sendt til inkasso, vil skyldneren modtage en skriftlig varsling – en inkassovarsel. Denne varsling er en form for sidste påmindelse, hvor skyldneren informeres om det udestående beløb og gives en frist for tilbagebetaling. Denne inkassovarsel giver skyldneren en sidste chance for at afvikle gælden uden yderligere omkostninger, inden gælden overføres til inkasso. Det er værd at notere, at loven kræver, at fristen for betaling skal være mindst 10 dage fra inkassovarslens udsendelse.

Ved at forstå inkasso-processen og de rettigheder man har som skyldner, kan man navigere bedre gennem en situation, hvor man står over for inkasso. Det er essentielt at handle hurtigt, når man modtager en inkassovarsel, for at undgå yderligere omkostninger og komplikationer.

Omkostningerne ved inkasso

Det er vigtigt at forstå, at når din gæld går til inkasso, kan det medføre ekstra omkostninger. Det inkassobureau eller den virksomhed, der håndterer inddrivelsen, kan kræve, at du som skyldner dækker de nødvendige og rimelige omkostninger i forbindelse med inkassoproceduren. Disse omkostninger kan variere afhængigt af gældens størrelse og om det drejer sig om egeninkasso eller fremmedinkasso.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan håndterer du situationen, når din gæld går til inkasso?

Hvis du står over for en situation, hvor din gæld er blevet overdraget til inkasso, er der vigtige skridt, du bør følge for at navigere korrekt igennem processen. At forstå inkassoprocessen kan hjælpe med at minimere yderligere omkostninger og stress.

Når inkasso træder i kraft, vil du modtage en skriftlig notifikation. Dette brev vil komme fra enten et inkassoselskab eller en advokat, som nu har ansvaret for at inddrive din gæld. Brevets indhold er altafgørende, da det vil indeholde:

  • Detaljerede oplysninger omkring din gæld, herunder beløbet og kreditor.
  • En frist, som angiver, hvor lang tid du har til at afvikle din gæld. Fristen er som minimum 10 dage fra brevets afsendelsesdato.
  • Præcise detaljer om det kommende inkassobesøg, herunder tidspunkt og sted.
  • Kontaktoplysninger til inkassobureauet, så du kan kommunikere direkte med dem.

Det første skridt, når du modtager et sådant brev, bør være at tage kontakt til det pågældende inkassoselskab eller advokaten. Der er ofte betydelige omkostninger forbundet med en inkassosag, inklusive inkassoomkostningerne, som falder på skyldnerens skuldre. Ved at indgå i en tidlig dialog kan du undgå yderligere gebyrer og finde en løsning hurtigst muligt.

Er du usikker på gældens oprindelse, har du ret til at anmode om dokumentation, som for eksempel kan være en kopi af gældsbrevet.

Endelig, hvis du anerkender gælden, kan der indgås en frivillig aftale. Dette kan involvere en betalingsaftale, som er skræddersyet efter dine økonomiske omstændigheder.

Konsekvenserne af ubetalt gæld i inkasso

Når man står over for inkasso, er det vigtigt at handle ansvarsfuldt og reagere hurtigt for at undgå alvorlige konsekvenser. Men hvad sker der, hvis du ikke betaler din gæld til inkasso?

Skulle du være uenig i gældens validitet, er det essentielt at lave en hurtig indsigelse mod betalingskravet. I denne situation er det din ret at anmode inkassofirmaet om dokumentation for gældens legitimitet. Hvis inkassofirmaet ikke kan dokumentere gælden, kan den muligvis blive annulleret.

Hvis du undlader at reagere, eller inkassofirmaet ikke kan få fat i dig, og du ikke overholder aftalte betalingsbetingelser, kan sagen eskalere. En inkassosag kan blive sendt til fogedretten, som behandler tvangsgennemførelse af betalingskrav, såfremt gælden er under 50.000 kr. uden inklusion af renter og gebyrer. Dette kan medføre en retsafgift på 400 kr. Derudover risikerer du at blive registreret i et kreditoplysningsbureau som RKI (Ribers/Experian).

For større gældsbeløb, over 50.000 kr., vil der være behov for en retsstævning med en retsafgift på 750 kr. Hvis dette stadig ikke resulterer i betaling, kan du blive kaldt ind til et fogedretsmøde, hvor du vil skulle redegøre for din økonomiske situation og dine aktiver. I dette møde indgås der ofte en betalingsaftale.

Kreditor har ret til at foretage udlæg i dine aktiver for at dække gælden. Dette betyder, at de kan tage beslag i ejendele som din bil for at dække det udestående beløb. Skulle du misligholde den indgåede betalingsaftale, kan dine beslaglagte aktiver blive solgt på tvangsauktion. Derudover kan du blive registreret i et officielt skyldnerregister.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sådan håndterer du som virksomhedsejer en inkassosag med en dårlig betaler

Som virksomhedsejer står du måske over for situationer, hvor en kunde undlader at betale en regning til tiden. Det er her, inkasso kan blive aktuelt. Men der er klare retningslinjer for, hvordan og hvornår du kan overdrage en kundes gæld til inkasso.

Når en kunde ikke overholder  sin betalingsfrist, kan du som virksomhedsejer påbegynde processen ved at sende skriftlige rykkere. Der er dog grænser for, hvor mange rykkere du kan sende med gebyrer. Konkret må du udsende op til tre rykkere med et gebyr på maksimalt 100 kr. pr. rykker for den pågældende regning. Det er essentielt, at der skal gå minimum 10 dage mellem hver gebyrpålagte rykker. Ønsker du at sende flere rykkere, kan du gøre dette uden at pålægge et gebyr.

Men inden du kan gå skridtet videre og sende gælden til inkasso, skal du informere skyldneren om dette. Dette gøres ved at sende en skriftlig inkassovarsel. I denne varsling skal kunden gives en sidste chance for at afvikle sin gæld, før den officielt sendes videre til inkassobehandling.

Det er vigtigt at følge disse procedurer nøje for at sikre en korrekt og retfærdig håndtering af inkassosager og for at bevare et godt forhold til dine kunder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Inkasso

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Inkasso refererer til processen, hvor gæld bliver overdraget til enten en advokat eller et inkassobureau med formålet at få inddrevet gælden fra skyldneren. Dette sker ofte, når en person eller virksomhed ikke betaler deres regninger til tiden.

Når en skyldners gæld overdrages til inkasso, modtager skyldneren et informerende brev fra inkassobureauet eller advokaten. Brevet indeholder detaljer om gælden, en betalingsfrist, og kontaktoplysninger for inkassobureauet. Skyldneren opfordres til hurtigt at tage kontakt for at undgå yderligere omkostninger.

Hvis en skyldner ikke betaler eller er uenig i gældens størrelse, kan inkassofirmaet anmode om dokumentation eller sende sagen til fogedretten. Hvis gælden overstiger 50.000 kr., er en stævning nødvendig. Skyldneren risikerer at blive indberettet til et kreditoplysningsbureau som RKI eller Ribers. Derudover kan kreditors ejendele tvangssælges, hvis betalingsaftaler misligholdes.

Før en virksomhedsejer kan overdrage en kundes gæld til inkasso, skal der sendes op til tre skriftlige rykkere med et gebyr på maksimalt 100 kr. pr. rykker. Der skal være minimum 10 dage mellem hver gebyrpålagte rykker. Før gælden officielt sendes til inkasso, skal skyldneren sendes en skriftlig inkassovarsel.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: