Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Betalingsstandsning

I situationer, hvor en virksomhed oplever finansielle vanskeligheder og som følge heraf er ude af stand til at afregne deres gæld til kreditorerne, kan de overveje at anmode om betalingsstandsning. I de følgende afsnit vil vi uddybe, hvad betalingsstandsning indebærer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder betalingsstandsning?

Betalingsstandsning er i sin essens en chance for virksomheder til at få “en finansiel pusterum” eller “et økonomisk tilflugtssted” for en stund. I denne periode får virksomheden muligheden for at rette op på sin økonomi og derved undgå en mulig konkurs. Dette skyldes, at virksomheden ikke behøver at foretage betalinger til sine kreditorer i perioden.

Når en virksomhed indgår en betalingsstandsning, kan det i visse tilfælde være med formålet om at frasælge dele af virksomheden, inden den potentielt ender i konkurs. Dette skridt kan ofte resultere i en mere fordelagtig samlet salgspris, sammenlignet med hvis virksomheden havde måttet erklære total konkurs. Ydermere kan betalingsstandsningen anvendes til at udarbejde en omfattende afdragsordning med kreditorerne, hvilket giver virksomheden en chance for at undgå konkurs.

I nutidens terminologi er begrebet betalingsstandsning erstattet med ‘rekonstruktion’. Målet med rekonstruktion er at forhindre virksomhedens konkurs og arbejde hen imod at få virksomheden tilbage på rette spor økonomisk.

Hvordan går man i betalingsstandsning?

For at en virksomhed kan indlede en betalingsstandsning, skal der indgives en anmodning herom til skifteretten i den juridiske kreds, hvor virksomheden opererer. I denne anmodning oplyser virksomheden skifteretten om, at den har ophørt med at betale sine kreditorer, fordi den ikke længere er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser.

Efterfølgende vil der blive udpeget et tilsyn for virksomheden under betalingsstandsningen, hvilket ofte er en advokat. Denne advokat er ansvarlig for at beskytte kreditorernes interesser og skal godkende betydningsfulde aktiviteter, som virksomheden foretager sig i perioden.

Normalt kan virksomheden fortsætte sin daglige drift som sædvanligt under betalingsstandsningen. Men hvis der skal foretages større ændringer i virksomhedens drift eller struktur, kræves der en godkendelse fra tilsynet.

Inden for tre uger efter indgivelsen af erklæringen om betalingsstandsning, skal der holdes et kreditormøde i skifteretten. Tilsynet vil informere og indkalde kreditorerne til dette møde. Indkaldelsen indeholder væsentlige oplysninger såsom årsagerne til de økonomiske vanskeligheder, det seneste regnskab, en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver, samt formålet med betalingsstandsningen.

Konkurslovens andet kapitel dækker reglerne om betalingsstandsning. Både fysiske personer og juridiske enheder, såsom virksomheder og selskaber, har mulighed for at ansøge om betalingsstandsning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Varigheden af betalingsstandsning?

Standardmæssigt varer en betalingsstandsning i tre måneder. Efter denne periode kan en virksomhed ansøge om en yderligere forlængelse på endnu tre måneder. Det skal dog bemærkes, at den maksimale varighed for en betalingsstandsning ikke kan overstige et år.

Hvad sker der under en betalingsstandsning?

I løbet af en betalingsstandsning er virksomheden fritaget for at afregne sine gældsforpligtelser over for kreditorerne. Dette betyder, at kreditorerne i denne periode ikke har mulighed for at foretage udlæg i virksomheden. Samtidig er det et krav, at de resterende kreditorer løbende bliver informeret om skyldnerens (virksomhedens) aktuelle situation og status.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Alternativer til betalingsstandsning?

Hvis en virksomhed ikke formår at rette op på sin økonomi eller indgå en betalingsaftale med sine kreditorer under en betalingsstandsning, er den næste mulige løsning ofte at indgive en konkursbegæring. Ved konkurs skal der udsendes en officiel meddelelse, også kendt som et proklama, i Statstidende. Denne meddelelse opfordrer alle virksomhedens kreditorer til at indgive deres krav til konkursboet indenfor en fastsat frist. Hvis kreditorerne ikke overholder denne frist, vil deres krav generelt blive anset som fortabte.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Betalingsstandsning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Betalingsstandsning giver virksomheder en midlertidig økonomisk pause, hvor de ikke skal betale deres kreditorer. Dette giver virksomheden tid til at genoprette sin økonomi og undgå konkurs. Det kan også involvere salg af virksomhedsdele for en bedre pris end ved en total konkurs eller udarbejdelse af en afdragsordning med kreditorerne. Betalingsstandsning, nu ofte kaldet rekonstruktion, sigter mod at hjælpe virksomheden med at komme tilbage på rette spor økonomisk.

For at indlede en betalingsstandsning skal en virksomhed indgive en anmodning til skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden er beliggende. Anmodningen skal indeholde oplysninger om, at virksomheden har stoppet betalinger til kreditorerne på grund af manglende evne til at opfylde sine forpligtelser. Under betalingsstandsningen udpeges typisk en advokat som tilsyn, der godkender vigtige aktiviteter og beskytter kreditorernes interesser. Virksomheden kan normalt fortsætte sin daglige drift, men større ændringer kræver godkendelse fra tilsynet.

En betalingsstandsning varer typisk tre måneder, men virksomheder har mulighed for at ansøge om en forlængelse på yderligere tre måneder. Den maksimale varighed for en betalingsstandsning er dog begrænset til ét år.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: