Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kreditor

En person, organisation eller virksomhed, der besidder et tilgodehavende fra en anden virksomhed, er kendt som en kreditor. På den anden side henviser termen debitorer til dem, som skylder noget til virksomheden.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer det at være en kreditor?

En kreditor kan identificeres som en person, en organisation eller en virksomhed, der har krav på betaling fra en anden virksomhed. På modsat vis udgør debitorerne de enheder, der skylder penge til virksomheden.

I en handelstransaktion er der altid en sælger og en køber. I denne sammenhæng agerer sælgeren som kreditor, idet det er sælgeren, der forventer betaling fra køberen. Køberen bliver derfor debitoren, som har en betalingsforpligtelse over for sælgeren.

Det er almindeligt for en virksomhed at optræde både som kreditor og debitor. Dette sker, fordi virksomheden ofte køber produkter eller tjenester fra andre virksomheder, samtidig med at den sælger sine egne varer eller tjenester til kunder.

Eksempel på en kreditor

Forestil dig en skobutik, der sælger fodtøj fra forskellige mærker. For at kunne tilbyde sko til salg, er butikken nødt til at indkøbe dem først. Her ville sko leverandøren være butikkens kreditor, mens butikken selv ville være debitor.

Et yderligere eksempel på en kreditor kunne være din bank. I situationen, hvor du har optaget et lån fra banken, positioneres du som debitor, og banken bliver kreditor.

Betydningen af omsætningshastigheden for varekreditorer

Omsætningshastigheden for varekreditorer angiver den kredittid, en virksomhed har til rådighed hos sine leverandører.

Beregningen af omsætningshastigheden for varekreditorer:

  • Omsætningshastighed for varekreditorer = varekøb / varekreditorer

Det er en fordel for en virksomhed at have en lav omsætningshastighed hos kreditorerne, da det betyder, at virksomheden kan beholde sine penge over en længere periode.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Metoder til styring af kreditorer

For en virksomhed er det essentielt at have kontrol over sine gældsforpligtelser. Men hvad er den bedste metode til dette? En effektiv løsning er anvendelsen af et kreditorkartotek. Dette kartotek giver et klart billede af, hvem virksomheden skylder penge. Det tillader også opslag på specifikke kreditorer samt overvågning af gennemførte og udestående betalinger.

Hvis der er usikkerhed om behovet for et kreditorkartotek, kan det være fornuftigt at konsultere en bogholder eller revisor for rådgivning.

Vigtigheden af et kreditorkartotek i virksomheden

For enhver virksomhed er det afgørende at have en grundig kontrol med regnskabet ned til hver eneste detalje. Mangler denne kontrol, kan det blive en udfordring at opretholde en sund og velfungerende virksomhed. At have overblik over de penge, du skylder, er essentielt, og dette kan opnås med et kreditorkartotek. Kartoteket tilbyder et klart billede af dem, der har leveret ydelser eller varer til dig, hvilket gør dem til dine kreditorer.

Når nødvendigt, kan du finde frem til specifikke kreditorer i kartoteket for at se, hvem der er blevet betalt, og hvem der endnu venter på betaling. Dette sikrer et transparent overblik over din finansielle situation og hjælper med at undgå et ry som dårlig betaler på grund af manglende overblik over dine gældsforpligtelser.

Behovet for et kreditorkartotek varierer med virksomhedens størrelse. I en større virksomhed med mange kreditorer er det nærmest uundgåeligt, mens det i mindre virksomheder med færre kreditorer kan være mindre relevant.

Kreditor kontra debitor i praksis

Overvej et almindeligt scenarie i hverdagen. På et tidspunkt i livet vil de fleste have behov for at låne penge til et hus, en bil, et sommerhus eller lignende.

Det er sjældent, at folk har midlerne til at betale for en bil i kontanter. Derfor bliver det nødvendigt at optage et lån til bilkøbet, hvilket typisk sker gennem et pengeinstitut. Når du indgår en låneaftale for bilen, antager du rollen som debitor, og banken bliver kreditor, da du skylder banken penge, og de venter på tilbagebetaling fra dig.

I relationen mellem debitor og kreditor kan der opstå en unik og personlig aftale, hvor kreditor muligvis tilbyder debitor en attraktiv rente og andre fordele.

Ligesom hvis du låner penge til et familiemedlem eller en ven, opstår der en debitor-kreditor forbindelse. I dette tilfælde er du kreditor, og personen, der låner penge, er debitor. I ethvert tilfælde, hvor nogen låner penge ud, anses de som kreditor, da der eksisterer et krav på tilbagebetaling.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Dine rettigheder som kreditor i låneaftaler

Når du indgår i en låneaftale, enten med eller uden afdrag, forventes det naturligvis, at du får det lånte beløb tilbage. Men i nogle tilfælde sker dette ikke. Som kreditor har du forskellige rettigheder, hvis debitor undlader at opfylde sin del af aftalen. Generelt har du følgende handlemuligheder:

  • Udsende op til tre betalingspåmindelser til debitor.
  • Overdrage sagen til inkasso.

Ved udsendelse af betalingspåmindelser, må disse ikke overstige 100 kr. pr. påmindelse. Hvis debitor fortsat ikke betaler efter tre påmindelser og en inkassoadvarsel, er næste skridt at kontakte et inkassobureau. Inkassobureauets rolle vil enten være at assistere debitor med en revideret afbetalingsplan, fremsende sagen til fogedretten, eller anmelde debitor for konkurs.

Når sagen overgår til fogedretten, kan der tages udlæg i debitors værdier eller indledes en konkursproces. Med udlæg menes salg af værdier for at dække dit tilgodehavende. I tilfælde af konkurs, kan du indgive dit krav i konkursboet.

Overdragelse af kreditorrettigheder – er det muligt at overdrage mit tilgodehavende?

Kreditorskifte indebærer, at du overfører dit tilgodehavende – det beløb, du er blevet skyldt – til en ny part, som derved overtager rollen som kreditor. Generelt har du mulighed for at overdrage dit krav mod en debitor til en anden person uden debitors godkendelse. Dette gælder ofte for situationer som gældsbreve, lån i familien, eller små lånekontrakter.

Der er dog en begrænsning: Hvis kreditorskiftet resulterer i betydelig ulempe for debitor, kræves debitors samtykke. For eksempel, hvis skiftet betyder, at debitor nu skal foretage betalinger til en anden adresse, især i udlandet, eller i en anden valuta, skal debitor give sin accept.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kreditor

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

At være en kreditor betyder, at man er en person, organisation, eller virksomhed, der har ret til at modtage betaling fra en anden part. I en handelstransaktion er kreditor sælgeren, der forventer betaling fra køberen (debitoren). En virksomhed kan ofte fungere som både kreditor og debitor, idet den køber og sælger varer eller tjenester.

Et kreditorkartotek er afgørende for at opretholde en detaljeret kontrol med en virksomheds regnskab. Det giver et klart overblik over alle kreditorer, dvs. dem, der har leveret varer eller ydelser til virksomheden, og hjælper med at spore, hvem der er blevet betalt og hvem der stadig venter på betaling. Dette er særligt vigtigt for større virksomheder med mange kreditorer for at sikre en sund finansiel styring og undgå rygtet om at være en dårlig betaler.

Som kreditor har du ret til at sende op til tre betalingspåmindelser, hver til maksimum 100 kr., til debitor. Hvis betalingen fortsat udebliver, kan du overdrage sagen til inkasso, som kan hjælpe med at etablere en ny afbetalingsplan, sende sagen til fogedretten for at tage udlæg i debitors værdier, eller indlede en konkursproces. I tilfælde af konkurs kan du fremsætte dit krav i konkursboet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: