Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Debitor

En debitor kan være enten en enkeltperson eller en juridisk enhed, der har en gæld til en kreditor. I de fleste tilfælde drejer det sig om penge, som debitor er forpligtet til at betale kreditor.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvem er en debitor?

En debitor kan være en individuel person, en forretning eller enhver anden type organisation, der har en forpligtelse over for en kreditor. At være debitor indebærer simpelthen, at man har en gæld. Oftest er denne gæld i form af penge, som debitor er forpligtet til at betale kreditor. Kreditor kan ligeledes være en fysisk eller juridisk person, men i denne sammenhæng er det nogen, der har tilgodehavender hos debitor. Dette definerer grundlæggende relationen og ansvarsområdet mellem debitor og kreditor.

Som virksomhed og kreditor ligger ansvaret hos dig for at inddrive betaling fra din debitor. Den primære metode er at udstede en faktura til din kunde. I de fleste tilfælde vil kunden afregne beløbet inden den specificerede frist. Det er afgørende, at hver faktura indeholder en udløbsdato, der præcist angiver, hvornår betalingen forfalder.

Man kan kategorisere debitorer i to hovedtyper:

  • Pengedebitor: En person eller enhed, der skylder monetære midler til en anden.
  • Realdebitor: En person eller enhed, der skylder en ydelse eller tjeneste, som ikke er monetær.

Selvom det ikke altid er almindeligt at skelne mellem disse to typer debitorer, kan det i visse situationer være relevant at gøre det.

Hvornår betragtes man ikke længere som en debitor?

Man anses ikke længere for at være debitor, når man har afviklet sin gæld eller leveret den vare eller tjeneste, man skyldte. Tidsrammen for at indfri gæld varierer fra individ til individ. I nogle tilfælde kan det tage årtier, før nogen kan slippe deres debitorstatus, men dette er ret almindeligt.

I situationer, hvor man skal optage et betydeligt lån, som ved huskøb, kan man forvente at bære debitorstatussen i op til 25-30 år, hvilket er den sædvanlige varighed af et boliglån. At være denne form for debitor er ganske almindeligt, og det påvirker sjældent ens daglige liv i væsentlig grad.

Dog kan dette blive en faktor, hvis man ønsker at optage yderligere lån for større investeringer. Hvis man som debitor allerede har en betydelig gæld, kan det komplicere processen med at opnå yderligere finansiering.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan håndterer man en debitor, der undlader at betale?

Som kreditor, hvis ens debitor overser forfaldsdatoen på en faktura, er det muligt at udstede en rykker for manglende betaling.

Hvis betaling fortsat udebliver, og man som kreditor har sendt mellem 1 og 3 gyldige rykkere uden resultat, kan sagen eskaleres til inkassoprocedure. At overdrage en sag til inkasso er en alvorlig foranstaltning, der normalt sker, når en debitor konstant undlader at afregne det skyldige beløb.

Hvad indebærer Debitorregistret og RKI?

Debitorregistret er en central database, hvor man kan blive opført, hvis man er kendt for at have betalingsvanskeligheder. Ligeledes er RKI en anden database, der registrerer personer eller virksomheder, som undlader at betale deres regninger til tiden.

Virksomheder kan få adgang til Debitorregistret for at undersøge, om potentielle kunder eller samarbejdspartnere er registreret der. Dette er en strategi for at minimere risikoen ved at indgå aftaler med dem, der tidligere har haft betalingsproblemer.

Både enkeltpersoner og virksomheder kan blive opført i Debitorregistret. Derfor er det essentielt, hvis man ønsker at bibeholde et godt forretningsry, at man konstant overholder sine betalingsaftaler og -frister.

Hvad betyder et debitortab?

I dit årsregnskab er det nødvendigt at afsætte det beløb, som du forventer at miste på grund af dine debitorer. Oftest handler det om tab knyttet til personer eller forretninger, som, på trods af adskillige rykkere, ikke har kunnet afregne det beløb, de skylder dig.

Det er vigtigt at bemærke, at dette beløb ikke kan tages i betragtning i den skattemæssige del af dit årsregnskab. Denne regulering er kun mulig, når tabet er officielt konstateret.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Omsætningshastighed for varedebitorer

Omsætningshastigheden for varedebitorer er et essentielt nøgletal. Det giver en indikation af, hvor effektive dine varedebitorer er til at afvikle deres gæld til dig. En hurtig betaling indikerer en kort kredittid, hvilket resulterer i en høj omsætningshastighed.

Dette nøgletal viser, hvor dygtig du er til at inddrive dine udeståender, sikrende en robust likviditet for din forretning.

Dette står i kontrast til kreditorernes omsætningshastighed, der viser, hvor længe en virksomhed har fået kredit fra en anden virksomhed. I denne kontekst er det fordelagtigt med en lav omsætningshastighed, da det betyder, at du beholder dine penge i længere tid.

Hvad indebærer et debitorkartotek?

Når en virksomhed har mange debitorer, kan det være gavnligt at oprette et debitorkartotek for at bevare overblikket over disse debitorer. Med et sådant kartotek kan virksomheden lettere spore, hvilke debitorer der har modtaget fakturaer, samt hvem der stadig har uafklarede beløb, de skylder. Det letter ligeledes processen med opfølgning på de debitorer, som endnu ikke har gjort op for deres regning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Debitor

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En debitor er en person, forretning eller organisation, der har en gæld overfor en kreditor, ofte i form af penge de skylder. Der er to hovedtyper af debitorer: 

  1. Pengedebitor, som skylder penge.
  2. Realdebitor, som skylder en tjeneste eller ydelse, der ikke er i pengeform.

Man er ikke længere debitor, når man har afviklet sin gæld eller opfyldt den forpligtelse, man havde. Dog kan det i visse tilfælde, som ved boliglån, tage op til 25-30 år at frigøre sig fra debitorstatussen.

Et debitorkartotek hjælper virksomheder med at bevare overblikket over deres debitorer, så de nemt kan spore udestående beløb og følge op på ubetalte fakturaer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: