Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Faktura

En faktura er et officielt dokument, ofte omtalt som en regning, som giver en detaljeret oversigt over en transaktion mellem en køber og en sælger. Denne beskrivelse inkluderer specifikationer som produktets eller tjenesteydelsens pris, den dato, hvor salget blev foretaget, og de betingelser, der er aftalt for betaling. Efter et salg er afsluttet, er det essentielt for sælgeren at udstede en faktura til køberen for at sikre dokumentation og klarhed omkring transaktionen. Med en mangfoldighed af fakturatyper på markedet, er det vigtigt at bemærke, at der er juridiske standarder for, hvad en faktura nødvendigvis skal inkludere.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en faktura?

En faktura er et officielt dokument, ofte omtalt som en regning, som giver en detaljeret oversigt over en transaktion mellem en køber og en sælger. Denne beskrivelse inkluderer specifikationer som produktets eller tjenesteydelsens pris, den dato, hvor salget blev foretaget, og de betingelser, der er aftalt for betaling. Efter et salg er afsluttet, er det essentielt for sælgeren at udstede en faktura til køberen for at sikre dokumentation og klarhed omkring transaktionen. Med en mangfoldighed af fakturatyper på markedet, er det vigtigt at bemærke, at der er juridiske standarder for, hvad en faktura nødvendigvis skal inkludere.

Hvordan udarbejder man en korrekt faktura?

Mens der er fleksibilitet i selve designet af en faktura, er der visse lovmæssige elementer, som den nødvendigvis skal indeholde. Dette kan gøres enten fysisk på trykt papir eller i en digital form ved hjælp af softwareløsninger som Word, specialiserede fakturaprogrammer eller online faktura services.

De centrale elementer i en faktura: Hvad skal med?

Det er altafgørende, at både sælger og køber er i besiddelse af en identisk kopi af fakturaen, da dette dokument tjener som et afgørende bevis i begge parters bogføring. Et afgørende element i enhver faktura er fakturanummeret. Dette nummer skal følge en fortløbende sekvens, da rod i fakturanumre kan føre til juridiske komplikationer og kan blive set som et brud på reglerne for bogføring.

Foruden fakturanummeret, er det også obligatorisk, at en faktura indeholder følgende detaljer:

  • Fakturadatoen: Den dag fakturaen blev udstedt.
  • Forfaldsdato: Datoen for hvornår betalingen skal være fuldført.
  • Købers detaljer: Både navn og adresse.
  • Sælgers detaljer: Herunder navn, adresse og CVR-nummer.
  • En præcis beskrivelse af produkter eller tjenester: Dette inkluderer antal, prisen per enhed og betalingsbetingelserne.
  • Information omkring momsen: Dette inkluderer den totale moms, der er pålagt.
  • Valuta: Angivelse af hvilken valuta betalingen forventes i.

Ved korrekt at inkludere ovennævnte oplysninger i din faktura, sikrer du, at alle aspekter af transaktionen er klart dokumenteret og at den overholder de gældende lovgivningsmæssige standarder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forskellige faktura-typer: Hvad er forskellen?

En faktura kan antage forskellige former, afhængigt af dens formål og den specifikke kontekst. De mest almindelige former for fakturaer inkluderer den standard faktura, den forenklede faktura og kassebonen.

En forenklet faktura adskiller sig fra den almindelige faktura ved at have færre krav og kan udstedes, når transaktionens beløb ikke overstiger 3.000 kr., eller hvis modtageren af fakturaen er en privatperson. Kasseboner, som ofte udstedes gennem et salgsregistreringssystem som f.eks. et kasseapparat, kan ligeledes benyttes, hvis de har detaljer svarende til en forenklet faktura.

Krav og reglementer for fakturaudstedelse

Hver gang der foretages et salg af en momspligtig vare eller service, skal der obligatorisk udstedes en faktura, uanset om kunden er en privatforbruger eller en virksomhed. To kopier af denne faktura skal udstedes: en for køberen og en for sælgeren. Dette skal ske umiddelbart efter varen eller tjenesten er leveret. Som en del af bogføringsloven skal virksomheder opbevare kopier af fakturaer i mindst 5 år.

Faktura's betydning i forretningsverdenen

Fakturaen spiller en central rolle i forretningsverdenen. Ikke alene dokumenterer den salgstransaktioner, men den fungerer også som et juridisk bindende dokument. Fakturaer er ligeledes uundværlige, når det kommer til at spore indtægter og udgifter, samt i situationer hvor der sendes rykkere for ubetalte beløb.

I nogle situationer kan det være nødvendigt at udstede en proformafaktura. Dette er en foreløbig faktura, der ofte udstedes før endelig fakturering, når alle salgsdetaljer endnu ikke er kendt. Dog er det afgørende at forstå, at en proformafaktura ikke fungerer som en faktisk faktura og derfor ikke bogføres.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Fakturaer for privatpersoner

Mens det primært er momsregistrerede virksomheder, der oftest anvender fakturaer, kan privatpersoner også udstede dem. Du behøver ikke et CVR-nummer for at udstede en faktura som privatperson. Offentlige organer bruger ligeledes fakturaer, men disse skal sendes via et dedikeret EAN-faktureringssystem.

Udstedelse af faktura som privatperson

Selv uden et CVR-nummer kan du som privatperson udstede en faktura, forudsat at din omsætning ikke overskrider 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en privatperson ikke kan pålægge moms, og dette segment skal derfor udelades fra fakturaen. I stedet skal du inkludere dit CPR-nummer og rapportere indtægten til Skattestyrelsen som B-indkomst.

Elektronisk fakturering (e-faktura)

E-faktura er en faktura, der sendes og modtages elektronisk. Dette eliminerer behovet for papirbaserede processer, reducerer omkostningerne og fremskynder betalingsprocessen. Det giver også en øget sporbarhed og kan integreres med andre digitale systemer for at automatisere processen.

Betalingsbetingelser på en faktura

Betalingsbetingelserne specificerer, hvornår en betaling forventes at blive modtaget. Dette kan variere fra “netto 30 dage” (hvor betalingen forventes 30 dage efter fakturadatoen) til forudbetaling før levering af en vare eller ydelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Faktura

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En faktura, ofte benævnt som en regning, er et dokument udstedt af en sælger til en køber, der angiver detaljer om salget af en vare eller tjenesteydelse. Dette dokument fungerer som en anmodning om betaling og beskriver væsentlige oplysninger om transaktionen, såsom pris, salgsdato, og betalingsbetingelser.

En faktura skal indeholde en række vigtige oplysninger for at overholde lovgivningsmæssige krav. Dette inkluderer et fortløbende fakturanummer, fakturadato, forfaldsdato, købers og sælgers navn og adresse, en beskrivelse af den solgte vare eller tjenesteydelse med antal og pris, betalingsbetingelser, momsbeløbets størrelse, og anvendt valuta. Desuden skal både køber og sælger have en kopi af fakturaen.

Der findes adskillige typer fakturaer, herunder den almindelige faktura, forenklet faktura, og kassebon. Valget af fakturatype afhænger af forskellige faktorer, som f.eks. salgets beløb og om køberen er en erhvervsdrivende eller privatperson.

Ifølge bogføringsloven er det et krav, at virksomheder opbevarer fakturaer i 5 år. Dette gælder både den kopi, som virksomheden selv beholder, og den kopi, der sendes til kunden. Dette sikrer korrekt regnskabsføring og overholdelse af lovgivningsmæssige krav.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: