Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

A.M.B.A

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et A.M.B.A?

A.M.B.A. refererer til et andelsselskab med begrænset ansvar. Dette selskabsformat er oprettet for at støtte de fælles mål og interesser hos dets deltagere i at drive og udvikle virksomheden. Deltagelse kan være i form af at være enten kunder (aftagere) eller leverandører til virksomheden.

I et A.M.B.A. fordeles virksomhedens overskud blandt deltagerne i forhold til deres bidrag til omsætningen. Alternativt kan dette overskud også geninvesteres i virksomheden for yderligere vækst og udvikling.

Hvornår er der tale om et A.M.B.A.?

Et A.M.B.A., eller andelsselskab med begrænset ansvar, er defineret ved særlige kriterier. Først og fremmest, må det være en virksomhed som et interessentskab (I/S), et kommanditselskab (K/S), eller en lignende virksomhedsform med begrænset hæftelse. Det essentielle her er, at ingen af deltagerne personligt, solidarisk eller ubegrænset hæfter for virksomhedens gæld.

For at kvalificere sig som et A.M.B.A., skal virksomheden have mindst to deltagere, og antallet af deltagere skal kunne ændres. Desuden skal både økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet være uafhængige af hver enkelt deltagers andel af kapitalen. Dette betyder, at hver deltager har én stemme per person i generalforsamlingen, uafhængigt af størrelsen på deres indskud.

Endelig skal et A.M.B.A. have en etableret daglig ledelse for at opfylde betingelserne.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er det karakteristiske ved et A.M.B.A.?

Det karakteristiske ved et A.M.B.A., eller andelsselskab med begrænset ansvar, er, at dets deltagere er aktivt involveret som både aftagere og leverandører. Dette samarbejde tjener til at fremme fælles interesser gennem handel. Med andre ord, deltagere i et A.M.B.A. investerer ikke kun i selskabet, men engagerer sig også aktivt i handel med det.

En anden markant træk ved A.M.B.A.-selskabsformen er dens skattemæssige fordele. Disse skattefordele er designet til at understøtte samhandel mellem indskyderne og selskabet, hvilket gør selskabsformen særligt attraktiv.

Historisk har A.M.B.A.-selskabsformen været en populær organisatorisk struktur i landbrugssektoren. Mange landbrugsvirksomheder har valgt denne form for at kunne forarbejde og handle med deres egne produkter på en effektiv måde.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Grundlæggende krav til virksomheder med begrænset ansvar

Virksomheder med begrænset ansvar, såsom A.M.B.A., skal overholde visse grundlæggende krav ifølge Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder (LEV). Ifølge § 1 i LEV, skal virksomheden fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsaktivitet for at være underlagt loven.

Registreringspligten fastsat i LEV sikrer gennemsigtighed omkring virksomhedens vedtægter, ledelse og eventuelle årsregnskab. Selvom der er stor frihed til at formulere virksomhedens vedtægter, må disse ikke omgå de regler, der gælder for andre selskabsformer som aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende fonde.

I henhold til § 3 i LEV er en virksomhed med begrænset ansvar defineret som andelsselskaber (A.M.B.A.) og foreninger (F.M.B.A.) med begrænset ansvar. Disse virksomheder har selvstændig retsevne, hvilket betyder, at deltagerne ikke hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Dog, hvis virksomheden ikke er korrekt registreret, kan deltagerne blive holdt ansvarlige.

LEV kræver også, at virksomheden har flere deltagere med mulighed for skiftende antal, hvilket indebærer fri ind- og udmeldelse. Dette betyder, at deltagelse ikke kan være betinget af køb af andele fra udtrædende deltagere eller restriktioner på udmeldelse.

Desuden, ifølge LEV § 3 stk. 1, 2. pkt., må deltagernes økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke være baseret på deres kapitalandel. Stemmeretten i et A.M.B.A. er personlig og uafhængig af kapitalindskud eller handelsvolumen med selskabet, hvilket adskiller det fra kapitalselskaber, hvor indflydelse korrelerer med størrelsen af kapitalindskud.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om A.M.B.A

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et A.M.B.A. er et andelsselskab med begrænset ansvar, designet til at fremme fælles interesser og mål blandt deltagerne gennem drift og udvikling af virksomheden. Deltagerne, som kan være kunder eller leverandører, deles om virksomhedens overskud baseret på deres bidrag til omsætningen, eller dette overskud kan geninvesteres i virksomheden.

Et A.M.B.A., et andelsselskab med begrænset ansvar, kendetegnes ved at dets deltagere både fungerer som aftagere og leverandører, aktivt fremmende fælles interesser gennem handel. Et særpræg ved A.M.B.A. er også dets skattemæssige fordele, som støtter samhandel mellem medlemmer og virksomhed, hvilket gør det til en attraktiv selskabsform. A.M.B.A. har især været populært i landbrugssektoren.

En virksomhed betragtes som et A.M.B.A., et andelsselskab med begrænset ansvar, når den opfylder specifikke kriterier: den skal være en virksomhedsform som I/S, K/S, eller lignende med begrænset hæftelse, hvor deltagerne ikke hæfter personligt for gæld. Den skal have mindst to deltagere med mulighed for ændring i antallet, og deltagernes rettigheder må ikke afhænge af deres kapitalandel, hvilket sikrer én stemme per person i generalforsamlingen. Desuden skal den have en formel daglig ledelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: