Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Omsætning

Omsætning er en central økonomisk term, der angiver, hvor meget din forretning har solgt for i en bestemt periode. Omsætning repræsenterer kun salget af dine produkter eller tjenester, og bør derfor ikke forveksles med profit eller indtjening.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder omsætning?

Omsætning illustrerer det beløb, der viser, hvor meget din forretning indtjener fra salget af dine produkter eller tjenester. Det er vigtigt at forstå, at omsætning ikke er det samme som din forretnings endelige fortjeneste, da diverse omkostninger stadig skal fratrækkes. Selvom mange stræber efter at opnå en maksimal omsætning, betyder en høj omsætning ikke nødvendigvis, at forretningen er rentabel. Er omkostningerne højere end omsætningen, vil forretningen ikke generere overskud.

Det er udfordrende at fastslå, hvad en “god” omsætning er, da det ofte relaterer til forretningens udgifter. Omsætning og omkostninger går hånd i hånd, og en simpel retningslinje er, at der bør være positivt resultat på bundlinjen for at indikere sund omsætning. Vedvarende underskud antyder, at det muligvis ikke er bæredygtigt at fortsætte driften af virksomheden.

Sådan udregnes omsætning

Beregning af omsætning er en ligetil proces. Omsætning er simpelthen det totale salgsbeløb over en given periode. Du kan finde dette tal ved at multiplicere antallet af solgte enheder med enhedsprisen:

Antal solgte enheder x enhedspris = omsætning

For virksomheder med flere produkttyper, skal du være opmærksom på varierende priser. Derfor skal du anvende den ovenfor nævnte formel for hvert produkt og efterfølgende summere resultaterne.

Illustration: Lars ejer en tøjforretning og har i løbet af en periode solgt:

  • 100 stk. basis t-shirts til 250 kr. = 25.000 kr.
  • 50 stk. sorte jeans til 700 kr. = 35.000 kr.
  • 70 stk. hatte til 150 kr. = 10.500 kr.
  • 150 par støvler til 1000 kr. = 150.000 kr.

For at finde Lars’ samlede omsætning multiplicerer man antallet af hvert solgt produkt med dets pris og lægger derefter tallene sammen: 25.000 + 35.000 + 10.500 + 150.000 = 220.500 kr. Dermed er Lars’ omsætning 220.500 kr.

Når du opstiller din virksomheds omsætning i regnskabet, bør det afspejle det totale salg i det pågældende regnskabsår. Dog kan det være fordelagtigt regelmæssigt at vurdere din månedlige og daglige omsætning. Dette giver virksomhedsejere en indsigt i aktuelle trends og mulige mønstre i salget.

Hvad betyder nettoomsætning?

Nettoomsætning refererer til den “rene” omsætning, hvilket vil sige, at beløbet er uden fradrag af moms, skatter og afgifter. Med andre ord, nettoomsætning viser det beløb, der er genereret af virksomheden, før der er betalt til staten.

I finansrapporter er nettoomsætningen typisk det første beløb, der præsenteres. Det er udgangspunktet, hvorfra du fratrækker alle omkostninger for at bestemme virksomhedens endelige økonomiske resultat:

Antal solgte produkter x produktpris ekskl. moms = nettoomsætning

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad indebærer omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver refererer til de aktiver, du planlægger at omdanne til kontanter, videresælge eller bruge inden for en nærmere bestemt tidsramme. Sagt på en anden måde, det er de aktiver, du allerede har investeret i og forventer at generere indkomst fra snart, såsom varer i et lager. De repræsenterer potentielle indtægter, som endnu ikke er blevet realiseret.

Man kan overordnet dele omsætningsaktiver op i to hovedgrupper:

  1. Varelager (normalt bestående af varer, der venter på salg).
  2. Tilgodehavender (beløb, som kunder skylder virksomheden fra tidligere salg).

Hvordan fastslår man nulpunktsomsætning?

Nulpunktsomsætning giver dig et klart billede af, hvor meget du nøjagtigt skal omsætte for at dække alle dine omkostninger. Med andre ord angiver det omsætningsniveau, hvor virksomheden hverken har overskud eller underskud. For at beregne nulpunktsomsætning, skal du tage virksomhedens kapacitetsomkostninger, multiplicere dem med 100 og efterfølgende dele med den gennemsnitlige dækningsgrad.

Formlen ser sådan ud:

Kapacitetsomkostninger x 100 / dækningsgrad = nulpunktsomsætning

For at kunne anvende denne formel korrekt, skal du være bekendt med, hvor meget du kan sælge dine produkter til, samt hvad dine omkostninger er ved enten produktion eller køb af disse produkter.

Hvordan adskiller omsætning sig fra overskud?

Mens omsætning beskriver virksomhedens samlede indtægter fra salg af varer og ydelser, angiver overskud, hvad virksomheden reelt tjener efter at have trukket alle omkostninger fra denne omsætning. Med andre ord er overskud det beløb, der er tilbage, når alle regninger er betalt. Det er derfor muligt for en virksomhed at have en imponerende omsætning, men alligevel ende med et lille eller intet overskud.

Hvis din virksomhed opererer med høje faste og variable omkostninger, vil dette ikke nødvendigvis afspejle sig direkte i din omsætning. Derfor er det essentielt at se ud over blot omsætningstallene, hvis man vil have et klart og korrekt indblik i virksomhedens økonomiske situation. For en dybere forståelse kan man overveje at dykke ned i vigtige økonomiske indikatorer som overskudsgraden og nulpunktsomsætning, som kan give en bedre idé om virksomhedens økonomiske sundhed.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan reflekteres omsætning i årsrapporten?

I en virksomheds årsrapport er omsætningen ofte opført eksklusive moms, hvilket betegnes som nettoomsætning. Dog er det ikke givet, at alle virksomheder skal offentliggøre deres præcise omsætningstal. For virksomheder, der falder ind under regnskabsklasse B og C, kan det være tilstrækkeligt blot at fremvise deres bruttofortjeneste. Bruttofortjeneste repræsenterer firmaets omsætning minus moms og de direkte omkostninger forbundet med salget.

Det er essentielt for virksomheder at sikre korrekt periodisering af deres omsætning, således at indtægter og omkostninger bogføres i det korrekte regnskabsår. Uden korrekt periodisering risikerer man at skabe et forvrænget billede af virksomhedens reelle økonomiske præstation. Hvis der opstår usikkerhed vedrørende periodisering, er det en god idé at konsultere enten en revisor eller en bogholder for råd og vejledning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ Omsætning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Når du sælger en vare eller en tjeneste, refererer det totale salgsbeløb til din omsætning.

For at finde din omsætning skal du multiplicere salgsprisen af de solgte produkter eller tjenester med antallet af solgte enheder.

Mens afsætning ofte refererer til omsætningen af en bestemt vare, dækker omsætning over salget af alle varer og tjenester i virksomheden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: