Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

krav til årsregnskab

Krav til Årsregnskab

At udarbejde et årsregnskab er en kritisk opgave, som alle virksomheder skal gennemføre. Et årsregnskab giver et fuldstændigt billede af virksomhedens finansielle sundhedstilstand og er et lovpligtigt dokument i Danmark. At kende og forstå kravene til et årsregnskab kan hjælpe virksomheder med at undgå fejl og sikre, at de overholder lovgivningen.

Lovgivning og Regler

Årsregnskabsloven (ÅRL) definerer de specifikke krav til, hvordan et årsregnskab skal udarbejdes og indberettes i Danmark. Lovgivningen dikterer, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Afhængig af virksomhedens størrelse og type kan der være yderligere krav og standarder, som skal følges.

Krav til Indholdet

Et årsregnskab består som minimum af følgende elementer:

  • Resultatopgørelse: En oversigt over årets indtægter og udgifter, som viser virksomhedens overskud eller underskud.
  • Balance: En opgørelse over virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital ved regnskabsårets afslutning.
  • Noter: Detaljerede forklaringer og informationer om de poster, der er medtaget i resultatopgørelsen og balancen.
  • Ledelsesberetning: En generel beskrivelse af virksomhedens aktiviteter, økonomiske udvikling, forventninger til fremtiden og risici.

Revision og Godkendelse

I visse tilfælde skal årsregnskabet revideres. Revision er en grundig gennemgang af regnskabet foretaget af en uafhængig og autoriseret revisor, som sikrer, at regnskabet er korrekt og overholder lovgivningen. Små virksomheder kan dog vælge en fravalgsmulighed for revision, hvis de opfylder visse betingelser.

Indberetningsfrister

Virksomheder skal aflægge deres årsregnskab til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. For virksomheder, der følger kalenderåret, betyder det, at årsregnskabet skal indberettes senest den 31. maj det efterfølgende år.

Stadsrevisionen Kan Hjælpe

Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor kompleks og tidskrævende processen for udarbejdelse af årsregnskabet kan være. Med vores specialiserede erfarne revisorer og dedikerede rådgivere sikrer vi, at dit årsregnskab overholder alle lovgivningsmæssige krav. Kontakt os mellem kl. 8-21 alle ugens dage, også i weekenden, for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit årsregnskab.

FAQ om Krav til Årsregnskab

Hvornår skal årsregnskabet indberettes?

Årsregnskabet skal indberettes senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. For virksomheder, der følger kalenderåret, er fristen således den 31. maj.

Skal alle virksomheder have revideret deres årsregnskab?

Nej, små virksomheder kan i visse tilfælde fravælge revision, hvis de opfylder specifikke betingelser.

Hvad indeholder et årsregnskab?

Et årsregnskab skal som minimum indeholde en resultatopgørelse, en balance, noter og en ledelsesberetning.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler