Kontakt os

+45 70 60 40 04

Kategori: S

Skattemappen fungerer som en udvidelse af din årsopgørelse, men giver en langt mere detaljeret indsigt i din økonomi, herunder information om gæld, formue, køretøjer og arbejdsgivere. Denne omfattende rapport indeholder vigtige oplysninger, der kan være afgørende, når din økonomiske rådgiver. . .
Soliditet er et udtryk for balancen mellem en virksomheds egenkapital og fremmedkapital.. . .
En samarbejdsaftale repræsenterer en overenskomst mellem mindst to parter, som klart definerer grundlaget for deres samarbejde. Formålet med denne aftale er at sikre en klar forventningsafstemning ved at detaljere parternes rettigheder og forpligtelser inden for samarbejdets rammer.. . .
Skattesatser er en afgørende faktor i skattesystemet, der angiver den procentdel af en persons eller virksomheds indkomst, der skal betales i skat til staten eller andre offentlige myndigheder. . . .
Et sponsorat refererer til den økonomiske eller materielle støtte, der ydes til f.eks. forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse, museer, teatre, zoologiske haver), lokale organisationer, sportsklubber, uddannelsesinstitutioner og lignende. Denne støtte kan variere betydeligt i form og omfang.. . .
Sort arbejde refererer til arbejde, der udføres uden officiel indberetning til skattemyndighederne, hvilket resulterer i undgåelse af skat. Sort arbejde kan groft opdeles i to hovedkategorier: Den første type er organiseret snyd overfor SKAT, mens den anden type dækker over. . .
SEPA står for Single Euro Payments Area, et initiativ der skaber et ensartet betalingsrum for euroen. Dette system giver europæiske borgere, virksomheder, og offentlige myndigheder muligheden for at udføre og modtage betalinger samt korttransaktioner på tværs af grænser under ensartede. . .
Slip for at indbetale gaveafgift ved at benytte dig af et rente- og afdragsfrit familielån kombineret med et gavebrev. Denne metode er fuldt lovlig og åbner op for, at man kan give samt modtage skattefri gaver, uden at der pålægges. . .
Selskabsformer refererer til den specifikke kategori af virksomhed, du beslutter at etablere. Valget af selskabsform påvirker både ansvar og krav til kapitalindskud, hvilket varierer baseret på den valgte selskabsform.. . .
Et skattefradrag giver dig mulighed for at reducere det beløb af din løn, som er skattepligtigt. Dette fradrag varierer i størrelse - det kan være alt fra et par hundrede til flere tusinde kroner. Der findes generelle skattefradrag, som gælder. . .

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder