Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Samtykkeerklæring

Der findes adskillige tilfælde, hvor det er nødvendigt at indhente en samtykkeerklæring. Dette kan være relevant, når du søger visse typer stillinger, eller når du rejser med børn, som ikke er dine egne.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en samtykkeerklæring?

En samtykkeerklæring er en formel og skriftlig bekræftelse, hvor en person udtrykker sit frivillige samtykke til en specifik handling eller procedure. Nøgleordet her er “frivilligt”, hvilket betyder, at samtykket skal gives uden nogen form for pres eller tvang. Dette princip sikrer, at samtykket er gyldigt og retligt bindende.

I mange sammenhænge er en samtykkeerklæring afgørende. For eksempel, når du indgår i juridiske aftaler, deltager i forskningsprojekter, eller når der er tale om behandling af personoplysninger. I disse tilfælde er det essentielt, at alle parter forstår omfanget og konsekvenserne af den handling, der gives samtykke til.

Et samtykke er kun gyldigt, hvis det er informeret. Det betyder, at den person, der giver sit samtykke, skal have klar og præcis information om, hvad de giver samtykke til. Dette sikrer, at beslutningen om at give samtykke er baseret på fuld forståelse af alle relevante aspekter af situationen.

Samtykkeerklæringer er især vigtige i situationer, hvor personlige data skal behandles eller når sundhedsrelaterede beslutninger skal træffes. I disse tilfælde er det vigtigt, at samtykkeerklæringen detaljeret beskriver, hvilke data der indsamles, hvordan de vil blive brugt, og hvem der vil have adgang til dem.

Det er også vigtigt at understrege, at en person har ret til at trække sit samtykke tilbage på ethvert givet tidspunkt. Denne rettighed skal klart fremgå i enhver samtykkeerklæring for at sikre, at samtykke forbliver en frivillig og omvendelig beslutning.

Samtykkeerklæringer spiller en central rolle i at beskytte individets rettigheder og i at sikre etisk praksis i mange forskellige brancher og situationer. De tjener som en grundlæggende del af lovgivningen om databeskyttelse og privatliv politikker og er essentielle for at opretholde tillid og gennemsigtighed mellem parter.

Der er mange ting at holde styr på i en proces, hvor du skal indhente en samtykkeerklæring fra en ansat. Skal vi holde styr på regnskabet eller bogføringen for dig imens? I Stadsrevisionen har vi +23 revisorer, bogholdere og rådgivere, og vores revisorer har +8 års erfaring og vi vil meget gerne hjælpe dig. 

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Kontakt os i dag for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvorfor er det nødvendigt at indhente en samtykkeerklæring fra mine ansatte?

I ethvert arbejdsforhold behandler både private og offentlige arbejdsgivere uundgåeligt personoplysninger om deres ansatte. Dette gør arbejdsgiveren til dataansvarlig, hvilket medfører en række juridiske forpligtelser under databeskyttelsesforordningen, almindeligvis kendt som GDPR. Overholdelse af disse regler er essentiel for at sikre beskyttelsen af personoplysninger og undgå potentielle juridiske sanktioner.

En samtykkeerklæring fra ansatte er afgørende, fordi den sikrer, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Denne praksis understøtter principperne om transparens og retfærdig behandling, hvilket er fundamentale aspekter af GDPR. Arbejdsgivere skal derfor sikre, at de har et lovligt grundlag for at indsamle, anvende og opbevare de ansattes personoplysninger.

I særlige jobfunktioner kan det være nødvendigt at indhente følsomme oplysninger om ansatte, såsom straffeattest eller helbredsoplysninger. Indsamling af sådanne følsomme oplysninger kræver et udtrykkeligt samtykke fra den ansatte. Dette sikrer, at den ansatte er fuldt informeret om, hvad deres oplysninger vil blive brugt til, og at de har givet deres tilladelse til dette på en frivillig og velinformeret måde.

Anvendelsen af en samtykkeerklæring muliggør også, at ansatte på ethvert tidspunkt har mulighed for at trække deres samtykke tilbage. Denne ret til tilbagetrækning er en central rettighed under GDPR og understreger vigtigheden af ansattes autonomi i forhold til deres egne personoplysninger.

Desuden hjælper samtykkeerklæringer med at opbygge et miljø af tillid og sikkerhed på arbejdspladsen. Når ansatte ved, at deres personoplysninger håndteres lovligt og etisk korrekt, styrker det relationen mellem arbejdsgiver og ansatte, og sikrer en sund arbejdskultur.

Sammenfattende er samtykkeerklæringer fra ansatte ikke kun en juridisk nødvendighed, men også en central del af at drive en ansvarlig og transparent virksomhed, der respekterer og værner om sine ansattes rettigheder og privatliv.

Vigtige aspekter ved samtykkeerklæringer i arbejdsforhold

Når du som arbejdsgiver skal indhente personoplysninger fra dine ansatte, er det afgørende at have en klar forståelse af, hvornår og hvordan du skal anvende en samtykkeerklæring. Det er kun nødvendigt at indhente en samtykkeerklæring, hvis du selv aktivt indsamler personoplysninger om den ansatte. Dette kan inkludere situationer, hvor du anmoder om følsomme oplysninger som en straffeattest.

Det er vigtigt at understrege, at hvis en ansat af egen fri vilje fremlægger personlige oplysninger, såsom en straffeattest, anses dette for at være et udtrykkeligt samtykke fra den ansattes side. I sådanne tilfælde behøver du ikke yderligere at indhente samtykke, da den ansattes handling i sig selv udgør et klart samtykke.

Vær dog opmærksom på, at du som arbejdsgiver kun må anmode om eller indsamle følsomme personoplysninger, såsom en straffeattest, hvis det er direkte relevant for den stilling, den ansatte besidder eller vil komme til at besidde. Det er vigtigt at kunne dokumentere relevansen og nødvendigheden af disse oplysninger i forhold til jobbet for at sikre, at behandlingen af oplysningerne er lovlig.

Yderligere skal du sikre dig, at alle oplysninger håndteres fortroligt og i overensstemmelse med de principper om databeskyttelse, der er fastlagt i Persondataforordningen. Det omfatter principper om minimalisering af data, hvor du kun skal indsamle oplysninger, der er strengt nødvendige for det specifikke formål.

Endelig er det vigtigt at opretholde en klar og gennemsigtig kommunikation med dine ansatte omkring håndteringen af deres personoplysninger. Dette inkluderer at informere dem om deres ret til at tilbagekalde deres samtykke, og hvordan de kan gøre dette. En sådan praksis ikke alene styrker tilliden mellem dig og dine ansatte, men sikrer også at din virksomhed opererer inden for rammerne af lovgivningen og beskytter både virksomhedens og de ansattes interesser.

Har du mere lyst til at bruge tid og energi på at få styr på det med samtykkeerklæringer, i stedet for at fokusere på regnskaber og bogføringen? Lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig. Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det kommer til at matche netop dig og dit behov. 

Ønsker du professionel hjælp for at sikre at du har styr på en samtykkeerklæring?

Kontakt os i dag, for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed. 

Sådan kommer du i gang med at oprette en samtykkeerklæring

Udarbejdelsen af en samtykkeerklæring kan synes kompleks, men med en online dokumentgenerator kan processen gøres både enkel og effektiv. Her er en generel guide til, hvordan du kan komme i gang med at oprette din egen tilpassede samtykkeerklæring ved hjælp af en dokumentgenerator:

Vælg en dokumentgenerator: Start med at finde en pålidelig online dokumentgenerator, der tilbyder skabeloner for samtykkeerklæringer. Disse platforme er designet til at guide dig gennem processen og sikre, at dokumentet opfylder juridiske krav.

Gennemgå spørgsmålene: Når du har valgt en dokumentgenerator, vil du blive præsenteret for en række spørgsmål. Disse spørgsmål er afgørende for at tilpasse erklæringen til dine specifikke behov og for at sikre, at alle juridiske aspekter er dækket.

Tilpas din samtykkeerklæring: Efter at have besvaret spørgsmålene, vil systemet generere en samtykkeerklæring baseret på dine svar. Du vil have mulighed for at gennemgå og justere teksten efter behov for at sikre, at den præcist afspejler dine krav og omstændigheder.

Brug digital underskrift: Når din erklæring er klar og tilpasset, kan du benytte muligheden for at sende den til digital underskrift. Dette faciliteter en hurtig og sikker signaturproces, som kan udføres elektronisk, hvilket sparer tid og ressourcer.

Download og arkivering: Når dokumentet er underskrevet, tilbyder de fleste platforme en mulighed for at downloade samtykkeerklæringen som en PDF-fil, hvilket gør det nemt at arkivere og tilgå i fremtiden.

Få juridisk rådgivning: Hvis du støder på specifikke udfordringer eller har komplekse krav til din samtykkeerklæring, kan det være en god ide at søge juridisk rådgivning. Mange dokumentgenerator-platforme tilbyder adgang til juridiske eksperter, som kan sikre, at din erklæring er helt korrekt og tilpasset eventuelle særlige forhold.

Ved at følge disse trin kan du effektivt og sikkert udforme en samtykkeerklæring, der opfylder både dine behov og juridiske krav.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Samtykkeerklæring

En samtykkeerklæring er en skriftlig bekræftelse, hvor en person udtrykker sit frivillige samtykke til en bestemt handling eller procedure. Det er vigtigt, at samtykket gives frivilligt og uden pres, hvilket sikrer, at det er gyldigt og bindende.

Samtykkeerklæringer er nødvendige i mange situationer, såsom ved indsamling af personoplysninger, deltagelse i forskningsprojekter, og når der træffes sundhedsrelaterede beslutninger. De sikrer, at alle parter forstår og accepterer betingelserne fuldt ud.

Et gyldigt samtykke skal være informeret, specifikt og utvetydigt. Det skal klart angive, hvilke data der indsamles, hvordan de vil blive brugt, og hvem der vil have adgang til dem. Det er også vigtigt, at der er mulighed for at trække samtykket tilbage.

For at udfylde en samtykkeerklæring skal man først og fremmest forstå de informationer, man giver samtykke til. Derefter skal man udfylde erklæringen med nøjagtige og fuldstændige oplysninger om samtykkets omfang og anvende en klar og forståelig formulering.

I arbejdsforhold er det essentielt at indhente samtykkeerklæringer for at overholde databeskyttelseslovgivningen og sikre et transparent og tillidsfuldt arbejdsmiljø. De hjælper med at beskytte personoplysninger og sikre, at både arbejdsgivere og ansatte forstår deres rettigheder og forpligtelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: