Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Selvstændig

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder det at være selvstændig?

At være selvstændig indebærer at drive sin egen virksomhed og være økonomisk uafhængig af en arbejdsgiver, i modsætning til lønmodtagere, der arbejder under en arbejdsgiver. Selvstændighed karakteriserer ofte dem, der ejer deres virksomhed, som for eksempel en enkeltmandsvirksomhed eller del af et interessentskab. Derudover omfatter selvstændige ofte professionelle inden for de liberale erhverv såsom arkitekter, advokater, ejendomsmæglere, revisorer og praktiserende læger. Selvom man ikke nødvendigvis skal have en formel uddannelse for at etablere sig som selvstændig, kræver de liberale erhverv typisk både en faglig uddannelse og autorisation.

Hvad betyder ordet selvstændig?

Ordet ‘selvstændig’ betyder at være i stand til at tænke og handle uafhængigt uden nødvendigvis at skulle følge råd, vejledning eller eksempler fra andre. Selvstændige er ikke ansat af andre, men driver deres eget erhverv. Udtrykket stammer fra det tyske ‘selbs(t) ständig’, som bogstaveligt betyder ‘at stå alene’.

Hvordan er man selvstændig?

Selvstændighed kan opnås på mange forskellige måder, hvilket giver mulighed for at tilpasse denne karrierevej til individuelle behov og omstændigheder. For eksempel kan man starte en lille virksomhed som en sidebeskæftigelse med en omsætning under 50.000 kr., hvilket betragtes som en hobbyvirksomhed og ikke kræver CVR-registrering. Det er en god idé at sikre sig tilladelse fra en eventuel arbejdsgiver, før man etablerer sig som selvstændig.

Hvad er en selvstændig virksomhed?

Selvstændige virksomheder er de eneste, som kan drive økonomisk virksomhed uafhængigt. Lønmodtagere og andre personer er ikke inkluderet i momslovgivningen i det omfang, de opererer under en arbejdsgiver gennem en arbejdskontrakt eller et andet retligt forhold, som definerer deres ansættelsesforhold, herunder arbejds- og lønvilkår samt arbejdsgiverens ansvar. Dette er fastlagt i momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, og artikel 10.

Hos Stadsrevisionen vil vi meget gerne hjælpe dig – bl.a. med moms. Momsregistrering er netop et område, hvor vi tilbyder assistance. Vi sørger for, at alt bliver indberettet præcist og rettidigt, hvilket forhindrer eventuelle bøder. Ydermere tilbyder vi vejledning om momsfradrag for at hjælpe dig yderligere med at forbedre din økonomiske situation.

Mangler du hjælp til f.eks. momsregistrering eller andet revision?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for skræddersyet hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvornår driver man en selvstændig virksomhed?

At være selvstændig indebærer at have aktiviteter, der genererer økonomisk udbytte gennem personligt arbejde. For at en aktivitet kan klassificeres som en selvstændig virksomhed, skal den opfylde visse betingelser, herunder økonomisk autonomi og registrering.

Noget, der især markerer, at man er selvstændig, er registrering af aktiviteten med et CVR-nummer eller et SE-nummer, eller at aktiviteten er lovbundet til registrering i Det Centrale Virksomhedsregister. Det er vigtigt at bemærke, at indkomst fra en aktivitet, der beskattes som lønindkomst, generelt ikke betragtes som en selvstændig virksomhed, medmindre du er ansat i din egen virksomhed.

Yderligere kriterier omfatter 1) at overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes under selvstændig erhvervsvirksomhed, 2) at du udøver betydelig indflydelse i en virksomhed, hvor du ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller stemmeværdien, eventuelt sammen med nærmeste familie, 3) at aktiviteten udføres af dig som medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven eller 4) at aktiviteten resulterer i B-indkomst, som integreres i virksomhedens regnskaber.

Indtægter fra selvstændig virksomhed kan også påvirke optjening af dagpengeret og beregningen af dagpengesatser. Vær opmærksom på, at arbejde i din selvstændige virksomhed, mens du modtager supplerende dagpenge, vil blive modregnet og kan reducere din ret til yderligere supplerende dagpenge.

Hvor meget skal man tjene for at være selvstændig?

For at etablere en enkeltmandsvirksomhed kræves der ikke en startkapital, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for mange aspirerende selvstændige. En enkeltmandsvirksomhed er den mest grundlæggende form for virksomhed, hvor der ikke nødvendigvis er et skarpt skel mellem virksomhedens finanser og din personlige økonomi. Hvis du forventer en omsætning på over 50.000 kr., er det vigtigt at overveje de økonomiske og administrative aspekter af at drive en virksomhed, da dette kan kræve yderligere registreringer og overholdelse af flere regler.

Hvad er fordelene ved at være selvstændig?

Autonomi som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende er du ikke underlagt en overordnet ledelse, hvilket giver dig fuld kontrol over både dagligdagens struktur og din virksomheds udvikling. Du beslutter selv, hvornår og hvordan ændringer skal implementeres i din virksomhed, uden omveje gennem komplekse organisatoriske strukturer. Succesen i din virksomhed er et direkte resultat af dit eget arbejde, og når overskuddet øges, er det din fortjeneste alene.

Følg din passion som selvstændig

En primær fordel ved at være selvstændig er muligheden for at engagere sig i arbejde, der motiverer dig og er en passion for dig. Mange vælger at blive selvstændige, netop fordi det giver dem chancen for at forfølge deres drømme. Som selvstændig kan du konstant tilpasse og forme din karriere i takt med din personlige og professionelle udvikling.

Netværk og selvtillid

Som selvstændig udvikler du hurtigt evnen til at skabe nye forbindelser, hvilket er vigtigt for at udvide din virksomhed og opdage nye muligheder. Dette styrker ikke blot dit professionelle netværk, men også din personlige selvtillid, da du ofte vil stå i situationer, hvor du skal præsentere og repræsentere din virksomhed.

Fleksibel arbejdstidsplanlægning

En af de største fordele ved selvstændighed er evnen til at planlægge din egen tid. Uanset om du foretrækker at arbejde traditionelle kontortider eller tilpasse arbejdsdagen efter personlige præferencer, tilbyder selvstændighed en unik fleksibilitet, som er svær at finde i lønmodtagerstillinger.

Ubegrænset frihed til ferie og fridage

Som selvstændig har du friheden til at tage fri, når du ønsker det. Dette inkluderer både planlagt og spontan ferie samt nødvendige fridage til personlige ærinder. Denne frihed giver en væsentlig forbedring af arbejdslivsbalance, som er et stort plus for mange selvstændige.

Hvad er ulemperne ved at være selvstændig?

Omfattende arbejdsbyrde

Som selvstændig kræver det både tid og dedikation at etablere og vedligeholde en virksomhed. Ud over at udføre det arbejde, du brænder for, skal du også håndtere en stor gruppe af administrative opgaver såsom registrering af virksomheden, håndtering af økonomi og budgetter, samt styring af juridiske dokumenter. Disse opgaver kan virke overvældende, især hvis du står alene med dem. 

Muligheden for at hyre en medarbejder eller outsource visse opgaver kan her være en stor hjælp. Hos Stadsrevisionen tilbyder vi også vores ekspertise inden for daglige finansielle opgaver som bogføring og lønkørsel, hvilket især kan være en fordel for mindre virksomheder. Ved at betro disse vigtige, men ofte tidskrævende opgaver til os, kan du frigive værdifulde ressourcer og fokusere mere på din hovedvirksomhed. Vores effektive tilgang sikrer nøjagtighed i arbejdet, og hjælper dig med at spare både tid og penge.

Ønsker du professionel hjælp, så du kan fokusere på det, du er god til?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Udfordringer ved at være sin egen chef

At være sin egen chef er ofte set som en fordel, men det indebærer også væsentlige udfordringer. Det kræver en høj grad af selvstyring og struktur i dagligdagen for at sikre, at alle opgaver bliver fuldført rettidigt. Uden en overordnet leder er der ingen direkte vejledning om, hvad der er korrekt eller forkert, hvilket betyder, at alle beslutninger – og deres konsekvenser – hviler på dine skuldre. Selvom du kan søge råd fra andre selvstændige, er det sidste ord og ansvar altid dit eget.

Svært at adskille arbejde og fritid

Når du brænder for dit arbejde, kan det være svært at lægge det fra sig. Dette kan være særligt udfordrende, hvis du arbejder hjemmefra, hvor arbejds- og privatliv kan flyde sammen. Dette kan påvirke dine personlige relationer, da arbejdet ofte kan kræve din opmærksomhed på uforudsete tidspunkter, såsom under familie middage eller sent om aftenen, hvilket kan belaste både familie og venner.

Ingen økonomisk sikkerhedsnet

Startfasen for selvstændige kan være økonomisk udfordrende uden sikkerhed for øjeblikkelig profit. Derudover skal selvstændige selv stå for udgifter, som lønmodtagere typisk får dækket, herunder ferie, pension, sygedage og forsikringer. Dette manglende økonomiske sikkerhedsnet kan gøre det vanskeligt at opretholde personlig økonomisk stabilitet i begyndelsen. Det anbefales derfor for selvstændige at overveje medlemskab af en a-kasse for at sikre en vis økonomisk beskyttelse.

Manglen på kollegial støtte

At være selvstændig betyder også at du ofte arbejder alene, indtil virksomheden er stærk nok økonomisk til at ansætte medarbejdere. Dette kan føre til en følelse af isolation, da der ikke er kollegaer til at dele dagens udfordringer eller succeser med. Overgangen fra at være lønmodtager til selvstændig kan derfor føles som en stor og måske overvældende forandring.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om selvstændig

At være selvstændig betyder at drive sin egen virksomhed eller erhverv uden direkte overordnet ledelse. Som selvstændig har du det fulde ansvar for virksomhedens drift, fra den daglige ledelse til de langsigtede strategiske beslutninger. Dette indebærer alt fra udvikling af produkter eller tjenester, styring af økonomi, markedsføring, og kundeservice. At være selvstændig giver en unik frihed og fleksibilitet, men kræver også en stor grad af selvdisciplin og initiativ.

For at betragtes som selvstændig i økonomisk forstand er der ikke fastsatte minimumsindtægter, men visse former for selvstændig virksomhed kræver registrering, såsom at have et CVR-nummer, hvis omsætningen overstiger 50.000 kr. At være selvstændig betyder ikke nødvendigvis at man tjener en bestemt løn, men snarere at man driver sin egen virksomhed og står for al indtjening og økonomisk risiko selv.

At blive selvstændig kræver først og fremmest en forretningsidé og en plan for, hvordan denne idé kan omsættes til en levedygtig virksomhed. Det indebærer kendskab til branchen, en klar forståelse af målmarkedet, og evnen til at håndtere økonomi og administration. Derudover er det afgørende at have evnen til at netværke og skabe relationer, da disse er nøglen til at opbygge og udvide din virksomhed. At være selvstændig stiller også krav om juridisk og økonomisk viden for at kunne navigere i lovgivningen og sikre en sund virksomhedsstruktur.

En selvstændig person er en, der har evnen til at tænke, handle og træffe beslutninger uafhængigt. I erhvervsmæssig sammenhæng refererer det til en person, der ejer og driver sin egen virksomhed. En selvstændig person trives med et højt niveau af autonomi og ansvar og er typisk meget selvdreven og motiveret. Disse egenskaber er vigtige for at kunne styre alle aspekter af en virksomhed og tilpasse sig de konstant skiftende krav fra markedet og samfundet.

At være selvstændig har stor indflydelse på privatøkonomien, da din personlige økonomi ofte er tæt forbundet med virksomhedens økonomi, især i startfasen. Som selvstændig er din indkomst direkte knyttet til virksomhedens præstation, hvilket kan variere betydeligt fra måned til måned. Det er vigtigt for selvstændige at have solid finansiel planlægning og tilstrækkelige opsparinger til at dække perioder med lavere indkomst. Dette kræver en dybdegående forståelse af både virksomhedens og den personlige finansielle situation.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: