Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skifteretten

Skifteretten er den myndighed, der afgør, hvordan en formue fordeles. Skifteretten håndterer sager relateret til dødsboer, skilsmisser og konkurser. Læs mere om skifterettens funktioner her.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er skifteretten?

Skifteretten spiller en afgørende rolle ved håndtering af boer, som eksempelvis i situationer med dødsfald, konkurser og skilsmisse. Skifterettens hovedopgave er at administrere overførslen af aktiver og passiver i disse boer, sikrende at “skiftet af hænder” foregår korrekt og retfærdigt. I praksis betyder dette, at skifteretten sørger for, at en formue overføres fra en person eller virksomhed til en anden. Dette involverer ofte komplekse juridiske og økonomiske processer.

Hvis du er arving til et dødsbo, vil du typisk modtage en indkaldelse fra skifteretten for at deltage i fordelingen af boet. Skifteretten kan også indkalde dig, hvis du er kreditor i et konkursbo eller et bo under betalingsstandsning, hvor dine rettigheder og krav skal varetages.

Hvor finder du skifteretten?

Skifteretten er en vigtig  institution i Danmark, og du kan finde afdelinger af skifteretten i alle de større byer. 

Skifteretten København: Hestemøllerstræde 6, 1464 København K.
Tlf. 99 68 73 40.

Skifteretten Aarhus: Vester Allé 12, 8000 Aarhus C.
Tlf. 99 68 78 07.

Skifteretten Aalborg: Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Tlf. 99 68 84 00.

Skifteretten Odense: Albaniagade 30, 1. sal.
Tlf. 66 11 47 12.

Når du tager kontakt til skifteretten, uanset by, vil du ofte blive bedt om at udfylde en specifik blanket relateret til din sag. Denne procedure er designet til at fremskynde sagsbehandlingen. Du kan kontakte skifteretten via telefon, e-mail eller ved personligt fremmøde, alt efter hvad der passer bedst til din situation og behov.

Hvilken skifteret skal du henvende dig til?

Skifteretten, som er en integreret del af byretten, findes i de fleste større byer i Danmark. For at identificere, hvilken skifteret du skal henvende dig til, er det først nødvendigt at fastslå, hvilken retskreds du tilhører. Din retskreds er baseret på din bopælsadresse.

Når du har fastslået din retskreds, er næste skridt at kontakte skifteretten inden for denne kreds. For at gøre dette, skal du normalt udfylde en specifik blanket, der detaljeret beskriver din sag. Blanketten skal du indsende til skifteretten enten via brev eller e-mail. Information om, hvordan du kontakter din skifteret, herunder adresser og kontaktinformation, vil være tilgængelig, når du har fundet din retskreds.

Det er vigtigt at udfylde blanketten korrekt og inkludere alle relevante oplysninger om din situation for at sikre en hurtig og effektiv behandling af din sag ved skifteretten. Skifterettens personale står klar til at hjælpe dig gennem processen, fra indledende spørgsmål til den endelige håndtering af din sag. Ved at følge disse trin kan du sikre, at din henvendelse til skifteretten behandles professionelt og omhyggeligt.

Hvad koster sager hos skifteretten?

Skifteretten spiller en central rolle i behandlingen af forskellige typer af sager, herunder bodeling efter skilsmisse, dødsbodeling ved dødsfald, og konkursbehandling. Omkostningerne ved disse sager i skifteretten kan variere betydeligt afhængigt af sagens kompleksitet og de involverede aktiver.

For at give et klart overblik over de potentielle omkostninger, tilbyder skifteretten en prisliste, som dækker de forskellige typer af sager, de behandler. Denne prisliste kan hjælpe dig med at forstå, hvad du kan forvente at skulle betale, når du involverer skifteretten i din sag. Det er vigtigt at bemærke, at priserne er vejledende, og den endelige pris kan afhænge af flere faktorer, såsom sagens kompleksitet og varighed.

Du kan finde den opdaterede prisliste ved at besøge skifterettens officielle website eller kontakte dem direkte. Dette vil give dig en detaljeret indsigt i de forskellige gebyrer og omkostninger, der er forbundet med at bringe en sag for skifteretten. At være informeret om disse omkostninger kan hjælpe dig med bedre at forberede dig på den juridiske proces i skifteretten og sikre, at du er økonomisk forberedt på de kommende skridt.

Er du indkaldt til skifteretten, eller står du overfor at skulle håndtere et bo? Det kan være en god idé at få professionel og kvalificeret hjælp til at navigere i de økonomiske aspekter af din sag. Vores erfarne team af revisorer hos Stadsrevisionen står klar til at yde den nødvendige støtte i de økonomiske processer.

Har du nogen spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skifteretten og dødsfald

Når en person afgår ved døden, informeres skifteretten automatisk om hændelsen. Det er skifterettens ansvar at afgøre, hvordan den afdødes bo skal administreres. Dette indebærer en afgørelse om fordelingen af den afdødes ejendele og formue blandt arvingerne. Efter denne afgørelse udsteder skifteretten en skifteretsattest til arvingerne. Denne attest bekræfter, at arvingerne har ret til at disponere over dødsboet.

Cirka fire uger efter dødsfaldet vil skifteretten tage kontakt til den kontaktperson, som bedemanden har opgivet. Afhængig af den specifikke sag, kan denne kontakt tage form som et telefonmøde eller et fysisk møde i skifteretten.

På dette tidspunkt skal arvingerne beslutte, hvordan boet skal administreres. Hvis arvingerne er enige og ønsker selv at håndtere boet, vil det blive behandlet som et privat skifte. Hvis der derimod er uenighed blandt arvingerne om, hvordan boet skal fordeles, eller hvis de ikke ønsker at administrere det selv, vil skifteretten udpege en bobestyrer til at varetage opgaven.

Om boet så administreres privat eller gennem en bobestyrer, pålægges der en retsafgift på 2.500 kr. Skulle boets værdi overstige 1 million kr., pålægges der yderligere en afgift på 6.500 kr., når den endelige boopgørelse er klar. Yderligere detaljer om de forskellige skifteformer og vigtige overvejelser i forbindelse med dødsboer kan findes i vores dybdegående artikel om emnet.

Hvor lang tid tager en arvesag i skifteretten?

Behandlingstiden for en arvesag i skifteretten kan variere betydeligt og strække sig fra et enkelt møde til op til to år. Længden på sagen afhænger primært af boets størrelse, om det er et uskiftet bo, samt om der er enighed blandt arvingerne om fordelingen af arven.

I tilfælde hvor boet er relativt lille og værdierne er beskedne, er det ofte muligt at afslutte arvesagen hurtigt gennem et privat skifte. Dette gælder også for større dødsboer. Efter at arvingerne har fordelt boet, indsender de en boopgørelse til skifteretten. Denne boopgørelse er en detaljeret fortegnelse over, hvordan boets aktiver og passiver er fordelt, og den sendes videre til SKAT til kontrol for eventuel skattegæld og afgiftsberegning. Når SKAT har godkendt boopgørelsen, vil skifteretten udstede en opkrævning for eventuel boafgift, hvorefter arvesagen afsluttes. En privat skiftesag varer typisk højst et år.

I situationer, hvor arvingerne er uenige, eller hvor de vælger ikke at foretage et privat skifte, involveres en bobestyrer for at håndtere fordelingen af arven. Dette kan forlænge sagsbehandlingen, og en bobestyret arvesag kan tage op til to år at afslutte.

For længstlevende ægtefælle, der vælger at sidde i uskiftet bo, udsættes arvingernes ret til arv indtil videre behandling. Uskiftet bo indebærer, at den længstlevende ægtefælle overtager ansvaret for afdødes gæld. Skifteretten er i disse tilfælde ansvarlig for at indrykke en annonce i Statstidende for at opfordre afdødes kreditorer til at melde deres krav, hvilket er en vigtig del af processen i håndteringen af uskiftede boer.

Generelt kan den tid det tager at afslutte en arvesag i skifteretten variere baseret på disse faktorer, og det er vigtigt for arvingerne at forstå processen for at kunne navigere gennem den så smidigt som muligt.

Har du brug for professionel rådgivning med skatte- eller økonomiske aspekter af en arvesag? Kontakt Stadsrevisionen for professionel vejledning og støtte gennem hele processen. Vores team af eksperter er her for at hjælpe dig med at navigere i de komplekse økonomiske detaljer, så du kan fokusere på det, der betyder mest.

Har du brug for professionel hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Skifteretten og skilsmisse

Når et ægtepar beslutter sig for at gå hver til sit og de har et fællesbo, står de over for opgaven med at dele dette bo. Skifteretten spiller en afgørende rolle i denne proces, især hvis ægtefællerne ikke kan nå til enighed om, hvordan boet skal fordeles. I sådanne tilfælde kan ægtefællerne anmode skifteretten om at intervenere og bistå med en retfærdig fordeling af boet.

Skifteretten har til opgave at sikre, at alle aktiver og gæld i fællesboet bliver delt korrekt mellem parterne. Dette kan omfatte alt fra fast ejendom og køretøjer til bankkonti og personlige ejendele. Hvis ægtefællerne ikke selv kan opnå enighed, vil skifteretten træde til og tilbyde en objektiv og juridisk baseret løsning.

At inddrage skifteretten i skilsmisseprocessen kan være en måde at sikre, at begge parter modtager en fair andel af boet, og at separationen foregår så smidigt som muligt. Skifterettens involvering sikrer, at alle juridiske krav overholdes, og at ingen af parterne bliver uretfærdigt behandlet i delingen af de fælles aktiver.

Hvordan søger du om bodelingshjælp hos skifteretten?

Hvis du står overfor en bodeling efter separation eller skilsmisse, kan du ansøge om hjælp fra skifteretten ved at udfylde en specifik anmodning. Denne anmodning er tilgængelig online og koster 400 kr. i retsafgift. For korrekt behandling af din anmodning, er det afgørende, at den indsendes til den rette retskreds. Dette afhænger af, hvor ægtefællerne er bosat efter separationen.

Her er nogle retningslinjer for, hvor anmodningen skal sendes:

  • Hvis begge ægtefæller bor i samme retskreds, skal anmodningen indsendes til skifteretten i denne retskreds.
  • Hvis kun én af jer bor i den retskreds, hvor I boede, da I var gift, skal anmodningen sendes til skifteretten i den retskreds.
  • Hvis ingen af ovenstående tilfælde gælder, skal anmodningen indsendes til skifteretten i den retskreds, hvor den anden ægtefælle nu bor.

Når anmodningen er modtaget, vil skifteretten indkalde begge parter til et møde. Forud for mødet skal begge parter have indsendt en detaljeret oversigt over aktiver og passiver samt relevante bilag. Under mødet vil skifteretten gennemgå de punkter, der er uenighed om, og forsøge at mægle mellem parterne for at opnå enighed om bodelingen.

Skulle det vise sig umuligt at opnå enighed under mødet, har skifteretten mulighed for at henvise sagen til en bobehandler. Dette skridt kræver accept fra én eller begge parter og medfører yderligere omkostninger. En bobehandler vil bistå og vejlede i processen med at dele boet. Hvis der stadig ikke opnås en løsning, kan det blive nødvendigt at involvere retssystemet og søge advokatassistance for at løse uoverensstemmelserne.

Skifteretten og konkurs

Når en virksomhed eller en person står over for insolvens, hvilket betyder, at de ikke er i stand til at betale deres gæld til tiden og at betalingsproblemerne er vedvarende, kan skifteretten blive involveret i at erklære virksomheden eller personen for konkurs. Skifterettens rolle er central, da den sikrer, at den insolvente parts formue “skiftes” og fordeles retfærdigt blandt kreditorerne.

For at en virksomhed eller en person kan blive erklæret konkurs af skifteretten, skal der først indgives en konkursbegæring. Dette kan gøres af kreditorer, der har udestående fordringer, eller af selve skyldneren, som en selvindgivelse af konkursbegæring. Det koster en retsafgift på 750 kr. at indgive en konkursbegæring. Nødvendige blanketter og vejledninger om, hvilke oplysninger konkursbegæringen skal indeholde, kan findes på relevante officielle hjemmesider.

Skifterettens involvering i konkursprocessen er afgørende for at sikre en lovlig og ordentlig behandling af insolvente boer. Ved at administrere disse sager, hjælper skifteretten med at opretholde retfærdighed og transparens i den økonomiske opløsning af virksomheder og personlige formuer, hvilket er essentielt for kreditorernes rettigheder og for at bevare tilliden til det finansielle system.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om skifteretten

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Skifteretten har ansvaret for at administrere og afgøre, hvordan formuer skal skiftes ved dødsfald, skilsmisser og konkurser. De sikrer en korrekt og retfærdig overførsel af aktiver og passiver fra den ene part til en anden, og håndterer komplekse juridiske og økonomiske processer, som involverer arvinger, kreditorer og andre berørte parter.

Behandlingstiden i skifteretten kan variere betydeligt afhængigt af boets størrelse, om det er et uskiftet bo, og om der er enighed blandt arvingerne om fordelingen af boet. Et privat skifte kan typisk afsluttes inden for et år, mens en bobestyret arvesag kan tage op til to år.

Omkostningerne ved at håndtere sager i skifteretten kan variere afhængigt af sagens type og kompleksitet. For eksempel koster det 750 kr. i retsafgift at indgive en konkursbegæring. I forbindelse med dødsboer pålægges der en retsafgift på 2.500 kr. for boets administration, og hvis boets værdi overstiger 1 million kr., tilkommer der yderligere en afgift på 6.500 kr. For bodelinger i forbindelse med skilsmisser er der en retsafgift på 400 kr. for at ansøge om bodelingshjælp.

Skifteretten kontakter arvingerne cirka fire uger efter en persons død, oftest via en kontaktperson, som bedemanden har opgivet. Kontaktformen kan variere mellem et telefonmøde eller et fysisk møde i skifteretten, afhængigt af den specifikke situation.

For at være bedst forberedt på et møde i skifteretten, er det afgørende at have alle relevante dokumenter og informationer om boet tilgængelige. Dette inkluderer juridiske dokumenter, som testamenter og ægteskabskontrakter, økonomiske oplysninger om aktiver og gæld, samt eventuelle andre dokumenter, der kan understøtte din sag eller position. Det er også nyttigt at have en klar forståelse af dine rettigheder og forpligtelser, som de er angivet i dansk lov.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: