Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Personalegoder

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er personalegoder?

Personalegoder er værdifulde fordele, som virksomheder tilbyder deres ansatte udover den sædvanlige lønpakke. Disse goder, ofte af materiel karakter, spiller en central rolle i at forbedre medarbejdertilfredsheden og kan variere fra traditionelle julegaver til sådanne bekvemmeligheder som en gratis avis hjemme. De tilbydes nogle gange som en del af kompensation for en lavere grundløn eller som et ekstra incitament oven i den almindelige løn.

Implementering af personalegoder er en effektiv strategi for at fastholde medarbejdere. Det er en måde, hvorpå arbejdsgivere kan vise deres påskønnelse og anerkendelse, hvilket ofte ses som en attraktiv tilføjelse til den månedlige løn. Denne praksis kan være særligt gavnlig under lønforhandlinger, hvor sådanne goder kan give et ekstra incitament til at forblive i virksomheden.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på Skattestyrelsens regler, når man giver personalegoder. Disse goder betragtes af Skattestyrelsen som en del af den samlede lønpakke og skal, afhængigt af deres værdi, indgå i beregningen af den personlige indkomst for medarbejderne. Generelt værdiansættes personalegoder til deres markedsværdi.

Når det kommer til beskatning af personalegoder, har Skattestyrelsen fastsat regler, der skal overholdes. Hvis værdien af de materielle fordele, der tilbydes medarbejderne, overskrider en bestemt grænse, vil der blive krævet skat. Den specifikke beløbsgrænse varierer afhængig af typen af personalegode.

En række personalegoder er underlagt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Nogle af de mest almindelige personalegoder omfatter fri kost og logi, fri bil, fri telefon, samt sundhedsforsikring og -behandling. Detaljer om disse goder kan findes via links på siden, afhængig af om du besøger hjemmesiden fra en computer eller en mobil enhed.

Heldigvis er der også personalegoder, der er fritaget for skat. Disse omfatter blandt andet uddannelsesudgifter, som er arbejdsmæssigt relevante, parkeringspladser eller BroBizz brugt i forbindelse med arbejdet, samt enkeltstående firmafester og arrangementer, frugtordninger, og lignende.

At integrere personalegoder i en virksomheds strategi kan vise sig at være en betydningsfuld faktor for at forbedre medarbejderloyalitet og tilfredshed. Det er afgørende at forstå og navigere i de skattemæssige implikationer af disse goder for at sikre, at både virksomhed og ansatte drager maksimal fordel af dem.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Personalegoder med en bagatelgrænse på 7.000 kr. i 2024

Medarbejdere vil ikke blive beskattet af personalegoder, hvis deres samlede værdi ikke overstiger 7.000 kr. (6.700 kr. i 2023), forudsat at goderne har en direkte forbindelse til arbejdet.

Eksempler på sådanne personalegoder inkluderer gratis mad og drikke under overarbejde, fri aviser til arbejdsbrug, frikort til offentlig transport primært tildelt til erhvervsmæssig brug, kreditkortordninger, og delvis betaling af kørekort af arbejdsgiveren, når dette er nødvendigt for arbejdet.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis den samlede værdi af personalegoder overskrider 7.000 kr. i 2024 (6.700 kr. i 2023), bliver medarbejderen beskattet af hele det samlede beløb. For eksempel, hvis en medarbejder modtager goder til en værdi af 6.800 kr., vil hele dette beløb være skattepligtigt.

Visse personalegoder falder dog udenfor denne bagatelgrænse, da de beskattes anderledes. Disse inkluderer fri bil, telefon, bolig, lystbåd, radio- og medielicens, fri kost og logi efter Skatteministeriets satser, kost og logi, der ikke indgår i lønnen, samt personalelån. Detaljer om disse specifikke goder og deres skattemæssige behandling kan findes via links på hjemmesiden.

Endelig, hvis personalegoderne ikke har en konkret sammenhæng med arbejdet, skal medarbejderen betale skat af dem, hvis deres samlede værdi overstiger 1.300 kr. i 2024 (uændret fra 2023).

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Fratrædelsesgodtgørelse og beskatning af personalegoder som belønninger

Når en arbejdsgiver står over for en medarbejders fratræden, er der ofte forskellige udgifter involveret. Disse kan inkludere udgifter til en personalesammenkomst. Det er vigtigt at vide, at sådanne udgifter er fradragsberettigede for virksomheden.

Hvis arbejdsgiveren yder en fratrædelsesgodtgørelse til den afgående medarbejder, er denne godtgørelse ligeledes fradragsberettiget for virksomheden. For medarbejderen er der dog specifikke skattemæssige konsekvenser. Hvis godtgørelsen overstiger 8.000 kr., skal medarbejderen betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) af beløbet over denne grænse. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at trække disse skatter og bidrag fra beløbet, der overskrider frigrænsen.

Det er vigtigt at bemærke, at for godtgørelser givet som tingsgaver eller i naturalier, skal der ikke trækkes am-bidrag.

Når det kommer til belønninger i form af personalegoder, skal disse beskattes fuldt ud. For eksempel, hvis en medarbejder modtager en rejse som en belønning i stedet for et løntillæg, skal værdien af rejsen beskattes som en del af medarbejderens indkomst.

Der er også specifikke regler for beskatning af rejser og bonuspoint. Hvis en medarbejder kombinerer en forretningsrejse med en ferierejse, der er betalt af arbejdsgiveren, skal medarbejderen betale skat af ferierejsens markedsværdi. Dette gælder også, hvis arbejdsgiveren betaler for en rejse, der ikke er primært erhvervsmæssigt begrundet.

Endelig, hvis en medarbejder anvender bonuspoint optjent gennem arbejdsrelaterede rejser til personlig brug, skal medarbejderen oplyse og betale skat af det beløb, der ellers skulle være betalt for tjenesten, f.eks. til et flyselskab, rejsebureau, eller hotel, hvis bonuspointene ikke var blevet brugt.

Disse regler understreger vigtigheden af både arbejdsgivere og medarbejderes forståelse for, hvordan forskellige former for personalegoder og godtgørelser behandles skattemæssigt. Korrekt håndtering og rapportering af sådanne fordele er afgørende for at undgå skattemæssige problemer og sikre overholdelse af gældende love og regler.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Personalegoder

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Personalegoder er fordele, som virksomheder tilbyder deres ansatte udover deres normale løn. De kan variere betydeligt og omfatter ting som gratis mad og drikke ved overarbejde, fri avis til arbejdsbrug, frikort til offentlig transport for erhvervsrejser, kreditkortordninger, og delvis betaling af kørekort nødvendigt for arbejdet.

Beskatningen af personalegoder afhænger af deres værdi og relation til arbejdet. Generelt, hvis den samlede værdi af personalegoder overstiger visse beløbsgrænser (f.eks. 7.000 kr. i 2024), skal medarbejderen betale A-skat og am-bidrag af overskuddet. Nogle goder, som f.eks. fri bil eller telefon, beskattes anderledes.

Udgifter forbundet med personalegoder, såsom omkostninger ved personalesammenkomster eller fratrædelsesgodtgørelser, er ofte fradragsberettigede for arbejdsgiveren. Fratrædelsesgodtgørelsen er fradragsberettiget, og hvis beløbet overstiger 8.000 kr., skal der trækkes A-skat og am-bidrag.

Hvis en medarbejder kombinerer en forretningsrejse med ferie betalt af arbejdsgiveren, skal de betale skat af feriedelens markedsværdi. Ligeledes, hvis medarbejderen anvender bonuspoint optjent fra arbejdsrelaterede rejser til personlig brug, skal de oplyse og beskattes af det beløb, de ellers ville have betalt for tjenesten.

Ja, visse personalegoder er fritaget for skat. Dette kan omfatte uddannelsesudgifter med arbejdsmæssig relevans, parkeringspladser eller BroBizz brugt i forbindelse med arbejdet, og enkeltstående firmafester og arrangementer. Det er vigtigt at kende til de specifikke regler og grænser, der gælder for disse skattefrie goder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: