Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

A-skat

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er A-skat

A-skat, også kendt som kildeskat, er den skat, der betales på din hovedindkomst, kendt som A-indkomsten. Denne skattemodel blev introduceret i Danmark i 1970 og indebærer, at arbejdsgiveren trækker og rapporterer den ansattes A-skat direkte til SKAT. Før 1970 skulle skatteborgere selv indberette og betale skatten ved årets afslutning, men dette ansvar ligger nu hos arbejdsgiveren.

A-skat beregnes aconto baseret på indkomsten fra det foregående år, hvilket betyder, at skatten betales på forskud. I den årlige årsopgørelse kan man se, om man har betalt for meget eller for lidt i A-skat i løbet af året. Afhængigt af dette vil man enten modtage en tilbagebetaling eller skulle betale en ekstra skat, ofte omtalt som et ‘skattesmæk’.

På din lønseddel kan du løbende overvåge, hvor meget du betaler i A-skat.

Hvad skal der betales A-skat af?

A-skat opkræves af forskellige indtægtskilder, herunder:

  • Lønindtægter
  • SU (Studieydelse)
  • Honorarer
  • Feriepenge
  • Feriegodtgørelse
  • Dagpenge
  • Sygedagpenge

Disse indtægtskilder er alle underlagt A-skatteberegningen.

Forskellen på A- og B-skat

Forskellen mellem A- og B-skat ligger primært i, hvem der står for indbetalingen. A-skat trækkes og indbetales af arbejdsgiveren, mens B-skat håndteres og betales af den enkelte selv. For eksempel, hvis en person har en sekundær indtjening som foredragsholder udover sin hovedbeskæftigelse, eller hvis vedkommende arbejder som freelancer uden fast tilknytning til en arbejdsgiver, vil denne indtægt typisk kategoriseres som B-indkomst.

I tilfælde hvor en arbejdsgiver ansætter en selvstændig konsulent, udbetales honoraret uden at der trækkes skat eller AM-bidrag. Dette honorar udgør B-indkomst for modtageren, som dermed er ansvarlig for selv at indbetale B-skat af det modtagne beløb.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvor stort et beløb skal jeg indbetale i A-skat?

Beløbet, du skal betale i A-skat, afhænger af dit skattekort. I dag henter arbejdsgiveren dette skattekort elektronisk fra SKAT, også kendt som e-skattekortet. Skattekortet giver informationer om lønmodtagerens personfradrag og trækprocent. Det kan også refereres til som hovedkort, bikort eller frikort.

Det nøjagtige beløb i A-skat, som en person betaler, varierer individuelt. Det er især afhængigt af personens indkomstniveau, da Danmark opererer med et progressivt skattesystem. Dette system betyder, at jo højere indkomst man har, desto højere skat betaler man. Dette princip afspejler ideen om, at “de bredeste skuldre skal bære mest”, hvilket er grundlaget for skattesystemets struktur og dermed for beregningen af A-skat.

Hvad er grænsen for skattefri indkomst?

I Danmark er der et personfradrag, også kendt som bundfradraget, som tillader en vis indkomst uden skattepligt. Dette fradrag justeres hvert år og varierer afhængigt af, om man er under eller over 18 år. For 2023 er bundfradraget for personer over 18 år sat til 48.000 kr. om året, mens det for personer under 18 år er 38.400 kr. Disse beløb repræsenterer det, man kan tjene skattefrit i løbet af et år.

Når man bruger et frikort, anvendes hele fradraget på én gang, mens et hovedkort fordeles månedligt over året, så fradraget gælder i alle 12 måneder.

Hvorfor er A-skat nødvendig?

A-skat, ligesom B-skat, betales for at understøtte det fælles velfærdssamfund. Skatteindtægterne anvendes til en bred vifte af offentlige services og infrastruktur, som inkluderer alt fra børnehaver og vejbelægning til hospitaler, økonomiske hjælpepakker og udbygning af jernbanenettet.

Fra et økonomisk perspektiv er vi i vores barndoms- og ungdomsår en omkostning for samfundet. Vi har brug for pasning, uddannelse, fritidsaktiviteter, og senere uddannelse. Gennem vores arbejdsliv bidrager vi til samfundets økonomi ved at betale skat. Når vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet og bliver ældre, og måske i højere grad har brug for sundhedsvæsenet, bliver vi igen en udgift for samfundet.

Uden skatteindtægter ville samfundets struktur og vores daglige liv se markant anderledes ud. For eksempel ville adgangen til sundhedsydelser ikke være lige fordelt, og infrastrukturprojekter som Storebæltsbroen ville ikke være en realitet. Uddannelse og skolegang for vores børn ville heller ikke være gratis. Listen over skattens betydning og indvirkning er lang.

Hvordan beregnes trækprocenten af din A-skat?

Trækprocenten er den procentdel af en persons indkomst, der går til skat. I Danmark svinger denne procentdel mellem 38% og 53%, afhængigt af om man betaler bundskat eller topskat, samt om man betaler kirkeskat som medlem af folkekirken. Dette tal er angivet på skattekortet.

Trækprocenten beregnes ud fra en samlet vurdering af de forskellige typer af skatter, der skal betales. Disse inkluderer kirkeskat, kommuneskat, sundhedsbidrag, og statsskat. Det er niveauet af ens indkomst, der bestemmer, om man falder ind under bund- eller topskattekategorien.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Arbejdsmarkedsbidraget og dets forhold til A-skat

Arbejdsmarkedsbidraget adskiller sig fra andre skatter, idet det fratrækkes lønnen før beregningen af A-skat. 

Det samlede skattebeløb, der trækkes fra en persons løn, er også afhængigt af eventuelle fradrag. På grund af kompleksiteten i de danske skatteregler kan det være fornuftigt at konsultere SKAT for rådgivning, hvis man er usikker.

Betaling af A-skat: Hvordan fungerer det?

Hvis du er ansat, står din arbejdsgiver for at rapportere din A-indkomst til Skattestyrelsen. Dette gælder også, hvis du modtager offentlige ydelser som pension eller SU.

Processen er overvejende automatisk, og du behøver kun at handle, hvis du har yderligere indtægter, der kræver beskatning, såsom renteindtægter eller kapitalindkomst. Sådanne indtægter skal du selv indberette på din selvangivelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om A-skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

A-skat er den skat, der opkræves på din hovedindtægt, eksempelvis fra løn, dagpenge og studiehjælp (SU). I modsætning hertil står B-skat, som afregnes for indtægter ud over hovedindtægten, såsom indtjening fra freelance-opgaver eller udlejningsindtægter gennem platforme som GoMore og Airbnb.

A-skat ligger typisk omkring 37%, men kan variere baseret på forskellige faktorer som bundfradrag, personlige fradrag, topskat, og andre elementer, der påvirker A-skattens størrelse.

Desuden, hvis du driver en virksomhed ved siden af et fuldtidsjob, hvor A-skat allerede betales, vil det forventede overskud eller underskud i virksomheden også spille en rolle i fastsættelsen af den procentdel af A-skat, du skal betale.

A-skat betales af den skattepligtige primære indkomst, såsom lønindtægter fra en arbejdsgiver. B-indkomst derimod omfatter indtægter, hvor skatten ikke trækkes automatisk, eksempelvis honorarindtægter eller overskud fra egen virksomhed.

Sagt på en anden måde, A-skat er skat på din A-indkomst, som er din hovedindtægt, mens B-skat betales af B-indkomst, din sekundære indkomst. Dette kan inkludere honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed. Hvis du udelukkende arbejder i din egen enkeltmandsvirksomhed, består din indkomst kun af B-indkomst.

A-skat afregnes, hver gang du modtager løn, forudsat at din indtægt overstiger personfradraget. Normalt betales A-skat månedligt, men frekvensen kan variere, for eksempel hvis du modtager løn hver anden uge, vil A-skat således også blive betalt hver fjortende dag.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: