Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Vægtafgift

Du skal betale vægtafgift, når du ejer et køretøj. Du betaler afgiften til staten – og det er vægten på din bil eller din motorcykel, der afgør, hvor meget du skal betale. Har du en nyere bil, skal du ikke betale vægtafgift. Så skal du i stedet betale grøn ejerafgift eller CO2-ejerafgift.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er vægtafgift?

Vægtafgift blev indført i 1910 og er en afgift på biler, som du betaler til staten. Vægtafgiftens størrelse afhænger af, hvor tung din bil er. En tungere bil betyder større slitage på vejene, hvilket resulterer i en højere vægtafgift.Det er et vigtigt princip, da det sikrer, at de, der bidrager mest til vejenes nedslidning, også betaler mest til vedligeholdelsen.

Hvis du ejer en ældre bil, vil du fortsat blive opkrævet vægtafgift. Hvis du derimod er ejer af en nyere bil, vil vægtafgiften blive erstattet af enten en grøn ejerafgift eller en CO2-afgift, afhængig af bilens specifikationer. Dette skifte til grønne afgifter understreger statens fokus på miljøvenlige køretøjer og reduktion af bilers miljøpåvirkning. Skattestyrelsen er ansvarlig for opkrævningen af disse afgifter, hvilket betyder, at du som bilejer ikke selv behøver at håndtere indberetningen af disse afgifter.

Det er vigtigt at bemærke, at du ikke vil blive opkrævet alle tre afgifter. Afhængigt af din bils alder og miljøpåvirkning, vil du enten skulle betale vægtafgift, grøn ejerafgift, eller CO2-afgift. Dette system sikrer en retfærdig afgiftsstruktur, hvor du kun betaler for den afgift, der er relevant for din biltype.

Hvorfor betaler vi vægtafgift i Danmark?

Vægtafgift i Danmark spiller en central rolle i landets transportøkonomi og er et vigtigt element for både statens indtægter og miljøbeskyttelse. Dette afgiftssystem, som har været en del af den danske bilisme siden dets indførelse, er ikke kun en økonomisk byrde for bilisterne men tjener også vigtige samfundsmæssige og miljømæssige formål.

Formålet med vægtafgiften er mangefacetteret. Mens vægtafgift blev introduceret som en indtægtskilde for staten, har den i årenes løb udviklet sig til også at være et effektivt redskab for miljøbeskyttelse. Vægtafgiften opfordrer til valg af brændstofeffektive og mindre forurenende køretøjer ved at gøre det dyrere at eje og køre tungere biler, som har en større miljøpåvirkning. Dette afspejler en voksende bevidsthed om miljøets sundhed og en stræben efter at reducere transportsektorens klimaaftryk.

Desuden understøtter vægtafgiften vedligeholdelsen af Danmarks infrastruktur. Tunge køretøjer slider mere på vejene, og gennem denne afgift bidrager bilisterne proportionalt til omkostningerne ved vejvedligeholdelse, baseret på deres køretøjs vægt. Dette princip sikrer, at de, der forårsager størst slid, også bidrager mest til infrastrukturens vedligeholdelse.

Selvom vægtafgiften er bredt accepteret som et nødvendigt værktøj, møder den også kritik. Kritikere påpeger, at afgiften ikke i tilstrækkelig grad belønner investeringer i miljøvenlige køretøjer og for nogle fremstår som en ekstra finansiel byrde. Dette stiller krav om løbende tilpasninger af afgiftssystemet, så det både kan tilgodese miljømæssige målsætninger og være retfærdigt for bilisterne.

Tre typer af periodiske afgifter

Der findes tre typer af periodiske afgifter, som bilister støder på: vægtafgift, grøn ejerafgift, og CO2-afgift. Disse afgifter er afgørende for at forstå omkostningerne ved besiddelse af et køretøj og statens miljøpolitikker.

Datoen for din bils eller køretøjs første registrering er afgørende. Året, hvor dit køretøj oprindeligt blev indregistreret, afgør, om du skal afregne vægtafgift, grøn ejerafgift, eller CO2-afgift til staten.

Vægtafgift

Hvis din personbil blev indregistreret for første gang før den 1. juli 1997, falder du ind under kategorien, der skal betale vægtafgift. Dette gælder også for ejere af varebiler, der er registreret inden den 18. marts 2009. For motorcykelejere er situationen enkel: vægtafgift er gældende for alle, uafhængigt af registreringsdatoen. 

Beregningen af vægtafgiften tager udgangspunkt i dit køretøjs vægt.

Grøn ejerafgift

Hvis din personbil første gang blev registreret i perioden fra den 1. juli 1997 til den 30. juni 2021, er det grøn ejerafgift, ikke vægtafgift, du skal afregne. For ejere af varebiler gælder en lidt anderledes tidsramme, nemlig fra den 18. marts 2009 til den 30. juni 2021. 

Grøn ejerafgift beregnes ud fra dit køretøjs brændstoføkonomi, altså hvor mange kilometer det kan køre på en liter brændstof.

CO2-afgift

CO2-afgiften repræsenterer den seneste tilføjelse til skattesystemet for køretøjer. Hvis din personbil eller varebil er helt ny og først blev registreret den 1. juli 2021 eller senere, er du underlagt CO2-afgift. 

Beregningen af denne afgift afhænger af mængden af CO2-udledning i gram per kilometer, som din bil producerer under kørsel.

Ejer du et køretøj?

Lad os hjælpe dig med at beregne, hvor meget du skal betale i afgift på din bil.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan betaler du vægtafgift

Skattestyrelsen står for den automatiske opkrævning af enten vægtafgift, grøn ejerafgift, eller CO2-afgift, som finder sted årligt eller halvårligt. Opkrævningen sendes til dig digitalt via e-Boks, Mit.dk, Borger.dk, eller som fysisk brev. Du behøver ikke selv at indberette noget, idet hele processen administreres af Skattestyrelsen.

Vægtafgift og priser

Besidder du en bil med lav vægt, kan det være en økonomisk fordel, især i forbindelse med vægtafgiften. Denne afgift er baseret på køretøjets vægt, hvilket indebærer, at en tungere bil fører til en højere afgift. 

Hvis du ejer en dieselbil, er det vigtigt at være opmærksom på udligningsafgiften. Denne afgift betales sammen med den ordinære afgift (vægtafgift, grøn ejerafgift, eller CO2-afgift). Formålet med udligningsafgiften er at udligne den skattemæssige forskel, idet diesel er mindre beskattet end benzin, og afgiften hjælper derfor med at balancere denne forskel.

Så meget skal du betale i afgift på din bil

Er du blandt de bilejere, der er forpligtet til at afregne vægtafgift for din bil? I så fald kan du finde oplysninger om din bils vægt på registreringsattesten og herefter undersøge, hvad din halvårlige afgift vil beløbe sig til.

Takster for vægtafgift på personbiler per 2024

Årlig afgifter per køretøj

Vægtafgift 

Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift)

Personbiler med vægt op til 600 kg

1.240 kr.

970 kr.

Personbiler med vægt mellem 601 kg og 800 kg

1.510 kr.

1.180 kr.

Personbiler med vægt mellem 801 kg og 1100 kg

2.060 kr.

1.570 kr.

Personbiler med vægt mellem 1101 kg 1300 kg

2.740 kr.

1.990 kr. 

Personbiler med vægt mellem 1301 kg og 1500 kg

3.570 kr.

Per 3. måneder

1.820 kr.

1.280 kr.

Personbiler med vægt mellem 1501 kg og 2000 kg

4.910 kr.

Per 3. måneder

2.470 kr.

1.700 kr.

Personbiler med vægt over 2000 kr per 3. måneder

150 kr. per 100  kg

100 kr. per 100 kg

Takster for vægtafgift på varebiler per 2024

Årlig afgifter per køretøj

Vægtafgift 

Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift)

Varebiler med vægt op til 500 kg

1.240 kr.

720 kr.

Varebiler med vægt mellem 501 kg og 1000 kg

1.590 kr.

1.040 kr.

Varebiler med vægt mellem 1001 kg og 2000 kg

2.630 kr.

1.410 kr.

Varebiler med vægt mellem 2001 kg og 2500 kg

4.550 kr.

1.760 kr.

Varebiler med vægt mellem 2501 kg og 3000 kg

5.450 kr.

2.000 kr.

Varebiler med vægt mellem 3001 kg og 4000 kg

5.450 kr.

2.270 kr.

Særligt for dig med elbil

Er du ejer af en elbil, skal du være opmærksom på, at du også er forpligtet til at betale ejerafgift. Selvom det kan synes modstridende at opkræve CO2-afgift for en biltype, der ikke udleder CO2 ved kørsel, er det vigtigt at huske på, at el til elbiler genereres et sted fra. Og på trods af fremskridtene inden for vedvarende energi i Danmark, involverer produktionen af elektricitet ofte stadig CO2-udslip. Derfor undgår ejere af elbiler ikke ejerafgift.

Afgiften for elbiler fastsættes på en lignende måde som for køretøjer drevet af diesel, benzin og hybridteknologi, men udregningen tager udgangspunkt i forbruget af kilowatttimer i stedet for kilometer per liter. Ved at anvende bilfabrikantens angivne forbrug i kilowatttimer og dividere dette tal med faktoren 91,25, omregnes elbilens forbrug til en ækvivalent i kilometer per liter.

For de fleste ejere af elbiler vil dette resultere i en placering i den nedre ende af afgiftsskalaen, hvilket betyder et forbrug, der ækvivalerer til over 50 kilometer per liter for benzinbiler. Dette medfører en halvårlig afgift på 340 kr. ifølge satserne for 2022.

Vægtafgift for veteranbiler

Som ejer af en veteranbil er du ikke fritaget for at betale vægtafgift. Hvis din veteranbil er ældre end 35 år, bliver du dog kun pålagt at betale 25 procent af den standardmæssige afgiftssats, uanset om bilen er registreret til veterankørsel eller ej.

Vægtafgift for motorcykler

Som ejer af en motorcykel er du altid forpligtet til at betale vægtafgift, uafhængigt af motorcyklens første indregistreringsdato. Du kan finde de aktuelle afgiftssatser for motorcykler på skat.dk.

Vægtafgift for autocampere

En autocamper betragtes som en bus, der bruges til personligt brug. For at finde ud af, hvad det vil koste dig i vægtafgift for en autocamper, skal du se på taksten for busser. Denne sats kan du finde i den gældende lovgivning om vægtafgift.

Vægtafgift for lastbiler

Vægtafgiften for lastbiler kan være betragtelig på grund af deres høje vægt. Denne faktor medfører, at afgifterne for lastbiler ofte er højere sammenlignet med lettere køretøjer. For at finde de nuværende satser for lastbilernes vægtafgift, henvises der til skat.dk.

Vægtafgift for påhængskøretøjer

For at undersøge omkostningerne ved vægtafgift for en trailer, bør du fokusere på kategorien for påhængskøretøjer. Hvis din trailer vejer under 500 kg, er du fritaget for at betale vægtafgift. Information om afgiftssatser for trailere, der vejer over 500 kg, kan du finde på skat.dk.

Vægtafgift for campingvogne

Du skal betale vægtafgift for din campingvogn. Du kan finde de nuværende starter for campingvognens vægtafgift på skat.dk. Vær opmærksom på, at du skal kende vægten på din campingvogn for at kunne beregne den præcise afgift, du skal betale for campingvognen.

Har du brug for professionel hjælp?

Kontakt os mellem 8-21 alle ugens dage.

Vælg bilen med den mindste vægtafgift: Hvordan træffer du det rigtige valg?

Overvejer du at anskaffe en ny bil? Så er det vigtigt, at du forstår de afgifter, der vil blive pålagt bilen hvert halve år. Hvis du søger efter en økonomisk fordelagtig bil i forhold til afgifter, er bilens vægt ikke længere en faktor, du skal bekymre dig om, hvis du køber en helt ny bil. I stedet for en vægtafgift, vil du blive opkrævet en CO2-afgift, som baseres på bilens CO2-udledning. Det er derfor klogt at overveje elbiler eller biler med høj brændstoføkonomi, som udleder mindre CO2.

Hvis du derimod er på markedet for en brugt bil, bliver bilens vægt en relevant overvejelse, da denne kan påvirke, om du skal betale vægtafgift frem for CO2-afgift. Dette understreger betydningen af at være informeret om, hvilke typer afgifter der gælder, afhængigt af bilens alder og type, når du vælger dit næste køretøj.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om vægtafgift

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Vægtafgift blev indført som et svar på den voksende belastning, som biler udgjorde på infrastrukturen, for at finansiere udbygning og vedligeholdelse af vejene. Dens navn afspejler metoden til beregning af afgiften, hvor størrelsen bestemmes af køretøjets vægt: Tungere køretøjer medfører en højere afgift.

Afgiften, du skal betale, afhænger af din bils første registreringsdato. Biler registreret før den 1. juli 1997 er underlagt vægtafgift, mens biler registreret mellem den 1. juli 1997 og den 30. juni 2021 skal betale grøn ejerafgift. Biler registreret den 1. juli 2021 eller senere er underlagt CO2-afgift.

Vægtafgiften beregnes baseret på dit køretøjs vægt. Jo tungere køretøjet er, desto højere er afgiften, da tungere køretøjer slider mere på vejene.

De aktuelle afgiftssatser kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside eller ved at anvende deres beregner, som giver dig mulighed for at beregne den specifikke afgift baseret på dit køretøjs specifikationer.

Vægtafgiften opkræves automatisk af Skattestyrelsen enten årligt eller halvårligt og sendes til dig digitalt via e-Boks, Mit.dk, Borger.dk, eller som fysisk brev. Du behøver ikke at foretage dig noget for at indberette eller beregne afgiften.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: