Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse anses for at være en fordel for medarbejderen. Dette er fordi, det udgør en finansiel erstatning, der tildeles, når medarbejderen anvender eget (eller partnerens) køretøj i forbindelse med arbejdsopgaver.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan fungerer kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse betragtes som en værdifuld ressource for medarbejdere. Den udgør en finansiel støtte, når medarbejderen gør brug af eget (eller ægtefællens) køretøj i arbejdssammenhæng, som for eksempel under ture til byggepladser på fjerne lokationer eller besøg til en anden afdeling.

Det er vigtigt at påpege, at det ikke er en juridisk forpligtelse for arbejdsgiveren at tilbyde kørselsgodtgørelse. Det er derimod en frivillig handling, hvor arbejdsgiveren træffer beslutningen om at kompensere medarbejderens omkostninger, der opstår ved at bruge eget køretøj til arbejdsrelaterede opgaver. Dette anerkendes ofte som en positiv praksis. For at medarbejderen kan modtage denne godtgørelse, er det nødvendigt at føre en detaljeret kørebog.

Bemærk! Kørselsgodtgørelse skal ikke forveksles med kørselsfradrag (eller befordringsfradrag). Kørselsfradrag er specifikt en skattemæssig lettelse, som lønmodtagere kan kræve på deres skatteopgørelse for at dække transportomkostninger til og fra arbejdspladsen, forudsat at afstanden er mere end 12 kilometer hver vej.

Formålet med kørselsgodtgørelse?

Årsagen til at tilbyde medarbejdere kørselsgodtgørelse er klar: Medarbejderen anvender sit personlige køretøj i arbejdssammenhæng og pådrager sig omkostninger som følge heraf. Kørselsgodtgørelse tjener til at dække omkostninger såsom brændstof, slid, afskrivning, forsikring og vedligeholdelse.

Betingelser for udbetaling af kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiver

Ved udbetaling af kørselsgodtgørelse skal arbejdsgiveren overholde bestemte formelle krav:

Kørselsgodtgørelse skal specificeres på medarbejderens lønseddel, og beløbene angives efter skat. Eftersom medarbejderen har afholdt kørselsudgifterne med allerede beskattede midler, er det ikke nødvendigt at betale hverken AM-bidrag eller A-skat af kørselsgodtgørelsen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan håndteres kørselsgodtgørelse i forhold til SKAT?

For lønmodtagere er håndtering af kørselsgodtgørelse i forhold til SKAT typisk ikke en bekymring. Det anses for at være arbejdsgiverens ansvar, og de skal sikre, at beløbet indberettes til SKAT, selvom kørselsgodtgørelsen er skattefri for medarbejderen. Det er lovmæssigt påkrævet at rapportere dette.

Arbejdsgiveren er også forpligtet til at dokumentere al kørsel, der gives godtgørelse for. Denne registrering kan være gennemført via køresedler eller en kørebog.

For arbejdsgivere, der anvender DataLøn til lønbehandling, er appen SmartLøn et praktisk værktøj. Det giver medarbejderne en nem metode til at registrere deres kørsel, inklusive kørselsgodtgørelse.

Når medarbejdere logfører deres kørselsgodtgørende ture i SmartLøn appen, opfylder arbejdsgiveren automatisk sine forpligtigelser i forbindelse med overvågning og bogføring.

Vær opmærksom! Hvis kørslen er registreret eller indberettet ukorrekt, kan SKAT behandle beløbet som almindelig løn, hvilket medfører beskatning. Dette er ugunstigt for alle involverede og fører til ekstra (og unødvendigt) arbejde.

Hvordan skal arbejdsgiver håndtere registreringen af kørselsgodtgørelse?

Arbejdsgivere er bundet af bestemte lovmæssige krav, når det kommer til registrering af kørsel, der er berettiget til kørselsgodtgørelse. Når en medarbejder anvender sit eget køretøj til arbejdsrelaterede formål og skal modtage kørselsgodtgørelse, skal følgende information registreres af arbejdsgiveren:

  • Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer
  • Datoen for kørslen
  • Formålet med turen
  • Destinationerne
  • Antal tilbagelagte kilometer
  • Satser for kørselsgodtgørelsen
  • Beregning af godtgørelsen

Selvom medarbejderen leverer denne information, er det arbejdsgiverens ansvar at verificere oplysningerne. Dette inkluderer bekræftelse af dato, formål, antal kilometer og beregningen af godtgørelsen. Arbejdsgiveren skal også være i stand til at bevise, at en sådan verificering har fundet sted, før kørselsgodtgørelsen udbetales korrekt.

Nuværende takster for kørselsgodtgørelse

Skatterådet er ansvarlig for at fastlægge de gældende satser for kørselsgodtgørelse. Dette gøres på baggrund af faktorer som prisudviklingen på brændstoffer som benzin og diesel. Som et resultat kan satserne både øge og mindske. Ændringer i disse takster sker typisk kun en gang om året, men under usædvanlige omstændigheder kan justeringer finde sted oftere, som det var tilfældet i 2022.

Fra den 1. januar 2023 er de aktuelle satser for kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der bruger deres egen bil eller motorcykel i forbindelse med arbejdet, som følger:

  • For op til 20.000 kilometer årligt, er satsen 3,73 kr. pr. kilometer
  • For over 20.000 kilometer årligt, falder satsen til 2,19 kr. pr. kilometer

For medarbejdere, der bruger cykel, knallert eller scooter, er satsen 0,61 kr. pr. kilometer.

Sådan ansøger du om kørselsgodtgørelse

For at modtage kørselsgodtgørelse som lønmodtager, er det vigtigt at holde styr på og notere hver gang, du bruger dit eget køretøj i arbejdssammenhæng (bemærk, dette gælder ikke for pendling mellem hjem og arbejde), forudsat at din arbejdsgiver tilbyder denne type kompensation.

For eksempel, hvis du bruger din motorcykel for at rejse fra Herlev til Hanstholm for at holde et seminar for en klient, er du berettiget til kørselsgodtgørelse.

Hvis du er usikker på de specifikke procedurer for at registrere kilometer og andre detaljer på din arbejdsplads, bør du kontakte din arbejdsgiver for yderligere information.

Beregning af kørselsgodtgørelse

For at beregne dit beløb for kørselsgodtgørelse, skal du kende den samlede distance du har kørt, samt de gældende satser pr. kilometer fra staten. Du kan finde de aktuelle satser tidligere i denne artikel.

Dette beløb er skattefrit og bør vises som sådan på din lønseddel. Kørselsgodtgørelse kan betragtes som en finansiel kompensation designet til at dække dine udgifter til brændstof, forsikring og andre omkostninger, når du bruger dit personlige køretøj for at udføre arbejdsrelaterede opgaver.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

B-indkomst og kørselsgodtgørelse - hvad skal du vide?

Der er afgørende forskelle, afhængigt af om din indkomst er klassificeret som A- eller B-indkomst. A-indkomst er den indtægt, du tjener fra et fast arbejde, hvor skatten automatisk trækkes fra. Modsat er B-indkomst en mere uregelmæssig indtægtskilde, og det er individets ansvar at sørge for at afregne skat af denne indkomst.

Personer med B-indkomst, såsom foredragsholder, freelancere, musikere eller andre kunstnere, der tjener honorarer, er ikke berettigede til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse.

Imidlertid kan medarbejdere og andre med A-indkomst modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Denne regel gælder også for visse kommissions- og bestyrelsesmedlemmer, der er i stand til at modtage disse midler uden skattemæssige implikationer.

60 dages-reglen for kørselsgodtgørelse forklaret

60 dages-reglen for kørselsgodtgørelse er en specifik regel, der giver medarbejdere mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, såfremt de kører mellem deres hjem og arbejdsplads i op til 60 dage inden for en 12 måneders periode.

Efter at have kørt i 60 dage til den samme arbejdsplads inden for de sidste 12 måneder, er du ikke længere berettiget til at modtage skattefri godtgørelse. Det er vigtigt at påpege, at du skal anvende dit eget køretøj for at være berettiget til denne form for godtgørelse.

Kørsel, der enten begynder eller ender ved hjemmet, tælles med i de 60 dage, og det er ikke nødvendigt, at disse dage er sammenhængende. 

Der er dog undtagelser til reglen, hvor medarbejdere stadig kan modtage kørselsgodtgørelse efter de 60 dage, især hvis de har arbejde på flere forskellige steder. For dem, der har flere arbejdsgivere, er det muligt at modtage skattefri 60 dages godtgørelse fra hver arbejdsgiver separat.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kørselsgodtgørelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Din arbejdsgiver står for udbetalingen af kørselsgodtgørelse. Det specifikke beløb vil være angivet på din lønseddel hver måned.

Kørselsgodtgørelse er skattefri, når du anvender dit eget køretøj for erhvervsmæssige formål. Hvis godtgørelsen udbetales som et fast beløb fra din arbejdsgiver, eller der er en aftale om lønnedsættelse i bytte for kørselsgodtgørelse, vil den blive beskattet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: