Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv sikrer, at visse arvinger har krav på en del af din formue, uanset hvad der står i dit testamente. Tvangsarvingerne omfatter din ægtefælle og dine børn. Dette betyder, at du ikke kan tildele hele din formue til andre personer eller velgørende formål gennem et testamente, uden at respektere tvangsarven.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder tvangsarv?

Tvangsarv refererer til den del af din formue, som dine nærmeste familiemedlemmer har en lovbestemt ret til at modtage, når du går bort. I henhold til arveloven udgør tvangsarven 25 procent af din samlede formue. Denne formue kan omfatte forskellige typer af aktiver såsom fast ejendom, køretøjer, husdyr, smykker og andre værdigenstande. Tvangsarven beregnes altså ud fra hele den formue, du efterlader dig, hvilket betyder, at værdien af alle dine ejendele tages i betragtning.

Hvis du har en ægtefælle, børn eller børnebørn, er disse personer dine tvangsarvinger. Dette indebærer, at 25 procent af din formue skal fordeles blandt dem, selvom du har ønsket at testamentere din formue til andre. På denne måde sikrer arveloven, at de nærmeste familiemedlemmer får en del af arven, hvilket kan være afgørende for deres økonomiske sikkerhed og forbedre deres økonomiske situation.

Har du brug for hjælp til at forbedre din virksomheds økonomiske situation? Hos Stadsrevisionen tilbyder vi mere end blot bogføring. Vi arbejder proaktivt for at finde muligheder for at reducere omkostninger og øge din indtjening. Vores team står klar med strategisk rådgivning, der hjælper dig med at nå dine mål. Med vores ekspertise og erfaring kan vi være en uvurderlig partner i din virksomheds vækst og udvikling.

Mangler du skræddersyet hjælp til at optimere din virksomheds økonomiske situation?

Kontakt os – en af Danmarks hurtigst voksende regnskabsvirksomheder – for hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvis du derimod ikke har nogen tvangsarvinger, er der ingen tvangsarv, og hele din formue bliver til såkaldt friarv. Friarv er den del af formuen, som du frit kan disponere over i dit testamente. Det er dog vigtigt at oprette et testamente for at sikre, at din formue fordeles efter dine ønsker. Uden et testamente vil arven blive fordelt efter arvelovens standardregler, hvilket typisk betyder, at den går til dine forældre og søskende, hvis de stadig lever.

I praksis betyder tvangsarv, at selvom du har mulighed for at tilpasse din arvefordeling gennem et testamente, er der begrænsninger på, hvor meget af din formue du kan disponere over frit. Dette sikrer en balance mellem dine ønsker og dine nærmeste familiemedlemmers rettigheder.

Hvem arver, hvis jeg ikke opretter et testamente?

Hvis du ikke opretter et testamente, er det arveloven, der fastlægger, hvem der skal arve efter dig. Arveloven sikrer, at dine nærmeste familiemedlemmer, kendt som legale arvinger, får del i din formue. Disse arvinger er inddelt i tre arveklasser, som afgør rækkefølgen af arveretten.

Første arveklasse

Denne arveklasse omfatter din ægtefælle og dine børn, herunder børnebørn, oldebørn og så videre. Hvis du ikke efterlader dig nogen arvinger i første arveklasse, går arven videre til den næste arveklasse

Anden arveklasse

Denne består af dine forældre og deres efterkommere, såsom dine søskende, nevøer og niecer. Hvis der ikke findes arvinger i denne arveklasse, går arven videre til den tredje arveklasse.

Tredje arveklasse

Den tredje arveklasse inkluderer dine bedsteforældre og deres børn, men ikke deres børnebørn. Dette betyder, at dine fætre og kusiner ikke er berettiget til arv ifølge arveloven.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har nogen arvinger?

Hvis der ikke er nogen arvinger i hverken første, anden eller tredje arveklasse, vil hele din arv tilfalde staten, medmindre du har oprettet et testamente, der angiver andre arvinger.

Det er naturligvis en mulighed at undlade at oprette et testamente og lade arven blive fordelt efter lovens bestemmelser. Dette betyder dog, at du mister muligheden for selv at bestemme, hvem der skal arve din formue. For eksempel, hvis du bor sammen med en partner uden at være gift, vil denne person ikke have nogen arveret efter dig, da ugifte samboende ikke er anerkendt som arvinger i henhold til loven.

Ved at oprette et testamente kan du sikre, at din arv fordeles præcis som du ønsker, og samtidig tage hensyn til de personer, som måske ellers ikke ville være dækket af arveloven. Det giver dig mulighed for at tilgodese ikke-familie medlemmer eller velgørende organisationer, hvilket ikke ville være muligt uden et testamente. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan du ønsker, at din formue skal fordeles, og om du vil lade arveloven afgøre det, eller om du selv ønsker at tage styringen ved at oprette et testamente.

Hvor stor er tvangsarven?

Når du efterlader dig tvangsarvinger, har de ret til en betydelig del af din formue, nemlig mindst 25 % af nettoformuen i dit dødsbo. Tvangsarven sikrer, at dine nærmeste familiemedlemmer modtager en del af arven, uanset hvad der måtte stå i et testamente. Hvis du både har en ægtefælle og børn, fordeles tvangsarven sådan, at din ægtefælle og dine børn hver får halvdelen af tvangsarven. Det betyder, at din ægtefælle modtager 12,5 %, mens dine børn tilsammen deler de resterende 12,5 % af tvangsarven.

Lad os tage et eksempel: Hvis du har tre børn, vil de dele de 12,5 %, hvilket betyder, at hvert barn arver cirka 4,1 % af din formue (12,5 % divideret med 3). Det er vigtigt at forstå, at tvangsarven altid udgør 25 % af din samlede nettoformue, hvilket garanterer dine nærmeste arvinger en vis sikkerhed og økonomisk støtte efter din død.

Den resterende del af din formue, som udgør 75 %, kaldes friarv. Denne del kan du frit disponere over i dit testamente. Det betyder, at du kan vælge at efterlade friarven til andre familiemedlemmer, venner, eller velgørende organisationer efter eget ønske.

Hvis du er gift og barnløs og ikke har oprettet et testamente, vil hele arven tilfalde din ægtefælle. Hvis du derimod er gift og har børn, og ikke har oprettet et testamente, vil arven blive fordelt med 50 % til din ægtefælle og 50 % til dine børn. Dette sikrer, at både din ægtefælle og dine børn modtager en betydelig del af din formue, hvilket kan være afgørende for deres økonomiske fremtid.

Det er vigtigt at overveje, hvordan du ønsker at fordele din arv, og om du vil lade arveloven bestemme fordelingen, eller om du ønsker at oprette et testamente for at tage kontrol over fordelingen af din formue. Et testamente giver dig mulighed for at sikre, at dine ønsker bliver fulgt, samtidig med at du respekterer de lovbestemte krav om tvangsarv. 

Ligesom et testamente sikrer, at du overholder reglerne om tvangsarv i forhold til arveloven, kan en revisor eller rådgiver fra Stadsrevisionen hjælpe med at sikre, at dit årsregnskab overholder årsregnskabsloven. Hos Stadsrevisionen er vi stolte af vores præcision og effektivitet. Vi forstår betydningen af at udarbejde præcise og opdaterede regnskaber, og vores team af erfarne revisorer, alle med mere end 8 års erfaring, er engageret i at sikre, at dit årsregnskab overholder alle relevante love og regler samt tidsfrister.

Ønsker du professionel hjælp til at sikre, at dit regnskab overholder lovgivningen?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Hvilke eksempler kan der være på tvangsarv?

For bedre at forstå reglerne om tvangsarv, er det en god idé at se på nogle konkrete eksempler. Her er tre typiske situationer, der kan illustrere, hvordan tvangsarv fungerer, og hvordan den fordeles blandt arvingerne.

Eksempel 1 - Ægtefælle uden børn - uden testamente

Lars dør og efterlader sig en ægtefælle, men ingen børn. I dette tilfælde er ægtefællen sikker på at modtage hele tvangsarven, som udgør 25 % af Lars’ formue. Da der ingen børn er at dele tvangsarven med, får ægtefællen altså hele tvangsarven. Da Lars ikke har oprettet et testamente, vil friarven – de resterende 75 % af formuen – også tilfalde ægtefællen. På denne måde sikrer tvangsarven, at ægtefællen får en betydelig del af formuen, selv i mangel af et testamente.

Eksempel 2 - Ægtefælle med børn - uden testamente

Lars dør og efterlader en ægtefælle og tre børn. Her skal tvangsarven på 25 % deles mellem ægtefællen og de tre børn. Først deles tvangsarven således, at ægtefællen modtager 12,5 %, mens de resterende 12,5 % deles mellem børnene. Hvert barn får derfor 1/3 af de 12,5 %, hvilket svarer til cirka 4,1 % til hver. Da Lars ikke har oprettet et testamente, skal friarven på 75 % også fordeles. I dette tilfælde vil ægtefællen modtage 50 % af friarven, mens de tre børn deler de resterende 50 %, hvilket betyder, at hvert barn modtager cirka 16,6 % af friarven. Tvangsarv sikrer således, at både ægtefællen og børnene modtager deres lovpligtige andel af arven.

Eksempel 3 - Ægtefælle med børn - med testamente

Lars dør og efterlader en ægtefælle og et barn. I denne situation deles tvangsarven først, således at både ægtefællen og barnet modtager 12,5 % af Lars’ formue. Lars har også oprettet et testamente, hvor en del af formuen er testamenteret til Kræftens Bekæmpelse og Røde Kors. Disse midler er nu øremærket til de nævnte velgørende organisationer. Resten af formuen betragtes som friarv og deles ligeligt mellem ægtefællen og barnet. Dette eksempel viser, hvordan tvangsarv og friarv kan sameksistere med testamentariske bestemmelser og sikre, at både familiemedlemmer og velgørende formål modtager en del af arven.

Hvorfor findes der en tvangsarv?

Tvangsarven er en stor del af det danske velfærdssamfund, og dens primære formål er at beskytte de mest sårbare familiemedlemmer, herunder børn. Tvangsarven sikrer, at man ikke kan undlade at videregive sin formue til sine nærmeste ved at gøre dem arveløse gennem et testamente. På den måde garanteres det, at en del af arven altid forbliver i familien, hvilket bidrager til økonomisk stabilitet og sikkerhed for de efterladte.

Historisk set stammer begrebet tvangsarv helt tilbage til 1200-tallet. Dengang blev reglerne indført for at sikre, at formuen blev i familien, og dette princip gælder stadig i dag. Arvelovens bestemmelser om tvangsarv betyder, at uanset om du har oprettet et testamente eller ej, vil 25 % af din formue være øremærket til dine nærmeste arvinger – typisk din ægtefælle og dine børn.

Hvis du ikke har oprettet et testamente, vil fordelingen af din formue ske efter arvelovens regler, hvor 25 % automatisk udgør tvangsarven. Hvis du derimod opretter et testamente, kan du specificere, hvordan resten af din formue – friarven på 75 % – skal fordeles. Tvangsarven på 25 % til dine livsarvinger er en fast del af arvefordelingen, som ikke kan ændres gennem et testamente.

Men hvorfor så oprette et testamente, hvis du alligevel ikke kan ændre på tvangsarven? Svaret er, at et testamente giver dig mulighed for at sikre, at din formue fordeles præcis som du ønsker det, indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Selvom tvangsarven er uforanderlig, kan du med et testamente sikre, at friarven fordeles på en måde, der bedst muligt tilgodeser dine ønsker og dine arvingers behov.

For eksempel ønsker mange at sikre deres partner bedre end lovens standardfordeling. Uden et testamente vil arven til børnene være dobbelt så stor som tvangsarven, hvilket kan betyde, at partneren modtager mindre end ønsket. Ved at oprette et testamente kan du sørge for, at din partner får en større andel af friarven.

Et andet scenarie kunne være, hvis du har både biologiske børn og stedbørn, og du ønsker, at de skal arve lige meget. Dette er kun muligt gennem et testamente, da stedbørn ikke er en del af tvangsarven fra den ikke-biologiske forælder. Derfor er det afgørende at oprette et testamente for at sikre, at dine ønsker bliver fulgt, og at alle dine børn bliver behandlet lige.

Kan man gøre sine tvangsarvinger arveløse?

Det er ikke muligt at gøre en tvangsarving helt arveløs, medmindre du intet efterlader dig ved din død. En tvangsarving har altid krav på en del af arven, men det er muligt for en tvangsarving selv at underskrive et arveafkald og dermed give afkald på sin arv.

Et arveafkald kan opstå af forskellige årsager og behøver ikke nødvendigvis være resultatet af en konflikt i familien. Det kan faktisk være en beslutning, der giver mening for alle parter. For eksempel kan en arveafkaldsgiver, som måske er et voksent barn, vælge at give afkald på arven, hvis de ikke har brug for pengene selv. I stedet kan arven gå videre til deres egne børn eller de øvrige arvinger. En anden grund til at give arveafkald kan være insolvens. Ved at frasige sig arven, undgår arveafkaldsgiveren, at arven tilfalde kreditorerne. I stedet går arven til afkaldsgiverens børn eller andre arvinger.

Hvis du ønsker at minimere arven til en eller flere af dine børn, kan du oprette et testamente, hvor du bestemmer, at de kun skal arve deres tvangsarv. Hvis du er gift, og I har fælles formue, kan den længstlevende ægtefælle maksimalt arve 87,5 % af formuen efter førstafdøde.

Tvangsarven kan også begrænses til 1.450.000 kr. (2024) per tvangsarving, hvilket dog kun kan anvendes på børn (livsarvinger) og ikke på ægtefællen. Det betyder, at hvis tvangsarven eksempelvis er på 1.500.000 kr., kan den reduceres til 1.450.000 kr. Denne begrænsning kommer kun i spil, hvis tvangsarven ellers ville have været større end dette beløb, som årligt reguleres efter pristal. Dette giver mulighed for at minimere tvangsarven til dine børn mest muligt. Bemærk, at denne regel ikke kan anvendes på tvangsarv til ægtefællen

Hvad er et “sort får”-testamente?

Et “sort får”-testamente er en type testamente, hvor en arving, ofte kaldet “det sorte får”, fraskrives så meget af arven som muligt, således at arvingen kun modtager sin tvangsarv. Det er som hovedregel ikke muligt at gøre dine børn helt arveløse. Den eneste måde, hvorpå et barn kan blive gjort arveløst, er, hvis barnet selv vælger at frasige sig tvangsarven ved at underskrive et arveafkald.

Denne type testamente anvendes typisk i tilfælde, hvor en forælder ønsker at minimere arven til et barn på grund af særlige omstændigheder, som kan være af personlig eller økonomisk karakter. Det kan for eksempel være, hvis barnet har et ustabilt forhold til familien eller er økonomisk uansvarlig. Ved at sikre, at barnet kun modtager tvangsarven, kan forældrene sikre, at størstedelen af formuen går til andre arvinger eller formål, som forælderen finder mere betryggende.

Findes der tvangsarv for særbørn i et ægteskab?

Tvangsarv er en vigtig faktor at overveje, især når det gælder særbørn i et ægteskab. Særbørn er børn, som en eller begge ægtefæller har fra tidligere forhold. Disse børn har også ret til at få deres andel af arven efter deres biologiske forældre, hvilket kan komplicere arvefordelingen i familier med både fællesbørn og særbørn.

Hvis du eller din ægtefælle har særbørn, er det vigtigt at forstå, hvordan tvangsarv påvirker dem. Når en ægtefælle med særbørn går bort, har disse særbørn krav på en del af arven efter deres forælder. Lad os tage et eksempel: Hvis en kvinde med et særbarn dør først, vil hendes formue blive delt ligeligt, så 50 % går til særbarnet, og 50 % går til den efterladte ægtefælle. For at sikre en mere fleksibel fordeling af arven, kan det være en god idé at oprette et testamente. Med et testamente kan du begrænse tvangsarven til særbarnet til 12,5 %, hvilket giver dig mulighed for at bestemme, at resten af arven kan overdrages til særbarnet efter den længstlevende ægtefælle.

Hvis familien består af både særbørn og fællesbørn, står man overfor den samme udfordring. En ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, men denne ret gælder ikke automatisk for særbørn. For at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med særbørn, kræves det, at særbørnene giver et forhåndssamtykke til dette.

At have et testamente er derfor afgørende for at sikre, at arven fordeles på en måde, der tilgodeser alle parter. I testamentet kan du fastsætte, hvordan tvangsarven til særbørnene skal håndteres, og sikre, at dine ønsker respekteres. Dette kan inkludere bestemmelser om, at særbarnet skal arve efter den længstlevende ægtefælle, hvilket kan være med til at opretholde familiens økonomiske stabilitet.

Findes der tvangsarv for ugifte samlevende?

Ugifte samlevende arver ikke hinanden ifølge arveloven. Det betyder, at hvis du lever i et forhold uden at være gift, vil din partner ikke automatisk arve efter dig. Hele arven efter dig vil derfor tilfalde dine børn, da de er dine eneste tvangsarvinger. Hvis du ikke efterlader dig børn, vil din arv i stedet tilfalde dine nærmeste slægtninge, såsom dine søskende eller dine forældre, afhængigt af arveklassens rækkefølge.

Som ugifte samlevende kan I dog oprette et udvidet samlevertestamente. Dette testamente giver mulighed for at sikre hinanden økonomisk på en måde, som ligner den beskyttelse, ægtefæller har ifølge arveloven. Med et udvidet samlevertestamente kan I bestemme, at den længstlevende af jer skal arve en del af formuen, hvilket kan være afgørende for at sikre økonomisk stabilitet for den efterladte partner. 

Hvis du vil være på den sikre side og sikre, at din arv fordeles præcis som du ønsker, kan du oprette et testamente.  Det er vigtigt at bemærke, at selvom et testamente kan sikre, at din samlever arver en del af din formue, kan det ikke ændre på tvangsarven til dine børn. Dine børn har altid krav på deres del af tvangsarven, som udgør 25 % af din formue. Resten af formuen, kendt som friarv, kan du frit disponere over i dit testamente. Ved at planlægge og udarbejde et testamente kan du sikre, at dine ønsker respekteres, og at både din samlever og dine børn modtager deres del af arven på en måde, der opfylder dine ønsker og behov.

Skal man betale arveafgift af ens tvangsarv?

Når du efterlader arv, kan denne blive pålagt to typer afgifter: boafgift og tillægsboafgift. Selvom mange stadig bruger begrebet arveafgift i daglig tale, er det vigtigt at forstå forskellen. Disse afgifter afhænger af boets størrelse og den familiære relation til den afdøde.

Afdødes ægtefælle eller registrerede partner er fritaget fra at betale boafgift. Alle andre arvinger, herunder børn og andre familiemedlemmer, skal betale boafgift og eventuelt tillægsboafgift til staten. Disse afgifter pålægges den del af arven, der overstiger det generelle bundfradrag, som årligt reguleres. For 2024 er bundfradraget fastsat til 333.100 kr. pr. bo. Hvis afdøde sad i uskiftet bo, fordobles dette fradrag, hvilket giver et samlet fradrag på 666.200 kr.

Boafgiften udgør typisk 15 % af arven, der overstiger bundfradraget. Tillægsboafgiften, som kan komme oveni, ligger på yderligere 25 %, men denne afgift pålægges kun visse arvinger som ikke er nært beslægtede, for eksempel niecer, nevøer eller venner. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan arven vil blive fordelt og hvilke afgifter, der vil være gældende for de enkelte arvinger.

Når det kommer til tvangsarv, er det også værd at bemærke, at denne del af arven også kan være underlagt boafgift og tillægsboafgift. Selvom tvangsarven udgør en lovbestemt andel af din formue, fritages den ikke automatisk fra afgifter. Dine børn, som er tvangsarvinger, skal således betale boafgift af det beløb, de arver, hvis det overstiger bundfradraget.

Hvad er ægtefælleudlæg?

Ægtefælleudlæg er en vigtig social beskyttelsesregel, der er designet til at sikre økonomisk sikkerhed for den efterlevende ægtefælle, når en af ægtefællerne dør. Denne regel træder i kraft, når den samlede værdi af boet – inklusive ægtefællens egen bodel, arvelod og eventuelt særeje – ikke overstiger et bestemt beløb. For 2024 er denne grænse sat til 870.000 kr., og beløbet justeres årligt i forhold til pristalsreguleringen.

Når ægtefælleudlæg anvendes, betyder det, at den efterlevende ægtefælle overtager hele boet op til den fastsatte grænse. Dette gælder også, selvom der er børn involveret – både fællesbørn og særbørn. Med andre ord har børnene, herunder tvangsarvingerne, ingen ret til at modtage nogen del af arven eller tvangsarven, så længe boets samlede værdi ikke overstiger de 870.000 kr. 

Ægtefælleudlæg fungerer som en økonomisk beskyttelse for den efterlevende ægtefælle, der måske ikke har andre indkomstkilder eller økonomisk støtte. Det kan være særligt relevant i situationer, hvor boet består af likvide midler og aktiver, der tilsammen ikke overstiger den fastsatte grænse. Denne regel sikrer, at den efterlevende ægtefælle ikke står uden midler og kan fortsætte med at opretholde en vis levestandard efter ægtefællens død. Ægtefælleudlæg kan ses som en udvidelse af de generelle regler om tvangsarv, idet det yder ekstra beskyttelse for ægtefæller, som måske har mindre økonomiske ressourcer.

Hvordan kan jeg testamentere til en organisation?

Ønsker du at testamentere en del af din formue til en organisation, er der flere måder, hvorpå du kan gøre dette. Du kan vælge at støtte organisationen med et specifikt beløb, en procentdel af din samlede formue, eller i nogle tilfælde hele din formue. Uanset størrelsen på donationen vil din arv kunne gøre en betydelig forskel for den pågældende organisation og dens arbejde.

Mange velgørende organisationer, såsom Kræftens Bekæmpelse, tilbyder hjælp til at oprette et testamente. Disse organisationer kan ofte også tilbyde økonomisk tilskud til omkostningerne ved at få udarbejdet testamentet, hvis du vælger at donere til dem. Dette kan være en stor hjælp, hvis du ønsker at sikre, at din arv bliver brugt til et godt formål, samtidig med at du tager højde for tvangsarv og sikrer dine nærmeste familiemedlemmer.

For at sikre, at din donation bliver korrekt inkluderet i dit testamente, er det vigtigt at være præcis i din formulering. Her er nogle trin til, hvordan du kan gå frem:

Kontakt organisationen

Først og fremmest bør du kontakte den organisation, du ønsker at støtte, for at høre om deres specifikke procedurer og muligheder for testamentariske donationer. De kan ofte give dig vejledning og skabeloner til, hvordan du kan formulere din testamentariske gave.

Bestem donationens form

Overvej, om du vil donere et fast beløb, en procentdel af din formue, eller hele din formue. Hvis du vælger at donere en procentdel, kan du sikre, at organisationen modtager en andel af din formue, uanset hvor meget den ender med at være.

Konsulter en advokat

For at sikre, at dit testamente er juridisk gyldigt og korrekt formuleret, er det en god idé at konsultere en advokat. Advokaten kan hjælpe med at sikre, at alle dine ønsker bliver korrekt dokumenteret, og at alle juridiske krav overholdes.

Inkluder tvangsarv

Husk at tage hensyn til tvangsarven, som er den del af din formue, der skal gå til dine tvangsarvinger, typisk dine børn og ægtefælle. Det er vigtigt at sikre, at tvangsarven respekteres i dit testamente, så der ikke opstår juridiske problemer senere.

Gennemgå og opdater dit testamente

Det er en god idé at gennemgå dit testamente med jævne mellemrum og opdatere det efter behov. Livsændringer såsom fødsler, dødsfald eller ændringer i din økonomiske situation kan påvirke, hvordan du ønsker at fordele din arv.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om tvangsarv

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Tvangsarv udgør 25 % af den samlede formue, du efterlader dig. Denne tvangsarv skal fordeles blandt dine tvangsarvinger, som typisk er din ægtefælle og dine børn. Hvis du har både en ægtefælle og børn, vil tvangsarven blive delt ligeligt mellem dem, hvilket betyder, at din ægtefælle får 12,5 % og dine børn deler de resterende 12,5 %. Tvangsarv sikrer, at dine nærmeste pårørende får en fast del af din formue, uanset hvad du måtte have angivet i dit testamente.

Nej, du kan ikke undgå tvangsarv ved at oprette et testamente. Tvangsarv er lovbestemt og kan ikke fraviges, selvom du opretter et testamente. Uanset hvordan du vælger at fordele din formue i et testamente, skal 25 % af din formue gå til dine tvangsarvinger. Dette sikrer, at dine nærmeste familiemedlemmer får deres retmæssige andel af arven, og at deres økonomiske sikkerhed beskyttes.

Det mindste, dine børn kan arve, er deres andel af tvangsarven, som udgør 12,5 % af din samlede formue, hvis du også har en ægtefælle. Hvis du ikke har en ægtefælle, vil dine børn tilsammen arve hele tvangsarven på 25 %. Dette beløb kan ikke reduceres, selvom du skulle vælge at tildele størstedelen af din formue til andre arvinger eller formål i dit testamente. Tvangsarv sikrer, at dine børn altid får en del af din formue.

Ja, der er tvangsarv ved uskiftet bo. Når en ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, betyder det, at fordelingen af arven udsættes, indtil den længstlevende ægtefælle også går bort. I dette tilfælde vil tvangsarven stadig gælde, og børnene vil have ret til deres tvangsarv, når boet endeligt skal skiftes. Tvangsarv sikrer således, at børnenes ret til arv ikke kan omgås, selvom boet forvaltes uskiftet af den efterlevende ægtefælle.

Hvis du ikke har nogen børn, vil tvangsarven stadig gælde for din ægtefælle. I dette tilfælde vil din ægtefælle modtage hele tvangsarven, som udgør 25 % af din samlede formue. Hvis du hverken har ægtefælle eller børn, vil der ikke være nogen tvangsarvinger, og hele din formue kan frit fordeles i henhold til dit testamente eller arvelovens regler. Tvangsarv sikrer dermed, at din ægtefælle er økonomisk beskyttet, hvis der ikke er børn, der skal dele arven.4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: