Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regnskabsanalyse

En bopælsattest er nyttig, når du skal bevise din nuværende eller tidligere adresse. I denne vejledning gennemgår vi, hvad en bopælsattest indeholder, og hvordan du kan anskaffe en.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en regnskabsanalyse?

En bopælsattest er et officielt dokument, der bekræfter din registrerede folkeregisteradresse. Dette dokument er essentielt, når du skal dokumentere din adressehistorik. Du kan specificere, hvilken tidsperiode fra dit liv bopælsattesten skal omfatte – lige fra din fødsel og op til det aktuelle tidspunkt.

Omfang og yderligere oplysninger på din bopælsattest:

Bopælsattesten inkluderer primært din nuværende og tidligere folkeregisteradresse. For at tilpasse dokumentet yderligere til dine behov, kan du anmode om at inkludere ekstra informationer såsom:

 • Tidligere folkeregisteradresser
 • Dit statsborgerskab
 • Eventuelle tidligere navne
 • Din civilstatus

Civilstandsattest – En specialiseret form for bopælsattest:

Det er også muligt at anskaffe en civilstandsattest, som er en variant af bopælsattesten. Denne indeholder oplysninger om din civilstatus, såsom om du er gift, enkelt, enke/enkemand, eller skilt. En civilstandsattest er særlig nyttig i situationer, hvor din civilstatus skal bekræftes officielt.

Anvendelser af en bopælsattest:

Bopælsattesten er særlig nyttig og ofte nødvendig i mange juridiske sammenhænge. Den anvendes typisk ved:

 • Ansøgning om statsborgerskab
 • Retssager
 • Juridiske dokumentationer og verifikationer

Du kan bestille din bopælsattest på det sprog, der passer dig bedst, hvad enten det er dansk, engelsk eller tysk. Dette gør det nemmere at bruge dokumentet i internationale sammenhænge.

Sådan bestiller du en bopælsattest:

For at anskaffe en bopælsattest kan du henvende dig til det lokale borgerservicecenter eller anvende digitale løsninger, som tilbydes af mange kommuner. Processen er typisk enkel og kræver blot, at du angiver den ønskede tidsperiode og eventuelle yderligere oplysninger, du ønsker medtaget på attesten.

Ved at forstå vigtigheden og brugen af en bopælsattest, kan du effektivt administrere og dokumentere din adressehistorik og civilstatus, hvilket er en afgørende faktor i mange officielle og personlige scenarier.

Har du brug for at sætte alt fokus på din bopælsattest, imens du kører din virksomhed? Lad os i Stadsrevisionen stå for din virksomheds regnskab og bogføring, så du kan fokusere på det, du vil.

Mangler du skræddersyet hjælp til dit regnskab eller bogføring?

Kontakt os i Stadsrevisionen i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan får du en bopælsattest i 2024

At anskaffe en bopælsattest i Danmark er blevet enkel og tilgængelig for alle borgere. Her er en trin-for-trin vejledning til, hvordan du bestiller din bopælsattest:

Online bestilling via Borger.dk:

 • Besøg hjemmesiden borger.dk.
 • Log ind med dit NemID for at sikre sikker adgang til dine personoplysninger.
 • Udfyld de nødvendige oplysninger om dig selv for at anmode om attesten.
 • Bopælsattesten koster typisk mellem 75-90 kr. i 2024, afhængigt af din kommune.

Modtagelse af bopælsattest:

 • Efter bestilling modtager du bopælsattesten øjeblikkeligt i din digitale postkasse. Dette gør det hurtigt og bekvemt at få dokumentet, når du har brug for det.
 • Hvis du ikke er tilmeldt digital post, vil attesten blive sendt til dig via almindelig post.

Alternativer for dem uden digital adgang eller NemID:

 • Hvis du ikke har mulighed for at anvende den digitale selvbetjeningsløsning eller ikke besidder et NemID, kan du personligt henvende dig hos borgerservice. Her vil medarbejderne assistere dig i processen for at sikre, at du modtager din bopælsattest.

Særlige situationer:

 • For bopælsoplysninger dateret før 1. januar 1971: Disse er ikke tilgængelige via den digitale selvbetjeningsløsning. I disse tilfælde skal du kontakte Rigsarkivet eller din lokale kommune for at få adgang til de ældre registre.
 • For børn under 15 år: Proceduren involverer en såkaldt “adresseforespørgsel”. Denne forespørgsel håndteres også via borger.dk eller gennem din kommunes borgerservice.

Afsluttende bemærkninger:

At have en bopælsattest er afgørende for mange formelle processer, herunder juridiske, statsborgerlige, og personlige anliggender. Med digitaliseringen af offentlige tjenester i Danmark er det blevet mere tilgængeligt og effektivt at opnå disse vigtige dokumenter. Sørg for at have alle relevante oplysninger klar, når du anmoder om din bopælsattest, for at processen kan forløbe så glat som muligt.

Juridiske konsekvenser og ansvarsfordeling ved fejl i bopælsattester

At have korrekte oplysninger på en bopælsattest er afgørende, da det er et officielt dokument, der anvendes til mange formelle formål. Fejl i en bopælsattest kan have betydelige juridiske konsekvenser, både for den enkelte borger og for de offentlige myndigheder. Her er en dybere forståelse af disse konsekvenser og ansvaret i tilfælde af fejlagtige oplysninger:

Juridiske konsekvenser af fejlagtige oplysninger

Identitetsbekræftelse og transaktioner:

 • Fejlagtige oplysninger på en bopælsattest kan føre til problemer med identitetsbekræftelse i forbindelse med banktransaktioner, ansøgninger om statsborgerskab, og juridiske processer. Dette kan resultere i afvisninger eller forsinkelser, som kan være kritiske og tidskrævende at rette op på.

Juridiske tvister:

 • Hvis en bopælsattest bruges som bevis i retssager eller i juridiske anliggender og indeholder fejl, kan det underminere personens troværdighed og potentielt føre til juridisk ansvar for falsk dokumentation, afhængigt af fejlens natur og konsekvenserne heraf.

Immigrations- og visum processer:

 • I forbindelse med immigration eller ansøgning om visum kan ukorrekte oplysninger på en bopælsattest føre til afslag eller yderligere undersøgelse, hvilket forlænger processen og kan komplicere personens muligheder for indrejse eller opholdstilladelser.

Ansvar ved fejlagtige oplysninger

Borgerens ansvar:

 • Det er typisk borgernes ansvar at sikre, at de oplysninger, de indsender til registrering ved folkeregisteret, er korrekte. Hvis fejlen skyldes borgernes egne fejlagtige eller ufuldstændige informationer, kan de være ansvarlige for eventuelle konsekvenser, herunder juridiske sanktioner.

Myndighedernes ansvar:

 • Hvis fejlen skyldes en administrativ fejl fra myndighedernes side, f.eks. kommunen eller et andet offentligt kontor, er det disse myndigheders ansvar at rette fejlen og informere relevante parter om ændringen. Myndighederne kan også være ansvarlige for konsekvenserne af sådanne fejl, specielt hvis de fører til juridisk skade for borgeren.

Rettelse af fejl:

 • Ved opdagelse af fejl bør borgeren kontakte det relevante kontor, som udstedte bopælsattesten, for at få rettet oplysningerne. Det er vigtigt at handle hurtigt for at minimere eventuelle negative konsekvenser.

Forebyggelse og overvågning:

 • Myndighederne har et ansvar for at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, de registrerer og udsteder. Dette indebærer ordentlig overvågning og regelmæssig revision af registrerede data for at forebygge fejl.

Fejlagtige oplysninger på en bopælsattest kan have vidtrækkende effekter, og både borgere og myndigheder skal være opmærksomme på deres roller og ansvar i håndteringen af sådanne dokumenter for at sikre deres nøjagtighed og pålidelighed.

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bopælsattest

Du kan bestille din bopælsattest online via Borger.dk, hvor du logger ind med dit NemID og udfylder de nødvendige oplysninger om dig selv. Alternativt kan du henvende dig personligt hos Borgerservice, især hvis du ikke har digital adgang eller et NemID.

Du kan dokumentere din bopæl ved at anskaffe en bopælsattest, som indeholder oplysninger om din nuværende og tidligere folkeregisteradresse. Dette dokument fungerer som officiel dokumentation af din bopæl.

En historisk bopælsattest refererer til en attest, der dokumenterer bopælsoplysninger før en bestemt dato, f.eks. før 1. januar 1971. For at få adgang til disse ældre oplysninger skal du kontakte Rigsarkivet eller din lokale kommune, da de ikke er tilgængelige via den digitale selvbetjeningsløsning.

Ja, du kan bestille din bopælsattest på dansk, engelsk, eller tysk. Dette gør det lettere at bruge dokumentet i internationale sammenhænge, f.eks. når du ansøger om visum eller beviser din bopæl i udlandet.

Hvis du opdager fejl på din bopælsattest, bør du omgående kontakte det kontor, der har udstedt attesten, for at få rettet oplysningerne. Dette sikrer, at alle juridiske og personlige processer, som kræver dette dokument, baseres på korrekte data.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: