Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Børnetilskud

Hvis du er enlig forsørger, vil du som udgangspunkt være berettiget til at modtage børnetilskud fra det offentlige. Du kan her læse mere om, hvornår du er berettiget til børnetilskud, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være opmærksom på.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er børnetilskud?

Børnetilskud er et skattefrit økonomisk tilskud fra det offentlige, designet til at støtte enlige forsørgere med økonomisk bistand til at opfostre deres børn under 18 år. Børnetilskuddet gives pr. barn og er en vigtig støtte for mange familier.

Dette tilskud er fastsat til et årligt beløb per barn. I visse tilfælde kan en enlig forsørger dog også være berettiget til et ekstra børnetilskud. Dette ekstra børnetilskud kaldes ofte særligt børnetilskud. Det er vigtigt at forstå, at børnetilskud adskiller sig fra børnepenge, som er et beløb betalt af den forælder, der ikke bor sammen med barnet.

Desuden er det vigtigt at skelne mellem børnetilskud og børne- og ungeydelsen. Sidstnævnte er en ydelse, som automatisk bliver udbetalt til alle forældre for hvert barn indtil det fylder 18 år, uafhængigt af forældrenes indkomst eller samlivsstatus. Børne- og ungeydelsen tildeles den forælder, som barnet bor sammen med, og denne udbetaling er ikke påvirket af, om man er enlig forsørger eller ej.

For enlige forsørgere kan børnetilskud derfor være en afgørende økonomisk hjælp til at dække de daglige udgifter i opdragelsen af børn. Det er vigtigt at være informeret om de forskellige former for støtte, man som forælder kan modtage, og hvordan man ansøger om disse. Børnetilskud er en af de mange vigtige ressourcer, der kan gøre en væsentlig forskel for familier, der står alene med ansvaret for et eller flere børn.

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for professionel hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakst Stadsrevisionen for professionel hjælp med 100% tilfredsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvornår er man enlig forsørger?

For at være berettiget til børnetilskud, skal du som forældre være enlig forsørger. At være enlig forsørger dækker over situationer, hvor du ikke lever i et samlivsforhold eller på anden vis deler bolig og hverdag med en anden voksen. Det er Udbetaling Danmark, som står for at vurdere og afgøre, hvem der opfylder kriterierne for at være enlig forsørger, hvilket inkluderer at undersøge, om du deler økonomi og husholdning med en anden voksen.

At være enlig forsørger er en forudsætning for at modtage børnetilskud. Hvis du er gift, anses du generelt ikke for at være enlig, og derfor har du normalt ikke ret til børnetilskud under disse omstændigheder. Dog findes der undtagelser, som for eksempel når en af forældrene er fængslet, eller begge forældre modtager folkepension.

Det er derfor vigtigt, at enlige forsørgere forstår kriterierne for at være berettiget til børnetilskud, så de kan sikre sig denne vigtige økonomiske støtte. Børnetilskud kan være en væsentlig hjælp for enlige forsørgere, der står alene med ansvaret for at opfostre et eller flere børn. Udbetaling Danmark spiller en afgørende rolle i at afgøre, hvem der har ret til denne støtte, baseret på en række fastlagte kriterier.

Hvornår får man udbetalt børnetilskud?

Børnetilskud er en vigtig økonomisk støtte for enlige forsørgere, og bliver udbetalt hvert kvartal, forudsat at du som forælder opfylder de nødvendige betingelser for at modtage støtten.

De faste udbetalingsdatoer for børnetilskud er:

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Hvis en af disse datoer falder på en helligdag eller en weekend, vil børnetilskuddet i stedet blive udbetalt den foregående hverdag. Dette sikrer, at du som enlig forsørger får dine midler til rådighed, når du har brug for dem, uafhængigt af uforudsete ændringer i kalenderen.

Hvor meget modtager jeg i børnetilskud?

Børnetilskud er en væsentlig økonomisk støtte for enlige forsørgere, og størrelsen på dette tilskud er fastsat af offentlige myndigheder. I 2024 er børnetilskuddet fastsat til 6.432 kr. om året pr. barn. Dette beløb bliver udbetalt forud hver tredje måned, hvilket betyder, at du som enlig forsørger vil modtage 1.608 kr. pr. barn senest den 20. hver tredje måned. Denne regelmæssige udbetaling hjælper med at sikre, at enlige forsørgere har de nødvendige midler til at dække løbende udgifter til deres børns opvækst og velfærd.

Hvornår kan jeg få ekstra børnetilskud?

Ekstra børnetilskud er endnu en støtteform, som er tilgængelig for enlige forsørgere, der ikke modtager folkepension. I 2024 er det ekstra børnetilskud fastsat til 6.556 kr. Det er vigtigt at bemærke, at uanset antallet af børn, modtager du kun ét ekstra børnetilskud. Dette tilskud er designet til at yde ekstra økonomisk hjælp til de enlige forsørgere, der måske står over for større økonomiske udfordringer.

Hvornår kan jeg få særligt børnetilskud?

Særligt børnetilskud er en ekstra støtte til enlige forsørgere under særlige omstændigheder. Du kan være berettiget til dette tilskud, hvis du er den eneste tilbageværende forælder, hvilket kan være tilfældet, hvis den anden forælder er gået bort, faderen er ukendt, eller barnet er adopteret af dig som enlig person. Desuden kan særligt børnetilskud være aktuelt, hvis en eller begge forældre modtager folkepension og opfylder de nødvendige krav. I 2024 er det særlige børnetilskud fastsat til 4.644 kr. pr. kvartal og er skattefrit.

Kan man få børnetilskud, hvis man ikke er enlig forsørger?

Generelt kræves det, at du er enlig forsørger for at modtage børnetilskud. Der findes dog undtagelser, hvor du kan kvalificere dig til børnetilskud selv uden at være enlig forsørger. Disse undtagelser gælder primært for forældre, der er under uddannelse eller i praktik, samt for forældre til tvillinger eller trillinger.

For de fleste typer børnetilskud skal du ansøge gennem Udbetaling Danmark. Dog udbetales børnetilskuddet for flerbørnsfødsler, som tvillinger eller trillinger, automatisk. Denne automatiske udbetaling hjælper forældre med at navigere i en travl og ofte udfordrende tid uden den ekstra belastning af at skulle ansøge om tilskuddet.

At forstå reglerne for udbetaling af børnetilskud og kvalifikationerne kan være afgørende for at sikre, at forældre modtager den finansielle støtte, de er berettigede til. Børnetilskud spiller en vigtig rolle i at støtte forældre, der står med ansvaret for børns opvækst og udvikling.

Nyt barn i hjemmet? Husk at søge igen

Hvis der kommer et nyt barn ind i din familie, eller et barn flytter hjem til dig, mens du er enlig forsørger, er det vigtigt at søge om børnetilskud specifikt for det nye barn. Børnetilskud til enlige for et nyt barn udbetales ikke automatisk. Dette kræver, at du aktivt skal indsende en ansøgning for at modtage børnetilskud for barnet.

Hvordan ansøger jeg om børnetilskud?

For at ansøge om børnetilskud, skal du besøge borger.dk, hvor du nemt kan udfylde og indsende din ansøgning online. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du har en forpligtelse til at informere Udbetaling Danmark om eventuelle ændringer i din situation. For eksempel, hvis du starter et samliv med en partner, kan dette påvirke din status som enlig forsørger og dermed din berettigelse til børnetilskud. Hvis du er usikker på din status som enlig forsørger, eller hvis du har spørgsmål omkring processen, er det altid en god idé at kontakte Udbetaling Danmark for vejledning.

Disse trin og forholdsregler sikrer, at du som enlig forsørger kan modtage det børnetilskud, du er berettiget til, og hjælper med at administrere de økonomiske aspekter af forældreskabet. Ved korrekt håndtering af din ansøgning og opdateringer omkring din familie- og samlivssituation kan du effektivt navigere i systemet og sikre den nødvendige støtte til dit barns opvækst.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel støtte eller rådgivning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om børnetilskud

Børnetilskud er et skattefrit økonomisk tilskud fra det offentlige, der ydes til enlige forsørgere for at hjælpe med omkostningerne ved at opfostre børn. Det udbetales baseret på forælderens status som enlig forsørger. Børnepenge, derimod, er et beløb, som en ikke-samboende forælder betaler til den forælder, barnet bor hos, og det er ikke nødvendigvis begrænset til enlige forsørgere.

I 2024 er det almindelige børnetilskud fastsat til 6.432 kr. om året pr. barn, hvilket udbetales kvartalsvis som 1.608 kr. Dette beløb kan variere år for år, afhængigt af de beløb, der fastsættes af de relevante myndigheder.

Du har ret til børnetilskud, hvis du er enlig forsørger. Dette indebærer, at du ikke lever i et samlivsforhold eller deler husstand med en anden voksen, og at du har hovedansvaret for et eller flere børn under 18 år.

Ekstra børnetilskud er tilgængeligt for enlige forsørgere, der ikke modtager folkepension. I 2024 er det ekstra børnetilskud fastsat til 6.556 kr. om året. Det er vigtigt at bemærke, at uanset antallet af børn, modtager man kun ét ekstra børnetilskud.

Du kan se detaljer om dit børnetilskud på “Min side” på Borger.dk. Her kan du finde oplysninger om udbetalinger fra Udbetaling Danmark, læse beskeder, eller tjekke status på din sag, hvis du har ansøgt om børnetilskud eller andre ydelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: