Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten er et vigtigt element at overveje, når du planlægger enten nybyggeri eller tilbygninger. Typisk ligger bebyggelsesprocenten for parcelhuse på 30%, selvom der kan forekomme undtagelser, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forstå bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten spiller en afgørende rolle i planlægningen og udførelsen af ethvert byggeprojekt. Dette nøglebegreb beskriver den maksimale procentdel af en grund, der må bebygges. For eksempel, hvis bebyggelsesprocenten er på 30 % på en given grund, betyder det, at byggeriets areal ikke må overstige 30 % af den samlede grundflade.

Bebyggelsesprocenten er et vigtigt planlægningsværktøj, der anvendes for at regulere, hvor tæt byggerier kan placeres på en given grund. Dette hjælper med at sikre, at der i tætbeboede områder er tilstrækkeligt med friarealer, hvilket bidrager til et sundere og mere velfungerende miljø. Bebyggelsesprocenten sikrer også, at natur og åbne landskaber bevares i eksempelvis sommerhusområder, hvor procenten ofte er fastsat til 15 % for at beskytte områdets naturlige karakter.

I parcelhuskvarterer ser man typisk en bebyggelsesprocent på omkring 30 %, mens andre områder kan have forskellige satser afhængigt af lokale regler og forordninger. Det er derfor essentielt at kende den specifikke bebyggelsesprocent for din grund før du starter et byggeprojekt, uanset om du planlægger en tilbygning, carport, udestue eller andet.

Når bebyggelsesprocenten beregnes, indgår al bebyggelse på grunden, men visse elementer som terrasser og carporte kan i nogle tilfælde fratrækkes op til de første 50 m2. Dette kan give en smule fleksibilitet i planlægningen, men det er vigtigt at være opmærksom på, at lokale forskrifter kan variere.

Det er dit ansvar at sikre, at byggeriet ikke overskrider den tilladte bebyggelsesprocent. Overtrædelse kan resultere i krav fra kommunen om nedrivning af dele af eller hele det ulovligt opførte byggeri. For at undgå sådanne situationer er det kritisk at du sætter dig grundigt ind i både grundens størrelse og gældende bebyggelsesprocent for området.

Før du igangsætter byggeprojekter, er det afgørende at have en dyb forståelse for bebyggelsesprocenten på din grund. Dette vil ikke alene hjælpe dig med at planlægge mere effektivt, men også sikre, at dit byggeprojekt overholder gældende lovkrav og bidrager positivt til det omkringliggende miljø.

Der er mange ting at holde styr på, når man planlægger enten nybyggeri eller tilbygninger, så som bebyggelsesprocent. Skal vi holde styr på dit regnskab eller bogføring imens? Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab. 

Mangler du skræddersyet hjælp til at få styr på f.eks. dit regnskab?

Kontakt os i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan finder du bebyggelsesprocenten for din grund

For at finde den præcise bebyggelsesprocent, der gælder for din specifikke grund, er det vigtigt at konsultere det lokale bygningsreglement eller kommunens planlægningsafdeling. Selvom der findes generelle procentsatser for bebyggelse, som er angivet i bygningsreglementet, kan disse variere baseret på forskellige faktorer såsom grundens placering, dens zonering og specifikke lokale planer eller forordninger.

I mange tilfælde kan bebyggelsesprocenten også påvirkes af, om der er særlige kriterier eller restriktioner i det område, hvor din grund er beliggende. Det er derfor en god idé at kontakte din kommune direkte for at få de mest præcise og relevante oplysninger om, hvilken bebyggelsesprocent der gælder for netop din grund. Kommunen kan tilbyde detaljerede oplysninger og vejledning om, hvordan du overholder lokalplanen og andre relevante bestemmelser i forbindelse med dit byggeprojekt.

De generelle procentsatser i bygningsreglementet er følgende

Bygningsreglementet fastsætter generelle procentsatser for bebyggelse, som er afgørende for planlægningen af dit byggeprojekt. Her er de generelle satser:

Bebyggelsesprocent for rækkehuse og dobbelthuse: 40%

Bebyggelsesprocent for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse: 30%

Bebyggelsesprocent for lejligheder (etagebebyggelse): 60%

Bebyggelsesprocent for sommerhuse: 15%

Bebyggelsesprocent for erhverv eller institutioner: 45%

Disse satser giver en god indikation af, hvad der generelt er tilladt, men de specifikke bebyggelsesprocenter for din grund kan variere afhængigt af lokale forordninger og planer. Det er derfor vigtigt at kontrollere med din lokale kommune eller i den gældende lokalplan for at få de præcise procentsatser, der gælder for dit område.

Derudover kan tinglyste servitutter på din ejendom påvirke, hvor meget der må bygges på grunden. Servitutter kan indeholde yderligere restriktioner eller rettigheder, som kan have stor betydning for dine byggeplaner. For at sikre, at du overholder alle relevante regler og forordninger, er det afgørende at forhøre dig hos kommunen. Kommunen kan tilbyde nødvendig vejledning og information om bebyggelsesprocenten for din specifikke grund og hjælpe dig med at navigere i de gældende regler og forordninger. 

Beregning af bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten er et kritisk mål, der anvendes til at bestemme, hvor stor en del af en grund der må bebygges. For at beregne denne procentdel, skal du sammenligne bygningens samlede etageareal med størrelsen på grundarealet. Her er en detaljeret gennemgang af, hvordan du kan udregne bebyggelsesprocenten for din ejendom.

Trin til beregning af bebyggelsesprocent:

 1. Bestem etagearealet: Dette inkluderer det samlede areal af alle etager i ejendommen. Hvis du har tilbygninger som en carport eller terrasse, skal disse også medregnes.
 2. Aftrek for carport og terrasse: For enfamiliehuse, kan du fratrække de første 50 m² af arealet for en carport, terrasse eller lignende, når du beregner bebyggelsesprocenten. For rækkehuse er det kun de første 20 m², der kan fratrækkes.
 3. Beregn grundens areal: Dette er det samlede areal af din grund, som det fremgår af din matrikel.
 4. Udregn bebyggelsesprocenten: Brug formlen (Etageareal – Aftrek) x 100 / Grundens areal. Dette giver dig bebyggelsesprocenten i procent.

Eksempel på beregning

Antag, at du ejer et enfamiliehus med følgende mål:

 • Etageareal: 180 m²
 • Carport: 30 m²
 • Overdækket terrasse: 20 m²
 • Grundareal: 1.000 m²

Følg disse trin:

 1. Samlet areal inklusive carport og terrasse = 180 m² + 30 m² + 20 m² = 230 m²
 2. Fratræk de tilladte 50 m² for terrasse og carport, hvilket giver 230 m² – 50 m² = 180 m²
 3. Beregn bebyggelsesprocenten: (180 m² x 100) / 1.000 m² = 18 %

I dette eksempel er bebyggelsesprocenten 18 %. Med en tilladelse til at bygge på op til 30 % af grundens areal, har du yderligere mulighed for at udvide bygningens størrelse tilsvarende yderligere 12 % af grundarealet.

Optimering af bebyggelsesprocenten inden for tilladte grænser kan forbedre ejendommens udnyttelse og tilføje værdi. Ved at forstå og anvende disse beregninger, kan ejendomsejere planlægge udviklingen af deres ejendom mere effektivt, samtidig med at de overholder lokale bygningsreglementer. Dette kan være særligt værdifuldt for dem, der overvejer renoveringer eller tilbygninger.

Bebyggelsesprocenten beregnes på baggrund af etagearealet

Bebyggelsesprocenten er en vital faktor, når man vurderer udnyttelsen af en grund. Denne procentdel beregnes ud fra etagearealet, som inkluderer bruttoarealet for alle bygningens etager. Bebyggelsesprocenten repræsenterer således, hvor stor en del af grundens samlede areal, bruttoarealet indtager.

Når du skal beregne bebyggelsesprocenten for en fleretagers ejendom, er det essentielt at inkludere alle etager i beregningen. Dette omfatter både hovedbygningen og eventuelle sekundære bygninger, som kan anvendes til personophold. Typiske eksempler på sådanne sekundære bygninger inkluderer udestuer, annekser, overdækkede gårde samt lukkede altaner.

For at få et præcist billede af grundens størrelse, som bebyggelsesprocenten skal beregnes ud fra, kan du referere til matrikelnummeret, som definerer grundens officielle areal. Er du usikker på din grunds størrelse, er det muligt at finde denne information i BBR-meddelelsen, der er tilgængelig online. En pålidelig kilde til denne oplysning er OIS.dk, hvor du nemt kan indhente detaljerede oplysninger om grundarealet.

Sådan finder du grundarealet via OIS.dk:

 1. Besøg OIS.dk.
 2. Indtast den relevante adresse og kommune for den ejendom, du ønsker information om.
 3. Klik på ‘Søg’, og vælg den korrekte adresse fra listen.
 4. Vælg ‘Jordstykke’ for at fortsætte.
 5. Under ‘Matrikulært areal’ vil du nu kunne se det samlede areal af grunden.

Har du brug for at sætte alt dit fokus på bebyggelsesprocenten ved dit enten nybyggeri eller din tilbygning. Lad os i Stadsrevisionen stå for dit regnskab eller bogføring, så du kan fokusere på det du vil. 

Mangler du skræddersyet hjælp til regnskab eller bogføring?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten spiller en central rolle i byggeprojekter og er afgørende for alle, der ønsker at opføre et nyt hus eller bygge til en eksisterende ejendom. Denne procentdel repræsenterer den maksimale andel af en grund, som må bebygges. Her er hvorfor forståelse og overholdelse af bebyggelsesprocenten er væsentlig:

Juridisk overholdelse: Bebyggelsesprocenten sætter en grænse for, hvor meget af din grund du lovligt må bygge på. Overskrider du denne grænse, risikerer du alvorlige juridiske konsekvenser, herunder krav om nedrivning af ulovlige konstruktioner. Dette sikrer, at alle konstruktioner på din ejendom er inden for de lovmæssige rammer og godkendelser.

Planlægningsmæssig betydning: En korrekt forståelse af bebyggelsesprocenten hjælper med at planlægge byggeprojekter mere effektivt. Ved at kende grænsen for hvor meget du kan bygge, kan du bedre udnytte pladsen på din grund til både primære og sekundære bygninger.

Ansvarsfordeling: Selvom du måske vælger at arbejde med en totalentreprenør eller andre håndværkerfirmaer, er det stadig dit ansvar som grundejer at sikre, at byggeprojektet overholder den fastsatte bebyggelsesprocent. Det er vigtigt at have dette i tankerne gennem hele byggeprocessen, da det kan have store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, hvis det overses.

Inkludering af sekundære bygninger: Det er væsentligt at huske på, at sekundære bygninger såsom carporte, udhuse, garager og overdækkede arealer også tæller med i beregningen af bebyggelsesprocenten. For enfamiliehuse gælder, at arealet af disse sekundære bygninger, der overstiger 50 m2, skal medregnes i den samlede bebyggelsesprocent. For dobbelthuse, rækkehuse og klyngehuse er grænsen 20 m2.

Bebyggelsesprocenten sikrer en afbalanceret udvikling af boligområder, idet den begrænser overdreven bebyggelse og fremmer et harmonisk bymiljø. Ved at holde sig indenfor de fastsatte rammer kan ejendomsejere undgå konflikter med myndigheder og naboer og sikre en bæredygtig udnyttelse af deres ejendom.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten er en vigtig planlægningsmålestok, der angiver den maksimale del af en grund, der må overbygges med bygninger. Dette tal er udtrykt som en procentdel, som viser forholdet mellem bygningens samlede etageareal og den samlede grundflade.

I bebyggelsesprocenten medregnes det samlede etageareal af ejendommen, inklusive alle overbyggede arealer som hovedbygningen og eventuelle sekundære bygninger som carporte, garager, udhuse og overdækkede arealer. Der kan dog være visse fradrag, for eksempel for de første 50 m² af terrasser og carporte i enfamiliehuse, afhængig af lokale regler.

For at beregne din bebyggelsesprocent skal du først finde det samlede etageareal af din bygning, inklusive eventuelle tillæg for sekundære bygninger. Dette tal justeres så for eventuelle tilladte fradrag (som terrasseareal), hvorefter det divideres med grundens samlede areal og multipliceres med 100 for at finde procentdelen.

Bebyggelsesprocenten sætter en øvre grænse for, hvor meget af din grund, du lovligt kan bygge på. Overtrædelse af denne procent kan føre til juridiske sanktioner, herunder krav om nedrivning af bygninger, der overstiger grænsen. Det er derfor afgørende at kende og overholde bebyggelsesprocenten for at undgå dyre fejl og forsinkelser i dit byggeprojekt.

Den specifikke bebyggelsesprocent for din grund kan findes ved at kontakte din lokale kommune eller ved at konsultere det lokale bygningsreglement. Bebyggelsesprocenter kan variere afhængigt af områdets zonering og de lokale planlægningsregler, så det er vigtigt at få opdateret og præcis information direkte fra relevante myndigheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: