Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Alt du bør vide om kunstnermoms: Særlige satser ved kunsthandel

Kunstnere kan handle deres værker med “kunstnermoms” sat på kun 5%. Men hvad dækker dette nøgleord over, og hvordan kan kunstnere maksimere dets fordele? Mens denne favorable momssats åbner døre for mange kunstnere, gælder den ikke alle kunstværker uden undtagelse. Der er specifikke værktyper, krav om korrekt momsregistrering og forhold vedrørende førstegangssalg, som hver kunstner bør være opmærksom på. I denne artikel dykker vi ned i detaljerne omkring kunstnermoms: dens regler, eksempler, og hvordan man som kunstner bedst navigerer i denne skattemæssige fordel.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Kunstnermoms forklaret: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?

Kunstnermoms er en skattemæssig lettelse, et specielt nedsat momstilskud designet specifikt til at støtte kunstnere ved førstegangssalg af nyskabte, originale kunstværker. Med en fast rate på 5%, er kunstnermoms en markant nedsættelse i forhold til den generelle momssats.

Når vi dykker dybere ind i mekanikken bag kunstnermoms, opdager man, at de 5% udspringer af en særlig beregning. Man tager 20% af den totale salgssum, som derefter beskattes med den almindelige momsrate på 25%. Dette resulterer i den overordnede sats på 5%. Dette forklarer, hvorfor kunstnermoms så ofte beskrives som værende sat til 5%.

For at kunne drage fordel af kunstnermoms, er det afgørende at være momsregistreret. Det er her, mange kunstnere støder på forvirring. Specifikke regler afgør, hvornår og hvorfor kunstnere skal momsregistreres. Hovedreglen er, at registrering overvejes, når årlige salgsforventninger forventes at overgå 300.000 kr. Efter registrering betales kun moms af salg.

Selv hvis du som kunstner vurderer, at dit årlige salg ikke vil nå op til 300.000 kr., kan der stadig være fordele ved at blive momsregistreret. Foruden den gunstige kunstnermoms på 5%, kan kunstnere også drage fordel af komplet momsfradrag for nødvendige udgifter som materialer, studieleje, og generelle driftsomkostninger.

Et vigtigt aspekt af kunstnermoms er forpligtelsen til vedvarende momsregistrering. Er du først momsregistreret på grund af salg, der overstiger grænsen på 300.000 kr. i et givent år, skal du forblive registreret det følgende år, uanset om dit salg falder under grænsen.

Hvem er berettiget til kunstnermoms?

Det er ikke enhver, der arbejder kreativt, der nødvendigvis er berettiget til kunstnermoms.

Generelt defineres kunstnere, når det kommer til kunstnermoms, som personer, der skaber originale værker af kunst. Det er vigtigt at forstå, at ordet “originalt” her betyder, at værket er unikt og kommer fra kunstnerens egen skaberkraft.

Eksempler på kunstnere og kreative erhverv, der kan benytte sig af særreglen:

      Billedkunstnere: Dette dækker over kunstnere, der arbejder med traditionelle medier som maleri, tegning, grafik og fotografi. Originale malerier og tryk kan kvalificere til kunstnermoms.

      Skulptører: De, der arbejder i tredimensionelle medier som ler, sten, metal og andre materialer, kan også drage fordel af kunstnermoms, forudsat at deres værker er unikke og ikke masseproducerede.

      Forfattere: Forfattere, der skriver original litteratur, som romaner, noveller, digte og skuespil, kan også komme i betragtning.

      Musikere: Komponister, der skaber ny, original musik, kan kvalificere sig. Dog er det vigtigt at bemærke, at optrædende kunstnere, der spiller andres værker, muligvis ikke er berettiget, medmindre de også skaber deres egen originale musik.

Reproduktioner, såsom kunstprint, bør behandles med forsigtighed, da de ofte ikke betragtes som original kunst, medmindre det er begrænset oplag og er signeret og nummereret af kunstneren.

Hvordan fungerer kunstnermoms for professionelle kunstnere?

Kunstnermoms er en afgørende momsregulering, som enhver kunstner bør forstå. Hvis du som kunstner vil benytte dig af fordelene ved kunstnermoms, er det vigtigt at sælge dine kunstværker i dit eget navn og sikre, at du er korrekt momsregistreret.

Overvej følgende eksempel for bedre at forstå kunstnermoms i praksis:

      Når en kunstner direkte sælger til Firma A, anvendes kunstnermoms.

      Men hvis Firma A efterfølgende videresælger til Firma B, anvendes standardmoms.

Her nogle af de værker, der er omfattet:

      Malerier, tegninger, collager og pasteller (ifølge KN-kode 97 01)

      Signeret keramik skabt som unika af kunstneren

      Specifikke tapisserier og vægtekstiler

      Håndlavede emaljerede kobberarbejder (op til otte kopier)

      Fotografiske værker skabt og signeret af kunstneren

      Originale graveringer, litografier og tryk (som beskrevet under KN-kode 97 02)

      Selvskabte skulpturer (som angivet ved KN-kode 97 03)

For kunstnere, der specialiserer sig i fotografisk kunst, er der specifikke krav og retningslinjer for, hvordan fotokunst kategoriseres inden for kunstnermoms. Det kan f.eks. involvere medlemskab af en professionel kunstforening eller gennemførelse af avanceret uddannelse.

Momsloven er den ultimative guide, når det kommer til at definere, hvad der præcist betragtes som en kunstgenstand i forhold til kunstnermoms.

Hvad er ikke omfattet af kunstnermoms?

Selvom kunstnermoms er en afgørende regulering for mange kunstnere, er der specifikke elementer, som falder uden for denne kategori.

Nogle af de genstande, der ikke betragtes som kunstgenstande i forhold til kunstnermoms, inkluderer:

      Præsters liturgiske dragter i den nationale kirke

      Børns hånd- og fodaftryk i materialer som metal eller gips

      Integrerede kunstinstallationer i bygninger

      Dekorative kommercielle artikler

For dem, der måtte være i tvivl om kunstnermomsens anvendelse på specifikke værker, anbefales det at konsultere Skattestyrelsen. Her kan du betale 400 kr., for et bindende svar. 

Desuden er der flere kunstneriske aktiviteter, som er helt undtaget fra moms, og som derfor ikke kan drage fordel af kunstnermoms. Dette inkluderer journalistiske opgaver, vederlag for skrivende, komponerende og andre kunstneriske aktiviteter, og mange flere.

Salg af ophavsret til et kunstværk og forvaltningsaftaler har også specifikke regler i forhold til kunstnermoms, hvilket kunstnere bør være opmærksomme på, når de træffer forretningsbeslutninger.

Kunstnermoms ved kunstsalg: Forskelle mellem direkte salg og salg gennem galleri

Forståelsen af kunstnermoms er essentiel for kunstnere og galleriejere, da det direkte påvirker økonomien ved salg af kunstværker. Når en kunstner står overfor at sælge sine værker, afhænger momsen af, hvordan salget foregår. 

Når kunstneren selv håndterer salget, kan kunstværkets transaktion enten være fritaget for moms eller omfattet af kunstnermoms. Dette afhænger ofte af værkets natur og kunstnerens registreringsstatus.

Men hvad sker der, når salget foregår gennem et galleri?

Gallerier spiller en afgørende rolle i kunstverdenen ved at bygge bro mellem kunstnere og potentielle købere. Dog skifter momsansvaret, når et galleri træder ind i billedet, og dette er især vigtigt at forstå i forhold til kunstnermoms.

I nogle tilfælde fungerer galleriet simpelthen som en formidler. Her beholder kunstneren ejerskabet over kunstgenstanden, og salget foregår direkte i kunstnerens navn. Skulle der opstå tvister eller krav relateret til salget, rettes disse direkte mod kunstneren. I denne situation skal galleriet afregne moms af den provision, de modtager for formidling af salget. Galleriets tjenesteydelser, som kan inkludere udstillingsplads og salgsassistance, betragtes som momspligtige ydelser ifølge momslovens § 4.

I kontrast hermed er kommissionssalg en metode, hvor galleriet sælger kunstgenstanden i eget navn, men på vegne af og for regning af kunstneren. Her skifter momsansvaret, og potentielle krav i forbindelse med salget skal rettes direkte mod galleriet, ikke kunstneren.

Fordele og ulemper ved kunstnermoms

At forstå både de positive og potentielt negative aspekter ved kunstnermoms er vigtigt for at kunne træffe en beslutning herom.

Fordele:

Økonomisk lettelse: Den reducerede momssats betyder, at kunstneren kan beholde en større del af salgsprisen fra deres kunstværker. 

Konkurrencefordel: Ved at have en lavere momssats kan kunstnere potentielt sælge deres værker til en lavere pris, hvilket kan gøre dem mere attraktive for købere.

Stimulering af kultursektoren: Ved at gøre det mere økonomisk levedygtigt for kunstnere at sælge deres værker, hjælper det med at holde kunst- og kultursektoren i live og blomstrende.

Ulemper:

Kompleksitet: Der kan være en øget administrativ byrde ved at skulle beregne, indrapportere og overholde reglerne for kunstnermoms.

Potentiel misforståelse: Uvidenhed eller fejlfortolkning af reglerne kan føre til fejlagtige indberetninger, hvilket kan resultere i bøder eller sanktioner.

Begrænset anvendelighed: Ikke alle kunstværker eller kreative ydelser er nødvendigvis berettiget til kunstnermoms, hvilket kan skabe forvirring.

Hvordan påvirker kunstnermoms kunstmarkedet?

I kunstens verden spiller kunstnermoms en central økonomisk rolle. Den reducerede momssats påvirker kunstneres prisfastsættelse, hvilket potentielt kan gøre kunst mere tilgængelig for et bredere publikum. Lavere priser kan øge omsætningshastigheden af kunstnerens værker, og i en globaliseret verden kan lande med favorable kunstnermoms satser tiltrække international interesse. Lavere priser demokratiserer også kunst, gør den mere tilgængelig for almindelige mennesker og kan berige det kulturelle landskab ved at opmuntre flere til at forfølge en kunstnerisk karriere. Således har kunstnermoms betydelige implikationer, både økonomisk og kulturelt.

Sådan beregnes kunstnermoms: To scenarier

Forståelsen af kunstnermoms kan forenkles ved at se på konkrete beregningseksempler. Generelt kan momsberegningen ved kunstsalg opdeles i to scenarier: direkte salg af kunstneren og salg via en mellemmand. Lad os dykke ned i hver af disse beregningsmetoder.

Direkte førstegangssalg af kunstner

Hvis en kunstner (eller dennes arvinger) direkte foretager et førstegangssalg af en kunstgenstand, pålægges kunstnermoms, ligesom ved andre momspligtige varer.

For eksempel, ved salg af en kunstgenstand til 50.000 kr.:

Beregn reduceret momsgrundlag: 20% af 50.000 kr. = 10.000 kr.

Beregn kunstnermomsen: 25% af 10.000 kr. = 2.500 kr.

Sammenfatning:

Pris for kunstgenstand: 50.000 kr.

Kunstnermoms (5%): 2.500 kr.

Totalpris: 52.500 kr.

Kunstsalg gennem en mellemmand (fx et galleri)

Hvis en kunstner vælger at sælge sin kunst gennem en mellemmand som et galleri, vil galleriet typisk tage en provision af salgsprisen. Dette påvirker den samlede momsberegning.

Antag for eksempel:

Kunstgenstandens pris (inkl. moms): 52.500 kr.

Galleriprovision (inkl. moms): 25.000 kr.

Mellemregning:

Kunstnerens andel (efter provision): 27.500 kr.

Fordelt på kunstner og galleri:

Kunstnerens salgspris (ekskl. moms): 50.000 kr.

Kunstnermoms: 2.500 kr.

Galleriets provision (ekskl. moms): 20.000 kr.

Moms af provision: 5.000 kr.

Momsfordeling:

Salgsmoms (kunstnermoms): 2.500 kr.

Købsmoms (provisionens moms): 5.000 kr.

Ved momsregistrering kan kunstneren fratrække den betalte moms til galleriet, som det også gælder for moms på erhvervsmæssige indkøb ifølge momslovens relevante paragraffer.

Traditionel beskatning af kunstnere

Ligesom mange andre selvstændige erhvervsdrivende, skal kunstnere navigere i et komplekst skattesystem. Men med det unikke element af kunstnermoms indblandet, bliver det endnu mere specifikt.

Som kunstner, bliver din beskatning hovedsageligt styret af de samme retningslinjer som for andre selvstændige. Dog bør du være særligt opmærksom på de skatte- og momsregler, der specifikt er designet til kunstneres situation. Dette skyldes, at kunstnermoms spiller en vigtig rolle i kunstneres økonomiske liv.

Kunstnere kan ofte have diverse indtægtskilder, hvilket kan komplicere skattesituationen. Afhængigt af, om du er:

      Fastansat (A-skat)

      Selvstændig (B-indkomst)

      Modtager af honorar uden fast ansættelse eller selvstændighed

Driver du en hobbybaseret virksomhed (ikke skattemæssigt set som en selvstændig virksomhed) kan din skat variere. Selvom du kan have flere indtægtskilder, bliver de beskattet individuelt.

Det er essentielt at forstå, hvordan disse kategorier påvirker kunstnermoms, dine fradrag, skatteberegninger og din evne til at benytte dig af virksomhedsskatteordningen (VSO).

Oprettelse af faktura med kunstnermoms: Sådan gør du

Når det kommer til at udarbejde en faktura med kunstnermoms, er proceduren overordnet set sammenlignelig med en konventionel faktura. Dog skal du huske på den signifikante forskel: For kunstnere anvendes en særlig momssats på 5%, som adskiller sig fra den generelle sats på 25%. Det er vigtigt at være opmærksom på denne sats, da det er essentielt for korrekt fakturering og efterfølgende regnskab, specielt når kunstnermoms er involveret.

Gode råd til dig som kunstner – om kunstnermoms

Navigering i verdenen af kunstnermoms kan være en udfordring, men med de rette råd kan kunstnere sikre sig, at de håndterer alt korrekt.

  1.     Søg rådgivning: Som altid, når det kommer til skattemæssige spørgsmål, er det klogt at søge rådgivning. Overvej at ansætte en revisor eller skattekonsulent, der har erfaring med kunstnermoms.
  1.     Dokumentér alt: Bevar alle kvitteringer og optegnelser relateret til salget af dine kunstværker. Dette vil være uvurderligt, hvis du nogensinde bliver bedt om at dokumentere dine transaktioner.
  1.     Undgå antagelser: Bare fordi noget gælder for én type kunstværk, betyder det ikke nødvendigvis, at det gælder for en anden. Læs op på reglerne, og vær sikker på, at du forstår dem korrekt.

     4.     Opdater din viden: Skatteregler kan ændre sig. Det er vigtigt regelmæssigt at opdatere sin viden for at sikre, at man stadig overholder alle regler og bestemmelser.

FAQ om kunstnermoms

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kunstnermoms er en reduceret momssats, der anvendes ved salg af kunstværker. Den er typisk lavere end standardmomsen for at støtte kunstnere og gøre kunst mere tilgængelig for offentligheden.

Kunstnere, der sælger deres egne værker, er berettiget til kunstnermoms.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder