Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

B-indkomst

B-indkomst refererer til den type indkomst, hvor skatten og arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag) ikke er blevet fratrækkes af arbejdsgiveren, før beløbet udbetales til modtageren.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition af B-indkomst

B-indkomst opstår i situationer, hvor der ikke er foretaget fradrag for skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af arbejdsgiveren, før beløbet overføres til modtageren. Denne form for indkomst er almindelig blandt freelancere eller i situationer, hvor man skal betale eller modtage honorar for aktiviteter som at afholde koncerter eller foredrag. Ansvaret for at indbetale skat (B-skat) og AM-bidrag af denne indkomsttype påhviler modtageren.

Udbetaling af B-indkomst af arbejdsgivere

Arbejdsgivere udbetaler B-indkomst i situationer, hvor personen, der modtager betalingen, ikke er en del af virksomhedens regulære lønstruktur. Dette indebærer, at personen ikke er fastansat under en lovpligtig kontrakt eller omfattet af en kollektiv overenskomst og lignende. Typisk drejer det sig om engangsudbetalinger, som honorarer til freelancere.

Det specifikke arbejde, som den pågældende har udført for arbejdsgiveren, er veldefineret, og arbejdsgiveren overfører et bruttobeløb for denne opgave. Dette fremstår forholdsvis enkelt fra arbejdsgiverens perspektiv.

Det er vigtigt at huske, at der er begrænsninger i valget af aflønningsmetode for personer, der udfører arbejde for din virksomhed.

Indberetning af B-indkomst

For en arbejdsgiver er processen med at rapportere B-indkomst, som er udbetalt til eksempelvis en freelancer, generelt lettere end at håndtere A-indkomst til almindelige ansatte. Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med B-indkomst er primært at rapportere det udbetalte bruttobeløb under modtagerens CPR-nummer. Det er ikke nødvendigt for arbejdsgiveren at udregne eller indbetale skat eller AM-bidrag for B-indkomsten; dette ansvar ligger hos modtageren af beløbet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattebetaling på B-indkomst

B-indkomst er et bruttobeløb, som arbejdsgiveren eller opdragsgiveren betaler, og det er modtagerens ansvar at betale både skat og AM-bidrag af dette beløb. For at beregne skatten på B-indkomsten, skal modtageren først fratrække AM-bidraget (8 procent) fra bruttobeløbet. Dernæst bruger modtageren sin trækprocent, som kan findes på skattekortet, til at udregne skatten af det resterende beløb. Efterfølgende lægger man beløbet for skat og AM-bidrag sammen, hvorefter dette samlede beløb indbetales til SKAT.

For mindre og enkelte B-indkomst indtægter, især hvis modtageren også har A-indkomst, kan betalingen ske nemt med dankort eller gennem netbank.

I tilfælde af at man udelukkende modtager B-indkomst, er det en god idé at inkludere dette i forskudsopgørelsen (felt 210). Dette gør det muligt for SKAT at håndtere beregningerne. Er du i denne situation, kan du overveje at tilmelde dig til betalingsservice, således at du løbende og nøjagtigt kan afregne dine skattemæssige forpligtelser på B-indkomst med SKAT. Yderligere information kan findes hos SKAT.

Hvorfor B-indkomst?

Inddelingen mellem A-indkomst og B-indkomst stammer fra det danske skattesystem, som blev reformeret væsentligt i 1970. I dette år indførte Danmark konceptet om kildeskat. Kildeskat betyder, at skat opkræves ‘ved kilden’ – i modsætning til før 1970, hvor det var den enkeltes ansvar at betale skat af sin indkomst efterfølgende år, og ikke på forskud.

I denne sammenhæng er ‘kilden’ arbejdsgiveren, som udbetaler lønnen og dermed også står for at tilbageholde, indberette og indbetale skatten. Når en person har en fast primær arbejdsgiver, som håndterer disse skatteforpligtelser, kaldes indkomsten for A-indkomst.

Der er dog tilfælde, hvor indkomst ikke genereres gennem en fast primær arbejdsgiver. I disse tilfælde anvendes begrebet B-indkomst, hvor skatten ikke bliver tilbageholdt og indbetalt af arbejdsgiveren, men snarere betales af modtageren selv.

Rapportering af B-indkomst til SKAT

Det er afgørende, at du som modtager aktivt indberetter din B-indkomst til SKAT, eftersom ansvaret for at betale skat og AM-bidrag af denne ligger hos dig. Der er to hovedmetoder til at indberette B-indkomst, afhængig af om det er en regelmæssig eller en sporadisk indtægtskilde for dig.

Beskatning af regelmæssig B-indkomst

For dem med regelmæssig B-indkomst er det mest praktisk at inkludere den forventede B-indkomst i forskudsopgørelsen. Dette fører til en justering af din skatteprocent og/eller ændringer i dit månedsfradrag. Hvis det er umuligt at tilpasse hele skattebeløbet på denne måde, skal skatten betales i rater gennem bankoverførsel eller betalingsservice. Vær opmærksom på at opdatere din forskudsopgørelse, hvis der sker ændringer i indkomsten, for at undgå gæld til SKAT.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Beskatning af sporadisk B-indkomst

Hvis din B-indkomst er lille eller sporadisk, kan du betale din B-skat og AM-bidrag direkte på SKATs hjemmeside ved brug af Dankort eller Netbank. Her skal du selv trække AM-bidraget fra din B-indkomst og bruge din trækprocent til at udregne B-skatten af det resterende beløb. Derefter lægger du AM-bidraget og B-skatten sammen og indbetaler beløbet til SKAT.

Ved flere udbetalinger af B-indkomst i løbet af et år, er det vigtigt at huske at indberette din B-indkomst løbende.

Muligheden for at have både A-indkomst og B-indkomst

Det er helt muligt at have både A-indkomst og B-indkomst samtidig. Dette scenario opstår ofte, hvis du for eksempel er fastansat i en virksomhed og samtidig driver din egen forretning. I en sådan situation vil din løn fra fast ansættelse blive klassificeret som A-indkomst, mens indtægten fra din egen virksomhed vil blive betragtet som B-indkomst. Dette indebærer, at du er forpligtet til at afregne både A-skat og B-skat.

B-indkomst som primær indtægtskilde

Når B-indkomst fungerer som din primære eller eneste indtægtskilde, uden A-indkomst, er det en god idé at rapportere denne indkomst i din forskudsopgørelse og årsopgørelse. Ved at gøre dette kan du sikre, at din indtjening er præcist angivet, hvilket igen hjælper med at garantere, at du betaler det rigtige beløb i skat.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om B-indkomst

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

B-indkomst beskriver en type indkomst, hvor skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) ikke er trukket fra af arbejdsgiveren før udbetalingen til modtageren. Ansvaret for at afregne skat (B-skat) og AM-bidrag af denne indkomst ligger hos den person, der modtager B-indkomsten.

Når din årlige B-indkomst overstiger 50.000 kr., er det nødvendigt at blive momsregistreret. For dem, hvis B-indkomst er under dette beløb årligt, er momsregistrering derimod ikke et krav.

Skatten på B-indkomst, også kendt som B-skat, afhænger af din personlige trækprocent, som findes i forskudsopgørelsen, og et fast 8% AM-bidrag. For eksempel, hvis du får 10.000 kroner i B-indkomst, vil den samlede SKAT være 800 kr. for AM-bidrag plus 3.680 kr. i skat, hvilket i alt bliver 4.480 kr.

For at beregne din B-skat, trækker du først 8% i AM-bidrag fra det samlede B-indkomstbeløb. Derefter anvender du din trækprocent på det beløb, der er tilbage. Summen af disse to beløb er det samlede skattebeløb, du skal betale.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: