Kontakt os

+45 70 60 40 04

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver betegner de aktiver, som typisk har en forventet levetid på mindre end et år. Disse aktiver spiller en afgørende rolle i finansieringen af dag-til-dag operationer.

Omregistrering

Omregistrering

Når man omregistrerer et køretøj, overfører man ejerskabet af bilen til en ny ejer. Dette indebærer, at selvom du har solgt din bil, forbliver du den juridiske ejer af både nummerpladen og bilen, indtil omregistreringen er gennemført.

Omsætning

Omsætning er en central økonomisk term, der angiver, hvor meget din forretning har solgt for i en bestemt periode. Omsætning repræsenterer kun salget af dine produkter eller tjenester, og bør derfor ikke forveksles med profit eller indtjening.

Obligationer

I lyset af bankernes nye tendens til at implementere negative renter for midler placeret i banken, fremstår obligationer som en attraktiv løsning. Ved at placere dine penge i obligationer, får du muligheden for at indkassere renter i stedet for at skulle overføre renter til banken.

Overskudsgrad

Overskudsgraden, ofte refereret til som EBIT-margin (Earnings Before Income and Tax), er en indikator, der viser hvilken del af virksomhedens samlede nettoomsætning der omdannes til overskud efter fradrag af driftsomkostningerne.

Opsigelse

Opsigelse refererer til intentionen om at bringe et ansættelsesforhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager til ophør, idet der gives et specificeret varsel. Dette skridt kan initieres af både arbejdsgiveren og arbejdstageren.

Overenskomst

Overenskomst er en fælles aftale om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem en arbejdsgiverorganisation og en fagforening.