Kontakt os

+45 70 60 40 04

Dag: februar 27, 2024

Corporate Social Responsibility (CSR) repræsenterer virksomheders engagement i samfundet og dækker over deres ansvarlighed og bæredygtighedsinitiativer. I Danmark er det et lovkrav for visse virksomheder at udarbejde en rapport om deres samfundsansvar. . .
Udtrykket "primo" refererer til begyndelsen eller det første. For eksempel, når man siger "primo februar," betyder det i begyndelsen af februar. Inden for regnskab anvendes udtrykket ligeledes til at markere starten på et regnskabsår. Dets modstykke, "ultimo," anvendes til at. . .
Begrebet markedsrente henviser til den gældende rentesats, der gælder for finansielle transaktioner, hvorved låntagere eller investorer enten skal betale eller vil modtage renter. Dette omfatter aktiviteter som lån og investeringer. Rentesatsen er typisk bestemt af de frie markedskræfter baseret på. . .
Når din virksomhed bliver registreret som importør eller eksportør, vil den modtage et EORI-nummer. Dette unikke nummer er et sammensæt af jeres CVR-nummer forudgået af landekoden "DK". For at opnå et EORI-nummer, skal din virksomhed registreres gennem Erhvervsstyrelsen.. . .
Et regnskabsprogram er en software, der automatiserer bogføring og økonomistyring for virksomheder. Det hjælper med at styre fakturering, bogføring, og rapportering, hvilket gør det nemmere at vedligeholde præcise økonomiske optegnelser og spare tid.. . .
Kontrollerede transaktioner refererer til de forretningsmæssige og økonomiske aftaler mellem individer eller virksomheder, der har en indbyrdes forbindelse eller indflydelse.. . .
En regning, også kendt under navnet faktura, er en anmodning om betaling for leverede varer eller ydelser. Når du som kunde køber en vare, modtager du en regning, der detaljeret angiver, hvad du skylder, og hvordan betalingen skal foretages. Det. . .
NPS-score er et værktøj til måling af kundetilfredshed og loyalitet, som er udbredt blandt virksomheder til at afgøre, hvor tilfredse kunder er, og deres sandsynlighed for at anbefale virksomheden til andre. Denne metode blev skabt af Fred Reichheld i 2003. . .
Transfer pricing handler om, hvordan priser fastsættes for transaktioner inden for samme koncern, kendt som kontrollerede transaktioner. Dette emne har vundet større opmærksomhed de seneste år, specielt på baggrund af nye regulativer og globale handelsudfordringer såsom Brexit.. . .
Ved at foretage en detaljeret regnskabsanalyse opnår du en klar forståelse for virksomhedens økonomiske styrke og soliditet. Denne analyse er essentiel, når du vil vurdere en virksomheds samlede værdi eller identificere økonomiske områder, der kræver øget opmærksomhed. Vi har i. . .

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder