Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsregistrering

At foretage en momsregistrering indebærer, at en virksomhed, som er underlagt momspligt, registrerer sig for officielt at indbetale den obligatoriske moms til statskassen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Momsregistrering forklaret

Hvis din virksomhed falder ind under kategorien af momspligtige, er det også et krav, at du foretager momsregistrering. Men hvad definerer egentlig en momspligtig virksomhed? En virksomhed anses for momspligtig, når den handler med varer eller tjenester, der er underlagt moms. Dette indebærer dog ikke, at du automatisk skal betale moms for mindre tjenester såsom rengøring for familien. Det er først når din virksomhed genererer en kontinuerlig og betydelig omsætning, at der opstår en forpligtelse til at momsregistrere sig hos SKAT, og dermed indbetale moms.

Hvornår skal man momsregistreres?

Momsregistrering bliver nødvendig for din virksomhed, hvis den handler med momspligtige varer eller ydelser, og du forventer en omsætning på mindst 50.000 kr. inden for et 12-måneders interval. Interessant nok behøver disse 12 måneder ikke at følge kalenderåret, hvilket betyder, at du kan momsregistrere din virksomhed på et hvilket som helst tidspunkt i året.

For virksomheder, der udelukkende tilbyder momsfrie tjenester som sundhedsbehandlinger, undervisning og kurser, gælder der en fritagelse fra moms. Disse virksomheder betaler i stedet en lønsumsafgift. Hvis din virksomhed har en kombination af momsfrie og momspligtige aktiviteter, er det et krav at momsregistrere virksomheden.

Fordele ved frivillig momsregistrering

Selv for virksomheder, som ikke er underlagt et krav om momsregistrering, kan der være klare fordele ved at vælge en frivillig momsregistrering. Dette er særligt gavnligt, når du handler med andre virksomheder. Ved at være momsregistreret, får du mulighed for at fratrække købsmomsen fra de indkøb, der indeholder moms. Uden momsregistrering kan du ikke benytte dig af dette momsfradrag på de varer, du køber.

Sagt på en anden måde, giver momsregistrering dig ret til at pålægge moms på dine salgspriser og samtidig opnå momsfradrag på udgifter relateret til handel med andre momspligtige virksomheder. Dette kan vise sig at være en betydelig fordel, især hvis din virksomhed foretager omfattende indkøb af varer eller ydelser til drift eller videresalg.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan bliver min virksomhed momsregistreret?

For at få din virksomhed momsregistreret, hvis den sælger momspligtige varer eller ydelser med en forventet omsætning over 50.000 kr. i de kommende 12 måneder, er processen ret enkel. Start med at besøge Virk.dk, hvor du skal udfylde og indsende en registreringsblanket med oplysninger om din virksomhed. Dette gøres ved hjælp af dit NemID. Efter indsendelsen er du berettiget til at foretage momsindberetninger til SKAT.

Hvad betyder det at være momsregistreret?

Når din virksomhed er momsregistreret, indebærer det en forpligtelse til at indberette moms til SKAT. Dette kan ske månedligt, kvartalsvis eller hvert halvår. Efter indberetningen skal du enten betale moms eller modtage moms tilbage, afhængig af dit momsregnskabs resultat. Det er essentielt at holde virksomhedens regnskabsmateriale og bilag arkiveret i mindst 5 år, da SKAT kan anmode om at gennemse disse.

Momsregistrering for enkeltmandsvirksomheder

Momsregistrering gælder også for enkeltmandsvirksomheder, som generelt har samme forpligtelser til at betale moms som andre virksomhedstyper. Som det er beskrevet tidligere, findes der dog visse undtagelser:

  1. Virksomheder, der udelukkende handler med momsfritagne varer eller tjenester, såsom undervisning, bankrådgivning og forsikringsydelser.
  2. Virksomheder, hvis omsætning forventes at være under 50.000 kr. i de næste 12 måneder.

Hvis din enkeltmandsvirksomhed passer ind i en af disse to kategorier, er der ikke et formelt krav om momsregistrering. Ikke desto mindre kan det stadig være en fordel at registrere sig for moms, afhængig af virksomhedens specifikke situation og behov.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Lejlighedsvis momsregistrering

Personligt ejede mindre virksomheder samt foreninger har mulighed for at ansøge om en lejlighedsvis momsregistrering. Dette er relevant for aktiviteter som koncertarrangementer, markeder og udstillinger, hvor den momspligtige aktivitet sker inden for en kort og veldefineret tidsramme. 

For at opnå denne form for momsregistrering, skal ansøgningen indsendes via Virk.dk med NemID og et gyldigt CVR-nummer. Efter godkendelsen af din ansøgning er det vigtigt at indberette og betale den relevante moms senest den første dag i tredje måned efter afslutningen af den momspligtige aktivitet.

Sådan tjekker du momsregistrering

For at kontrollere, om en virksomhed er momsregistreret, kan du søge i SKATs database for danske momsnumre. Hvis din søgning ikke giver resultater, indikerer det enten, at virksomheden ikke er momsregistreret, eller at virksomheden ikke findes.

Hvordan får jeg et momsnummer?

For at få tildelt et momsnummer skal du have en virksomhed, der er eller bliver momsregistreret. Det er ikke muligt at få et momsnummer uden at eje en virksomhed. Det er udelukkende Erhvervsstyrelsen, der har beføjelse til at tildele momsnumre til virksomheder. Dette sker enten i forbindelse med virksomhedens stiftelse eller ved senere registrering.

Selvstændig versus lønmodtager

Når du driver en virksomhed på egen hånd, med alle de risici det medfører, kategoriseres du generelt som selvstændig erhvervsdrivende. I modsætning hertil, hvis du arbejder under en arbejdsgiver med en fast kontrakt, anses du som lønmodtager, og i dette tilfælde foretages der ikke momsregistrering.

Det er værd at bemærke, at selv hvis du opfatter din aktivitet som en selvstændig virksomhed, kan SKAT potentielt vurdere dig som lønmodtager eller som en person, der driver en hobbyvirksomhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momsregistrering

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Du kan blive momsregistreret ved at besøge Virk.dk. Her udfylder og indsender du de nødvendige oplysninger via deres online registreringsblanket. Processen fuldendes ved at bekræfte din ansøgning med NemID.

Momsregistrering er en gratis proces og medfører ingen omkostninger.

At være momsregistreret indebærer, at du har forpligtelsen til at indberette moms. Det medfører, at du enten skal betale eller modtage moms, afhængigt af din virksomheds omsætning, enten månedligt, kvartalsvis eller halvårligt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: