Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift, som visse virksomheder i Danmark skal betale, når de leverer momsfrie ydelser. Dette er især relevant for professionelle inden for sektorer som undervisning, sundhed og transport, for at nævne nogle få.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift, som visse virksomheder i Danmark skal betale, når de leverer momsfrie ydelser. Dette er især relevant for professionelle inden for sektorer som undervisning, sundhed og transport, for at nævne nogle få. Afgiften adskiller sig fra moms ved, at den ikke er en fast sats, men derimod varierer baseret på virksomhedens lønsum, skattemæssigt overskud, og virksomhedstype. Afhængig af virksomhedens natur kan lønsumsafgiften beregnes via fire forskellige metoder.

Hvem skal betale lønsumsafgift?

Når man driver en virksomhed i Danmark, er det vigtigt at forstå, hvornår og hvordan man skal registreres for lønsumsafgift. Her er nogle nøglepunkter:

 • Registreringsgrænse: En virksomhed behøver kun at registrere sig for lønsumsafgift, hvis dens årlige afgiftsgrundlag overstiger 80.000 kr. Dette kan give nystartede virksomheder en grace-periode, hvor de kan undgå registrering.
 • Blanding af momsfrie og momspligtige ydelser: Nogle virksomheder leverer både momsfrie og momspligtige ydelser. I sådanne tilfælde er det afgørende at konsultere med SKAT eller en revisor for at forstå, hvordan reglerne gælder for netop din virksomhed.
 • Registreringsproces: Hvis du er nødt til at registrere din virksomhed for lønsumsafgift, skal det gøres på Virk.dk. Indberetning af lønsumsafgift foretages dog via SKATs hjemmeside.

Der er adskillige virksomhedstyper, der typisk skal betale lønsumsafgift. De inkluderer blandt andet sundhedssektoren (som læger og tandlæger), persontransport i Danmark (f.eks. taxakørsel), uddannelsesvirksomheder, kulturelle organisationer, rejsebureauer, den finansielle sektor, begravelsesforretninger og flere.

Beregning af lønsumsafgift

Hvor meget en virksomhed ender med at betale i lønsumsafgift er individuelt og varierer baseret på flere faktorer. Her er de fire hovedmetoder til beregning:

 1. Foreninger, fonde og organisationer, inklusive spilaktiviteter, beskattes med en sats på 6,37 pct. (i 2023) af deres samlede lønsum.
 2. Finansielle institutioner som banker og pensionskasser skal betale 15,3 pct. (i 2023) baseret på deres lønsum.
 1. For virksomheder, der udgiver eller importerer aviser, er satsen 3,54 pct. (i 2023) af omsætningen fra avissalg.
 1. Alle andre virksomheder beskattes med en sats på 4,12 pct. (i 2023) af deres lønsum og/eller skattemæssige overskud eller underskud ekskl. finansielle poster.

Fritagelse for lønsumsafgift: Hvem er undtaget?

Flere virksomheder og organisationer i Danmark er undtaget fra at betale lønsumsafgift. Disse omfatter:

 • Serviceydelser indenfor social forsorg og bistand.
 • Foreninger, der beskæftiger sig med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og amatøridræt.
 • Institutioner som museer.
 • Genbrugsbutikker, der arbejder med et almennyttigt formål.
 • Foreninger med et almenvelgørende eller almennyttigt formål, især i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter.
 • Virksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre.
 • Kunstnere, herunder forfattere, komponister og andre kunstneriske professioner.
 • Transportfirmaer, der udfører persontransport direkte til eller fra udlandet.
 • Velgørende arrangementer.
 • Religiøse samfund.
 • Udvalgte uddannelsesinstitutioner.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lønsumsafgift ved blandede aktiviteter

For virksomheder, der driver både momspligtige og lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, er det vigtigt at forstå, at lønsumsafgift kun skal betales af de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. Derfor bør lønsummen og eventuelle overskud eller underskud fordeles korrekt mellem de forskellige aktivitetstyper.

Lønsumsafgift for ikke-momsregistrerede virksomheder

Selv hvis din virksomhed falder under registreringsgrænsen for moms, er det stadig nødvendigt at differentiere mellem momspligtige og lønsumsafgiftspligtige aktiviteter i virksomhedens regnskab.

Multiple metoder for lønsumsafgiftsberegning

Skulle din virksomhed falde ind under kategorier, der kræver forskellige beregningsmetoder for lønsumsafgift, er det afgørende, at lønsum og overskud eller underskud korrekt fordeles mellem disse aktiviteter for præcis afgiftsberegning.

Sådan beregnes lønsummen

Lønsummen, som er afgørende for beregning af lønsumsafgift, refererer til det samlede beløb, en virksomhed udbetaler i lønninger og tillæg til sine ansatte. Det er vigtigt at bemærke, at ejere af enkeltmandsvirksomheder ikke regnes som ansatte i denne sammenhæng.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sådan indberettes lønsumsafgift

Inden indberetning af lønsumsafgift på TastSelv Erhverv, er det vigtigt at kende den specifikke metode, der gælder for din virksomhed. De præcise frister for indberetning kan ses, når du logger ind på platformen.

Nulindberetning

For virksomheder registreret for lønsumsafgift, men uden aktivitet i en given periode, skal der foretages en nulindberetning via TastSelv Erhverv.

 • Log ind på TastSelv Erhverv 
 • Tryk på “Lønsumsafgift”. 
 • Tryk på “Indberet lønsumsafgift”. 
 • Vælg “Indberet” ud for den periode, som du indberetter for. 
 • Vælg “Nul indberet”.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Lønsumsafgift

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Lønsumsafgift er en særskilt skat, som visse virksomheder og organisationer i Danmark er pålagt. Dette gælder primært for virksomheder, der tilbyder momsfrie ydelser, såsom læger, undervisere og taxavognmænd. I modsætning til almindelig moms, som er en fast sats, afgøres lønsumsafgiftens størrelse ud fra virksomhedens samlede lønudgifter, eventuelt overskud og virksomhedstype. Beregningen af denne afgift kan variere baseret på fire forskellige metoder, afhængigt af virksomhedens aktiviteter.

Lønsummen er en central faktor, når det kommer til beregningen af lønsumsafgift. Den refererer til det samlede beløb, som en virksomhed udbetaler i løn og tillæg til sine ansatte i løbet af en given periode. Dette inkluderer både grundløn, bonusser, provisioner og andre former for løntillæg. Bemærk dog, at ejere af enkeltmandsvirksomheder ikke tælles som ansatte og deres indkomst indgår ikke i denne beregning.

Der er en række virksomheder og organisationer, som er fritaget fra at betale lønsumsafgift. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, virksomheder indenfor social forsorg, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, museer, genbrugsbutikker med almennyttigt formål, religiøse samfund og bestemte uddannelsesinstitutioner. Det er vigtigt for virksomheder at undersøge, om de falder ind under en af disse kategorier for at undgå unødige betalinger.

Indberetning af lønsumsafgift foretages digitalt via TastSelv Erhverv. Før man går i gang med indberetningen, skal man sørge for at identificere, hvilken af de fire beregningsmetoder der er relevant for ens virksomhed, da det vil påvirke det samlede beløb, der skal indberettes. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på fristerne for indberetning, som kan ses, når man logger ind på TastSelv Erhverv.

Selv hvis din virksomhed ikke har haft nogen økonomisk aktivitet i en specifik periode, men er registreret for lønsumsafgift, er det nødvendigt at foretage en nulindberetning. Dette gøres også via TastSelv Erhverv. Proceduren for nulindberetning er ret enkel: Efter login vælges “Lønsumsafgift”, dernæst “Indberet lønsumsafgift”, hvorefter den relevante periode vælges, og “Nul indberet” skal vælges.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: