Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Omvendt betalingspligt

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Omvendt betalingspligt - hvad er det?

I forbindelse med omvendt betalingspligt er det køberen, der pålægges ansvaret for momsaflæggelse, i modsætning til den normale praksis, hvor det er sælgeren, der står for momsbetalingen. I essens indebærer det, at sælgeren udsteder en faktura eller udgift uden moms, og det er herefter køberens ansvar at afregne momsen. Beslutningen om at implementere omvendt betalingspligt blev truffet den 1. juli 2014 med det formål at forenkle handel mellem EU-lande.

Hvornår finder omvendt betalingspligt anvendelse?

Omvendt betalingspligt er primært relevant for B2B-salg, hvor en virksomhed (B) sælger til en anden virksomhed (B). Generelt gælder det ikke for B2C-salg, men der kan være løbende reguleringer, der ændrer dette. B2C-salg opstår, når en virksomhed (B) sælger til en kunde (C). Omvendt betalingspligt er særlig relevant i følgende to situationer: Ved salg af varer på tværs af grænser inden for EU, forudsat at begge virksomheder er momsregistrerede. Ved køb af specifikke varer fra bestemte lande (f.eks. Storbritannien, der ikke længere er en del af EU).

Hvordan fungerer omvendt betalingspligt?

Omvendt betalingspligt opererer ved at give køberen beføjelse til at behandle det købte som om, at de selv er leverandøren. Selvom dette ikke er gældende for langt de fleste situationer, letter det i forhold til momsbehandling og gør det mere praktisk for sælgeren. Så længe køberen er momsregistreret, vil sælgerens moms, kombineret med køberens moms, udligne hinanden og beløbe sig til nul. Dette muliggør en nem afstemning for myndighederne på begge sider af transaktionen for at sikre overholdelse af reglerne ved grænseoverskridende køb.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan påvirker omvendt betalingspligt mig, hvis jeg ikke er momsregistreret?

Hvis du ikke er momsregistreret og foretager handler med andre lande, kan det være hensigtsmæssigt at overveje at blive momsregistreret alligevel. I denne sammenhæng anbefales det at søge rådgivning hos en revisor for mere præcis vejledning.

Fakturering, bogføring og omvendt betalingspligt

Når du udsteder en faktura til et andet EU-land, kan det være nødvendigt at aktivere omvendt betalingspligt, og det samme gælder for udgifter, hvor du har erhvervet en vare eller ydelse.

Køb fra andre EU-lande

Indkøb fra andre EU-lande er underlagt reglerne om omvendt betalingspligt, såfremt varerne fysisk kommer fra et andet EU-land, og køberen er momsregistreret i Danmark. Det er desuden et krav, at enten køberen eller sælgeren betaler for transporten hertil. I sådanne tilfælde modtager køberen en faktura uden moms, hvoraf det fremgår, at leverancen er fritaget for moms. Køberens momsnummer skal være angivet på fakturaen. Køberen skal i disse situationer beregne og betale salgsmoms (med den danske momssats) af købet. Dette beløb skal angives i feltet “Moms af varekøb i udlandet” på momsangivelsen, som dækker køb både inden for og uden for EU. Derudover skal værdien af varekøbet rapporteres i “Rubrik A-varer”.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Indkøb fra lande uden for EU

Hvis der importeres varer fra lande uden for EU, kræver det, at den danske købervirksomhed registrerer sig som importør hos Erhvervsstyrelsen og stiller sikkerhed for told. Denne sikkerhed kan etableres på flere måder, men mange foretrækker at benytte den ordning, som SKAT tilbyder. Ligeledes ved indkøb fra lande uden for EU modtager køberen en faktura uden moms, og i dette tilfælde uden påtegning. I stedet modtager køberen en importspecifikation, hvor SKAT angiver den skyldige moms og told, der påhviler varerne. På momsangivelsen skal momsbeløbet, ligesom ved varekøb i andre EU-lande, oplyses i feltet ”Moms af varekøb i udlandet”, men købet behøver ikke indberettes under ”Rubrik A-varer”.

Indenlandske varekøb omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt

Gælder kun for en række specifikke varetyper, herunder mobiltelefoner, tablets, bærbare computere, spillekonsoller, integrerede kredsløbsanordninger, metalskrot, visse typer guld samt gas og el. Dette er kun relevant, hvis sælgerens salg primært henvender sig til virksomheder og ikke til private. I disse tilfælde modtager køberen en faktura med samme indhold som ved køb i andre EU-lande, og køberen skal angive og betale salgsmomsen via sin momsangivelse. Den beregnede salgsmoms skal i disse tilfælde indgå i den almindelige salgsmoms.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Omvendt betalingspligt

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ved omvendt betalingspligt pålægges køberen ansvaret for momsaflæggelse, modsat sædvanlig praksis, hvor det er sælgeren, der betaler moms. Dette betyder, at sælger udsteder en faktura uden moms, og det er køberens ansvar at afregne momsen. Omvendt betalingspligt blev implementeret den 1. juli 2014 for at simplificere handel mellem EU-lande.

Omvendt betalingspligt gælder primært for B2B-salg, hvor en virksomhed (B) sælger til en anden virksomhed (B). Det finder generelt ikke anvendelse i B2C-salg, medmindre der er ændringer i reguleringen. Omvendt betalingspligt er især relevant i to situationer: Ved salg af varer på tværs af grænser inden for EU, forudsat at begge virksomheder er momsregistrerede. Og ved køb af specifikke varer fra udvalgte lande, såsom Storbritannien, der ikke længere er en del af EU.

Omvendt betalingspligt tillader køberen at håndtere købet som om de er leverandøren. Dette letter momsbehandling og er praktisk for sælgeren. Når køberen er momsregistreret, udlignes sælgerens og køberens moms, hvilket gør det muligt for myndighederne at sikre overholdelse af reglerne ved grænseoverskridende køb.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: