Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Opsigelsesvarsel

Et opsigelsesvarsel definerer perioden fra det øjeblik, hvor en medarbejder indgiver sin opsigelse, eller bliver opsagt af arbejdsgiveren, til den faktiske afslutning af arbejdsforholdet. Læs mere om opsigelsesvarsler her og forstå dine rettigheder som ansat.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et opsigelsesvarsel?

Opsigelsesvarsel refererer til den tidsperiode, der kræves som varsel, normalt udtrykt i antal måneder, hvor en medarbejder, der enten selv har sagt op eller er blevet opsagt, fortsat er forpligtet til at udføre sit arbejde. Formålet med opsigelsesvarslet er at give både medarbejderen og arbejdsgiveren tilstrækkelig tid til at forberede overgangen. Medarbejderen får mulighed for at søge og sikre sig et nyt job, mens arbejdsgiveren får nødvendig tid til at finde en kvalificeret erstatning. Dette opsigelsesvarsel sikrer en glat overgang for begge parter og hjælper med at opretholde kontinuiteten og stabiliteten i virksomheden.

Hvad er længden på et opsigelsesvarsel?

Længden på et opsigelsesvarsel kan variere betydeligt og afhænger af flere faktorer, herunder om det er medarbejderen, der opsiger sin stilling, eller om det er arbejdsgiveren, der opsiger medarbejderen. Generelt vil opsigelsesvarslet være specificeret i medarbejderens ansættelseskontrakt, hvilket sikrer klarhed for begge parter.

Når en medarbejder selv vælger at opsige sin stilling, er det mest almindelige opsigelsesvarsel på en måned. Dette opsigelsesvarsel betyder, at medarbejderen skal fortsætte sit arbejde fra opsigelsesdatoen og frem til udgangen af den efterfølgende måned. Det sikrer arbejdsgiveren tid til at finde en erstatning, mens medarbejderen har tid til at afslutte igangværende opgaver.

For opsigelser foretaget af arbejdsgiveren varierer opsigelsesvarslet betydeligt baseret på flere nøglefaktorer. Disse inkluderer medarbejderens anciennitet, hvilket er det antal år medarbejderen har været ansat i virksomheden, samt de specifikke ansættelsesvilkår. Ansættelsesvilkårene omfatter, om medarbejderen er dækket af en overenskomst, er ansat under funktionærloven, eller er timelønnet.

Desuden kan længden af et opsigelsesvarsel også påvirkes af særlige omstændigheder såsom fritstilling, suspension eller bortvisning, hvor lovgivningen og specifikke kontraktlige aftaler vil bestemme vilkårene og varigheden af opsigelsesvarslet.

Opsigelsesvarsel som funktionærer

Hvis du er ansat i en stilling, der involverer kontorarbejde eller salg, og dit ugentlige arbejde gennemsnitligt udgør mindst otte timer, kategoriseres du under funktionærloven. Som funktionær er dit opsigelsesvarsel defineret af funktionærloven, hvor det er fastsat, at opsigelsesvarslet løber til udgangen af måneden efter den måned, hvor opsigelsen finder sted.

Dette betyder, at hvis du  opsigelser din stilling en given måned, skal du fortsætte dit arbejde indtil den sidste dag i den efterfølgende måned. Det er vigtigt at forstå de rettigheder og forpligtelser, som følger med opsigelsesvarslet, så både du og din arbejdsgiver kan handle korrekt og retfærdigt i overensstemmelse med funktionærloven.

Opsigelsesvarsel som timelønnede

Hvis du arbejder på timeløn, er dit opsigelsesvarsel betinget af, om du falder ind under kategorien som funktionær eller ej. For timelønnede, der er klassificeret som funktionærer, gælder de samme regler for opsigelsesvarsel, som er uddybet i tidligere afsnit.

Hvis du derimod ikke er funktionær, vil dit opsigelsesvarsel være specificeret i din ansættelseskontrakt. Dette giver mulighed for, at opsigelsesvarslet kan variere og tilpasses individuelt mellem dig og din arbejdsgiver baseret på jeres specifikke aftale. Det er vigtigt at være opmærksom på de betingelser, som er aftalt i kontrakten, da disse bestemmer rammerne for dit opsigelsesvarsel.

Hvis du er dækket af en overenskomst, er det denne overenskomst, der regulerer længden og vilkårene for dit opsigelsesvarsel. Overenskomster spiller en afgørende rolle i at sikre retfærdige vilkår og klarhed omkring opsigelsesvarslet for timelønnede, som ikke er klassificeret som funktionærer. Det er derfor essentielt at kende til de specifikke regler i din overenskomst, der omhandler opsigelsesvarsel, så du fuldt ud er informeret om dine rettigheder og forpligtelser i tilfælde af en opsigelse.

Sådan skriver du din opsigelse: vigtige elementer at inkludere

Når du beslutter dig for at opsige din stilling, er der ingen specifikke lovkrav til, hvad din skriftlige opsigelse nøjagtigt skal indeholde. Dog er der visse elementer, som generelt anbefales at inkludere for at sikre, at alt går korrekt til under dit opsigelsesvarsel.

Her er de vigtigste punkter, du bør inkludere i din skriftlige opsigelse:

Datoen for aflevering af opsigelsen og din sidste arbejdsdag: Det er vigtigt at angive disse datoer klart for at undgå eventuelle misforståelser omkring længden af dit opsigelsesvarsel.

En kort formulering om, at du opsiger din stilling: Dette gør det tydeligt, at din hensigt er at fratræde.

Dit fulde navn og din underskrift: Disse sikrer, at opsigelsen er formelt og juridisk bindende.

Det er ikke nødvendigt at inkludere en begrundelse for din opsigelse i selve dokumentet, og du er heller ikke forpligtet til at forklare din afgang, hvis din arbejdsgiver spørger. Men, det kan være værd at overveje, om en åben dialog om dine årsager til at forlade jobbet kunne bidrage til en mere positiv afslutning på din ansættelse.

Det anbefales at holde opsigelsen professionel og høflig, uanset omstændighederne. En veludformet opsigelse, der respekterer både arbejdsgiverens og dine egne interesser, kan være en væsentlig del af en smidig overgang, især når dit opsigelsesvarsel begynder. Denne tilgang sikrer, at du forlader din nuværende arbejdsplads på gode vilkår, hvilket kan være afgørende for fremtidige jobreferencer og dit professionelle ry.

Står du over for en opsigelse og er bekymret for de økonomiske konsekvenser? At forlade en jobposition kan være en stor økonomisk beslutning. Derfor kan det være en god idé at søge professionel rådgivning. Hos Stadsrevisionen kan vi hjælpe dig med at navigere i denne overgangsperiode. Vores team tilbyder skræddersyede finansielle strategier, der er designet til at optimere din økonomi og sikre din finansielle stabilitet.

Har du nogen spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Opsigelsesvarsel ved fyring

Hvis du bliver fyret, er det afgørende at forstå de opsigelsesvarsler, der gælder i henhold til din overenskomst og din anciennitet. Det er vigtigt at tjekke din overenskomst eller kontakte din tillidsrepræsentant eller fagforening for at få præcis viden om det opsigelsesvarsel, der gælder for dig.

Uanset detaljerne i din kontrakt eller overenskomst, træder dit opsigelsesvarsel i kraft fra den måned, hvor du modtager din opsigelse. Under opsigelsesperioden er du forpligtet til at arbejde, medmindre du og din arbejdsgiver aftaler andet. Skulle du være syg, når du modtager opsigelsen, og bliver rask før opsigelsesperioden er ovre, skal du melde dig rask og vende tilbage til arbejde.

Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

Som ansat på en offentlig overenskomst, er dit opsigelsesvarsel reguleret af funktionærloven. Her er nogle eksempler på, hvordan opsigelsesvarslet skalerer med din anciennitet:

  • Op til 5 måneder ansat: 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side.
  • Op til 2 år og 9 måneder: 3 måneders opsigelsesvarsel.
  • Op til 5 år og 8 måneder: 4 måneders opsigelsesvarsel.
  • Op til 8 år og 7 måneder: 5 måneders opsigelsesvarsel.
  • Over 8 år og 7 måneder: 6 måneders opsigelsesvarsel.

Efter mere end 12 år eller 17 års ansættelse har du yderligere ret til henholdsvis 1 eller 3 måneders godtgørelse, som udbetales med din sidste løn.

Opsigelsevarsel i prøvetid

Bliver du opsagt i din prøvetid, er dit opsigelsesvarsel som regel på 14 dage. Detaljer om prøvetiden og det tilhørende opsigelsesvarsel vil være angivet i din ansættelseskontrakt.

Opsigelsesvarsel som timelønnet

Som timelønnet medarbejder er det almindeligt, at du kan opsiges med et varsel på kun 2 dage. Det er vigtigt at bekræfte de specifikke betingelser i din overenskomst, så du kender de nøjagtige vilkår for dit opsigelsesvarsel.

Opsigelse med øjeblikkelig virkning

Generelt kan du ikke blive opsagt med øjeblikkelig virkning, medmindre der er tale om grov misligholdelse af din ansættelsesaftale, hvor bortvisning kan være en konsekvens.

En opsigelse kan have væsentlig indflydelse på din økonomiske situation. Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor vigtigt det er at sikre din økonomiske fremtid. Vores team af eksperter tilbyder skræddersyede finansielle løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere din økonomi og opnå langvarig succes.

Har du brug for professionel hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp, der kan optimere din økonomi.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om opsigelsesvarsel

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Det normale opsigelsesvarsel afhænger af flere faktorer, herunder om medarbejderen selv opsiger sin stilling eller er blevet opsagt af arbejdsgiveren. For medarbejdere under funktionærloven og i mange overenskomster er det typiske opsigelsesvarsel en måned til udgangen af den efterfølgende måned. Det kan variere markant afhængigt af specifikke ansættelsesvilkår og aftaler.

Længden af opsigelsesvarselet kan variere betydeligt og er ofte angivet i medarbejderens ansættelseskontrakt eller overenskomst. Generelt set kan opsigelsesvarsler spænde fra 14 dage for medarbejdere i prøvetid til flere måneder for ansatte med lang anciennitet under bestemte overenskomster.

Reglerne for opsigelse er primært defineret af gældende lovgivning, såsom funktionærloven, og af specifikke overenskomster. De inkluderer krav om, at opsigelsen skal være skriftlig og ofte kræver en begrundelse fra arbejdsgiverens side, hvis det er en fyring. Medarbejderen har typisk ret til at arbejde i hele opsigelsesperioden, medmindre andet aftales.

Generelt kan man ikke blive opsagt uden varsel, medmindre der er tale om grov misligholdelse af ansættelsesaftalen, som kan resultere i en bortvisning. I alle andre tilfælde skal der gives et opsigelsesvarsel i henhold til lovgivningen eller overenskomsten.

Opsigelsesvarsel kan påvirke tidspunktet for, hvornår en medarbejder er i stand til at starte i en ny stilling, da det kræver, at medarbejderen forbliver på sin nuværende arbejdsplads gennem varslingsperioden. Dette giver både medarbejder og arbejdsgiver tid til at forberede overgangen, hvilket sikrer en mere gnidningsfri overgang til nye jobmuligheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: