Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Omsorgsdage

Omsorgsdage er betalte fridage, som giver dig mulighed for at tilbringe tid med dit barn. Her vil vi uddybe, hvornår du er berettiget til omsorgsdage, samt hvilke regler der gælder ved udsættelse af omsorgsdage eller ved et jobskifte.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er omsorgsdage?

Omsorgsdage er betalte fridage, som giver dig mulighed for at være hjemme og tage dig af dit barn. Disse dage er en rettighed for alle offentligt ansatte, der giver dem mulighed for at tage to omsorgsdage årligt per barn, indtil barnet fylder 7 år. For eksempel, hvis du arbejder i det offentlige og har to børn under syv år, er du berettiget til i alt fire omsorgsdage hvert år. Dette privilegium tildeles ligeledes både mødre og fædre uanset ansættelsesforhold, såvel som fuldtidsansatte, deltidsansatte og studentermedhjælpere.

For dem, der er ansat i den private sektor, kan retten til omsorgsdage variere. Hvis du er berettiget til omsorgsdage i en privat virksomhed, vil dette typisk være specificeret i din ansættelseskontrakt, i den gældende overenskomst, eller det kan være angivet i virksomhedens personalehåndbog. Det er vigtigt at tjekke disse dokumenter, så du er fuldt informeret om dine rettigheder i forhold til omsorgsdage.

I praksis tilbyder omsorgsdage en vigtig mulighed for forældre til at tilbringe kvalitetstid med deres børn, specielt i vigtige udviklingsår. Disse dage understøtter en balance mellem arbejde og privatliv, hvilket er afgørende for forældres trivsel og børns velbefindende.

Hvornår må man holde sine omsorgsdage?

Omsorgsdage tilbyder fleksibilitet for offentligt ansatte forældre, som ønsker at tage tid hjemme med deres børn. Når du planlægger at tage en omsorgsdag, er det vigtigt at informere din arbejdsgiver så hurtigt som muligt. Det unikke ved omsorgsdage er, at du ikke behøver at give en grund til, hvorfor du ønsker at udnytte disse dage. Det er en rettighed, hvor din arbejdsgiver skal imødekomme dit ønske om fri, medmindre der foreligger en væsentlig arbejdsmæssig hindring.

Det er også værd at bemærke, at du ikke er forpligtet til at afholde dine omsorgsdage i træk. Du har muligheden for at anvende hele eller halve omsorgsdage, afhængig af hvad der passer bedst for din situation. Derudover kan du i samråd med din arbejdsgiver vælge at fordele omsorgsdagene i timer, hvis det passer bedre ind i din arbejdssituation.

Disse fleksible regler om omsorgsdage sikrer, at forældre kan balancere arbejdsforpligtelser med familiens behov, hvilket gør det lettere at tage sig af børnene, når det virkelig tæller.

Hvor mange omsorgsdage har man ret til?

Hvis du er offentligt ansat, har du ret til to omsorgsdage per barn hvert år, indtil og med det kalenderår, hvor dit barn fylder 7 år. Denne rettighed er garanteret uafhængigt af, hvornår i kalenderåret du er påbegyndt din stilling. Dette betyder, at du ikke mister dine omsorgsdage, selv hvis du skifter job inden for den offentlige sektor i løbet af året.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at omsorgsdage skal anvendes enten som hele eller halve dage. Det er desværre ikke muligt at overføre ubrugte omsorgsdage til det følgende kalenderår, og de kan heller ikke udbetales. For at maksimere udnyttelsen af dine omsorgsdage og for at undgå at miste dem, er det essentielt, at du planlægger og afholder dine omsorgsdage inden udgangen af kalenderåret. Sørg for at koordinere med din arbejdsplads, så du kan nyde disse værdifulde dage med dit barn, uden at bekymre dig om at miste dem.

Varsling af omsorgsdage

Når du ønsker at afholde en omsorgsdag, er det vigtigt at varsle det så tidligt som muligt til din arbejdsgiver. Tidlig varsling sikrer bedre planlægning og minimerer risikoen for konflikter med arbejdspladsens behov. Din arbejdsgiver har ret til at nægte dig afholdelse af en omsorgsdag på en specifik dato, hvis det ikke kan lade sig gøre på grund af eksisterende vagtplaner eller andre driftsmæssige udfordringer.

Hvem har ret til omsorgsdage?

Omsorgsdage er en rettighed for biologiske forældre, adoptivforældre og dem, der har forældremyndigheden, men denne ret gælder imidlertid ikke for stedforældre. For at være berettiget til omsorgsdage er det eneste krav, at du har et barn under det fastsatte alderskriterium. Din ansættelsestidspunkt i forhold til barnets fødsel har ingen betydning for din ret til omsorgsdage. Hvis begge forældre er offentligt ansatte, har de hver især ret til omsorgsdage.

Hvis du er offentligt ansat

For offentligt ansatte er reglerne om omsorgsdage generelt inkluderende. Du har ret til omsorgsdage hvis du opfylder en af følgende betingelser:

  • Du er biologisk forælder.
  • Du er registreret medmor.
  • Du er adoptivforælder.
  • Du har forældremyndigheden over barnet.

Derudover er det et krav, at barnet bor hos den ansatte, hvilket betyder, at barnet skal have adresse hos den ansatte eller have en form for regelmæssigt samvær, herunder aftalt eller bevilget samværsret. Dine specifikke rettigheder til omsorgsdage kan variere afhængigt af din overenskomst.

Hvis du er privat ansat

Reglerne for omsorgsdage for privatansatte kan variere betydeligt. Du er kun berettiget til omsorgsdage, hvis dette er aftalt i din ansættelseskontrakt. Det er vigtigt at gennemgå din ansættelseskontrakt, personalehåndbog, eller den relevante overenskomst for at forstå dine rettigheder til omsorgsdage.

Hvis du ikke kan finde nødvendig information om omsorgsdage i dine dokumenter, eller hvis du er usikker på fortolkningen, kan du som medlem af en fagforening få gennemgået dine dokumenter for at klarlægge dine muligheder for omsorgsdage.

Hvis du er selvstændig, er der ingen overenskomst eller kontrakt, der garanterer dig omsorgsdage. Det er dog stadig vigtigt at afsætte tid til at være sammen med dine børn. Overlad dit regnskab til Stadsrevisionen, så du kan bruge mere tid med dem, der betyder mest for dig.

Har du brug for professionel hjælp til regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvis du skifter job

Når du skifter job mellem to statslige, regionale eller kommunale arbejdspladser, som for eksempel fra én statslig institution til en anden, bliver dine uafholdte omsorgsdage overført til dit nye job. Dette sikrer, at du fortsat kan udnytte dine omsorgsdage, selv efter et jobskifte inden for offentlige sektorer.

Skifter du derimod arbejdsplads på tværs af forskellige offentlige sektorer, som eksempelvis fra en statslig til en kommunal institution, vil du blive tildelt to nye omsorgsdage i dit nye job. Denne regel gælder, selv hvis du allerede har benyttet dine omsorgsdage i det indeværende kalenderår hos din tidligere arbejdsgiver. Dette er en vigtig fordel for offentligt ansatte, der sikrer kontinuitet i deres rettigheder til omsorgsdage ved jobskifte.

Hvis du derimod vælger at skifte fra en offentlig til en privat arbejdsplads, vil du miste eventuelle uafholdte omsorgsdage, når du fratræder din stilling. I privat sektor er der ikke en automatisk ret til omsorgsdage, og du kan ikke få dem udbetalt som løn. Det er derfor vigtigt at planlægge og afholde dine omsorgsdage, inden du forlader dit offentlige job, for at sikre, at du ikke går glip af denne værdifulde fordel.

Ulønnede omsorgsdage

Fra den 2. august 2022 har alle lønmodtagere opnået ret til ulønnet omsorgsorlov på op til fem dage hvert kalenderår. For 2022 var retten begrænset til kun to omsorgsdage, men fra 2023 og fremadrettet har du ret til fem omsorgsdage årligt.

Omsorgsdagene kan anvendes til personlig omsorg eller støtte for dine pårørende, eller en person i din husstand, der har et væsentligt behov for omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. For at kunne afholde disse omsorgsdage, skal behovet for væsentlig omsorg eller støtte være dokumenteret. Din arbejdsgiver kan kræve, at en læge dokumenterer dette behov. Dokumentationen kan være en lægeindkaldelse til behandling eller lignende, og det er dit ansvar at fremskaffe og om nødvendigt betale for denne dokumentation.

Du har mulighed for at afholde alle omsorgsdagene på én gang eller sprede dem ud over enkelte dage efter behov. Disse dage giver dig ret til at tage fri, men du skal være opmærksom på, at der ikke er krav på løn eller dagpenge i forbindelse med dit fravær under omsorgsdagene.

Selvom loven ikke stiller specifikke krav til, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om en omsorgsorlov, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at du varsler så tidligt som muligt for at facilitere en glidende planlægning på din arbejdsplads.

Vil du have mere tid med din familie? Overlad din virksomheds regnskab til Stadsrevisionen. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for professionel hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen – en af Danmarks bedst bedømte regnskabsvirksomheder.

Gamle regler for omsorgsdage

Hvis du var statsansat tilbage i 2005 og blev forælder før den 1. oktober 2005, falder du stadig ind under de gamle regler for omsorgsdage. Disse regler bestemmer, at du er berettiget til 10 omsorgsdage per barn, som skal anvendes inden barnet når 18 år. Dette giver en væsentlig fleksibilitet i forhold til at tilbringe tid med dit barn gennem dets opvækst.

Ved jobskifte inden for statslige arbejdspladser er der også gode nyheder: Dine ubrugte omsorgsdage vil blive overført til din nye position. Dette sikrer, at du ikke mister de værdifulde omsorgsdage, du har oparbejdet, selvom du skifter arbejdsplads inden for den statslige sektor.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse gamle regler, da de tilbyder en udvidet mulighed for omsorg, der kan gøre en stor forskel i familielivet. Brug af omsorgsdage under de gamle regler kan være en betydelig fordel for de statsansatte, der kvalificerer sig til denne ordning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om omsorgsdage

Omsorgsdage er betalte fridage for offentligt ansatte, hvor de har ret til to omsorgsdage årligt per barn, indtil barnet fylder 7 år. I privat sektor afhænger retten til omsorgsdage af den enkelte ansættelseskontrakt eller overenskomst. Fra 2022 har alle lønmodtagere også ret til op til fem ulønnede omsorgsdage om året, anvendelig til personlig omsorg eller støtte af pårørende i husstanden med en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsdage skal typisk anvendes inden for det kalenderår, de tildeles. For lønnede omsorgsdage inden for den offentlige sektor overføres ikke anvendte dage ikke til det følgende år og kan ikke udbetales. For de ulønnede omsorgsdage gælder det samme, hvor de ikke kan overføres til det efterfølgende år.

Nej, feriefridage og omsorgsdage er ikke det samme. Feriefridage er del af den lovbestemte ferie, som alle arbejdstagere har ret til, og hvor lønnen fortsætter under fraværet. Omsorgsdage er specifikt tildelt for at muliggøre omsorg for børn eller pårørende og er ikke nødvendigvis lønnede, afhængig af ansættelsesvilkårene og overenskomster.

For offentligt ansatte er omsorgsdage generelt lønnede. I privat sektor kan omsorgsdage være lønnede eller ulønnede afhængig af, hvad der står i ansættelseskontrakten eller overenskomsten. De ulønnede omsorgsdage, der blev indført i 2022, giver ikke ret til løn under fraværet.

En omsorgsdag svarer typisk til en normal arbejdsdag, som kan variere afhængigt af den ansattes sædvanlige arbejdstimer. For fuldtidsansatte vil en omsorgsdag normalt være lig med en fuld arbejdsdag, dvs. typisk 7-8 timer, afhængig af den specifikke arbejdsplads’ normale arbejdstider.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: