Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Orlov

Reglerne for, hvornår du kan tage orlov, varierer baseret på dine specifikke ansættelsesforhold. Læs med her for at få en dybdegående forståelse af de forskellige muligheder og rettigheder, du har, uanset om du er offentligt eller privat ansat.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er orlov?

Orlov er en periode, hvor en medarbejder holder pause fra sine daglige arbejdsopgaver eller ansvarsområder med godkendelse fra arbejdsgiveren. Det er et aftalt fravær, der tillader medarbejdere at fjerne sig fra arbejdet i en bestemt tidsramme. Formålet med orlov kan variere bredt afhængigt af den enkeltes behov samt virksomhedens eller institutionens politikker.

Orlov kan bruges til mange forskellige formål, som for eksempel uddannelse, personlig udvikling, familieforpligtelser eller sundhedsmæssige årsager. Varigheden af orloven kan også variere. Nogle orlovsperioder kan være korte, såsom et par dage eller uger, mens andre kan strække sig over flere måneder eller endda et år, alt efter hvad der er aftalt med arbejdsgiveren og de gældende regler på arbejdspladsen.

For at få orlov, skal medarbejdere typisk ansøge gennem deres HR-afdeling, hvor de skal angive årsagen til orloven samt ønsket om varighed. Det er vigtigt for både medarbejdere og arbejdsgivere at have klare retningslinjer og forståelser omkring orlov, da det sikrer, at begge parter er på samme side og undgår eventuelle misforståelser.

Generelt set er orlov en vigtig facilitet, der kan hjælpe med at balancere arbejdsliv og personlige behov, og sikre at medarbejdere kan vende tilbage til arbejdet med fornyet energi og fokus, hvilket kan være til gavn for både den enkelte og organisationen som helhed.

Forskellige former for orlov

Orlov er en vigtig del af arbejdsmarkedet og giver medarbejdere mulighed for midlertidigt at trække sig tilbage fra arbejdspladsen af forskellige årsager. Der findes mange forskellige former for orlov, hver med sit formål og sine egenskaber. Her er en gennemgang af nogle af de mest almindelige typer orlov:

Barselsorlov: En essentiel type orlov for forventede mødre og fædre. Barselsorlov gør det muligt for mødre at hvile sig før og efter fødselen og at knytte bånd til det nyfødte barn. Orloven inkluderer ofte også fædreorlov eller partnerorlov, som giver fædre og partnere mulighed for at deltage aktivt i barnets første tid og støtte moderen.

Sygeorlov: Denne form for orlov er tilgængelig for medarbejdere, der bliver syge og ikke kan varetage deres arbejdsopgaver. Sygeorlov er oftest betalt og sikrer, at medarbejderen kan fokusere på sin helbredelse uden at bekymre sig om økonomisk tab, hvilket fremmer hurtigere genopretning og effektiv tilbagevenden til arbejdet.

Studieorlov: Tildelt til studerende eller professionelle, der ønsker at tage en pause fra deres studier eller karriere for at forfølge akademiske eller professionelle udviklingsmuligheder. Studieorlov kan også benyttes til at deltage i praktikophold, forskningsprojekter eller andre uddannelsesaktiviteter, der kræver midlertidig fravær fra daglige opgaver.

Plejeorlov: Denne type orlov er beregnet til medarbejdere, der har brug for at passe en nærtstående, som er alvorligt syg. Plejeorlov er ofte lønnet og anerkender behovet for at støtte familier i svære tider.

Det er vigtigt for alle arbejdere, uanset om de er i den offentlige eller private sektor, at forstå deres rettigheder og muligheder i forbindelse med orlov. Arbejdspladsens HR-afdeling kan tilbyde vejledning og information om tilgængelige orlovstyper og de specifikke procedurer for ansøgning og godkendelse af orlov. 

Regler for orlov

Orlov er en periode, hvor en medarbejder holder pause fra sit arbejde. Orlov er reguleret af diverse regler, som afhænger af dine ansættelsesforhold. Det er afgørende, om du er ansat i den private eller offentlige sektor, da dette har betydelig indflydelse på de muligheder for orlov, du har til rådighed.

Orlov kan være nødvendig i mange forskellige situationer, såsom hvis du skal udstationeres, varetage borgerligt ombud, eller aftjene værnepligt. Disse typer af orlov er underlagt specifikke regler, som sikrer at både arbejdstager og arbejdsgiver er klar over deres rettigheder og forpligtelser.

Generelt er orlov typisk uden løn, medmindre andet er specificeret i din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Dette betyder, at det er vigtigt at være godt informeret om de betingelser, der gælder for orlov i din specifikke situation.

I visse tilfælde er arbejdsgiveren forpligtet til at tilbyde orlov med økonomisk kompensation. Dette kan inkludere dagpenge, vederlag eller direkte lønudbetaling under orlovsperioden. Sådanne situationer er typisk defineret af lovgivning eller overenskomster, og det er afgørende for både privat og offentligt ansatte at have en klar forståelse af disse regler.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til bestemte former for orlov. Under din fraværsperiode kan du lade Stadsrevisionen tage hånd om din bogføring og regnskab, så du kan nyde din orlov uden bekymringer om virksomhedens drift. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til regnskab og bogføring?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Orlov som privatansat

Når du er ansat i en privat virksomhed, er der generelt ikke en automatisk ret til orlov udover de lovpligtige typer af orlov. Dog kan muligheden for orlov stadig være til stede, hvis den er inkluderet i din ansættelseskontrakt eller dækket af en overenskomst. Det er også værd at tjekke personalehåndbogen på din arbejdsplads for at finde ud af, om der under visse omstændigheder kan være mulighed for orlov.

Retten til orlov i det private erhvervsliv varierer og afhænger af de specifikke vilkår i din ansættelseskontrakt eller den relevante overenskomst. Disse dokumenter kan indeholde bestemmelser om, hvor længe du kan være på orlov og under hvilke betingelser du kan tage orlov. Hvis der ikke eksplicit gives ret til orlov i disse dokumenter, kan du overveje at forhandle med din arbejdsgiver om muligheden for orlov.

Det er vigtigt at have en åben dialog med din arbejdsgiver om orlov, især hvis du søger orlov af personlige årsager. Ved at forstå dine rettigheder og muligheder for orlov kan du bedre navigere i processen og planlægge din orlov på en måde, der mindst påvirker din karriere og arbejdspladsens behov.

Orlov som offentligt ansat

Som offentligt ansat har du generelt ret til orlov, men det er vigtigt at bemærke, at din ret til orlov kan være betinget af, at det ikke strider mod din arbejdsgivers interesser. Hvis en anmodning om orlov vurderes til at være til ulempe for arbejdspladsen, har din arbejdsgiver ret til at nægte orlov. I tilfælde af afslag på din anmodning om orlov, er arbejdsgiveren forpligtet til at begrunde afslaget med, hvorfor dit fravær ville være en ulempe for arbejdspladsen.

Som offentligt ansat er der ingen fastsat tidsbegrænsning for, hvor længe du kan være på orlov; dette skal du aftale individuelt med din arbejdsgiver. Der er særlige tilfælde, hvor orlov er garanteret under bestemte betingelser. For eksempel er din arbejdsgiver forpligtet til at give dig orlov, hvis du skal:

  • Udsendes til udlandet som en del af Danmarks statslige samarbejde med udviklingslandene, herunder opgaver for DANIDA.
  • Udsendes til at udføre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark er medlem af eller samarbejder med, eksempelvis NATO, FN eller OSCE.
  • Arbejde for Grønlands Selvstyre.

Hvis din ægtefælle eller samlever også er offentligt ansat, har denne person ligeledes ret til orlov, så vedkommende kan rejse med dig.

At forstå disse regler for orlov er afgørende for alle offentligt ansatte, så de kan navigere effektivt i deres rettigheder og muligheder. At være velinformeret omkring vilkår for orlov sikrer, at du kan planlægge din karriere og personlige liv i overensstemmelse med gældende politikker og love.

Kan man blive fyret, når man er på orlov?

Som medarbejder på orlov kan du blive afskediget under de samme betingelser som andre medarbejdere i virksomheden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du bliver opsagt, begynder opsigelsesperioden at løbe fra det øjeblik, opsigelsen meddeles. Dette gælder også, hvis opsigelsesperioden overlapper med en periode, hvor du er på orlov uden løn.

For at sikre sig mod uforudsete økonomiske udfordringer under en opsigelse, er det klogt at få indarbejdet bestemmelser i din orlovsaftale. Det kan være en god idé at få skrevet ind, at du enten vil modtage fuld løn under hele opsigelsesperioden, eller at du har mulighed for at vende tilbage til dit arbejde i løbet af hele opsigelsesperioden.

Dette kan give en ekstra sikkerhed og tryghed, mens du er på orlov, og sikrer, at du ikke står uden indkomst, hvis din stilling bliver opsagt mens du er væk fra arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt for medarbejdere, der overvejer orlov, at de forstår deres rettigheder og muligheder i forbindelse med afskedigelse, mens de er på orlov.

Optjener man ferie under orlov?

Du optjener ferie under din orlov, så længe du modtager fuld eller delvis løn i denne periode. Dette betyder, at hvis din orlov er lønnet, enten helt eller delvist, vil du fortsætte med at opbygge dine ferierettigheder som normalt.

Hvis du derimod er på en orlov uden løn, vil du ikke optjene ferie i denne periode. Det er derfor vigtigt at overveje denne faktor, når du planlægger din orlov, især hvis du overvejer en længere orlovsperiode. 

Er der noget, man ikke må lave, når man er på orlov?

Selvom du er på orlov, er du fortsat ansat i din virksomhed, hvilket betyder, at mange af de samme regler og forpligtelser gælder, som hvis du var aktivt på arbejde. Specifikt vil det afhænge af din ansættelseskontrakt, om du må udføre visse typer arbejde, mens du er på orlov.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis din kontrakt inkluderer en ikke-konkurrenceklausul, så gælder denne også under din orlov. Dette betyder, at du ikke må arbejde for en konkurrerende virksomhed eller starte egen virksomhed inden for samme branche, mens du er på orlov. At overholde disse vilkår er afgørende for at undgå juridiske konsekvenser og opretholde et godt forhold til din arbejdsgiver.

For at undgå misforståelser og sikre, at du overholder reglerne, er det en god idé at genlæse din ansættelseskontrakt eller tale med din HR-afdeling før du påtager dig nyt arbejde eller projekter under orlov. Dette vil hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og begrænsninger, mens du er på orlov, og sikre, at du ikke uforvarende overtræder din ansættelsesaftale.

Er du ved at starte din egen virksomhed op? Lad vores erfarne og passionerede team af revisorer og økonomiske eksperter stå ved din side og rådgive dig gennem ethvert skridt på vejen. 

Har du brug for professionel hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredsgaranti.

Orlov grundet borgerligt ombud

Orlov i forbindelse med borgerligt ombud er et specifikt område, der er underlagt særlige regler. Borgerligt ombud refererer til opgaver, som du kan blive pålagt af det offentlige og som du har pligt til at udføre. Eksempler på borgerligt ombud inkluderer roller som nævning eller domsmand i retssager, eller offentlige opgaver som borgmester.

De specifikke regler for orlov, når det kommer til borgerligt ombud, varierer afhængigt af din ansættelsesform. Disse regler afgør også, om du har ret til løn under din orlov. For ansatte i private virksomheder gælder det, at arbejdsgiveren principielt skal give orlov til varetagelse af borgerligt ombud. Der kan dog være undtagelser, hvor arbejdsgiveren har ret til at afslå orlov, hvis dit fravær vil have afgørende betydning for virksomhedens drift.

For offentligt ansatte er der generelt en garanteret ret til orlov ved udførelse af borgerligt ombud. Dette sikrer, at offentligt ansatte kan varetage disse vigtige samfundsopgaver uden at miste deres arbejdsretlige beskyttelse.

Endvidere, hvis du er medlem af en kommunalbestyrelse, er der også klare regler, der sikrer din ret til orlov, så du kan udføre dine pligter inden for denne rolle.

Orlov grundet værnepligt

Hvis du skal aftjene din værnepligt, har du automatisk ret til at få orlov fra dit arbejde. Orlov i forbindelse med værnepligt er ikke kun en rettighed, det er også ledsaget af særlige beskyttelsesforanstaltninger mod opsigelse. Din arbejdsgiver ikke har lov til at opsige dit arbejdsforhold alene på grundlag af, at du aftjener din værnepligt. Denne regel gælder ensartet, uanset om du er ansat i den private eller offentlige sektor.

Dette beskyttelsesniveau sikrer, at du kan vende tilbage til dit arbejde efter endt værnepligt uden frygt for at have mistet din ansættelse. Det er en vigtig garanti, der understøtter både individets og samfundets interesse i at sikre, at værnepligten kan aftjenes uden negative konsekvenser for den enkeltes karriere.

Hvis du er forpligtet til at aftjene værnepligt, er det anbefalet, at du informerer din arbejdsgiver om din situation og de forventede datoer for din orlov, så snart det er praktisk muligt. Dette kan hjælpe med at planlægge din fraværsperiode på en måde, der minimerer forstyrrelser for både dig og din arbejdsgiver.

Orlov fra studie

Som studerende på en videregående uddannelse har du mulighed for at søge om orlov fra dit studie. Orlov betyder, at du i den pågældende periode hverken vil deltage i undervisning eller gå til eksamen. Det er op til hvert enkelt uddannelsessted at fastsætte regler og muligheder for orlov. Det vil sige, at det er uddannelsesstedet, der afgør, om din ansøgning om orlov skal være begrundet, og hvor lang en orlovsperiode, du kan få bevilget.

Hvis du ønsker at tage orlov fra dit studie, er det nødvendigt, at du indsender en formel ansøgning til dit uddannelsessted. Det er vigtigt at bemærke, at du under din orlov ikke vil være berettiget til at modtage SU.

Det er også værd at nævne, at der gælder særlige regler for barselsorlov fra studie. For at få detaljerede oplysninger om disse regler, anbefales det, at du tager kontakt til en studievejleder på dit uddannelsessted. En vejleder kan give dig de nødvendige informationer og hjælpe dig med at planlægge din orlov, så den passer bedst muligt til dine behov og din uddannelsesmæssige progression.

Vigtige overvejelser ved indgåelse af orlovsaftale

Når du som arbejdstager skal indgå en orlovsaftale med din arbejdsgiver, er der flere vigtige aspekter at holde styr på. Her er en grundig huskeliste til at forberede og sikre en velstruktureret orlovsaftale:

Gennemgå ansættelseskontrakten eller overenskomst: Før du træder ind i en orlovsaftale, er det afgørende at gennemgå din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Kontroller om der er eksisterende bestemmelser vedrørende orlov, herunder omfanget og betingelserne for orlov, såsom løn under orlov.

Tidlig kontakt til arbejdsgiveren: Det er fordelagtigt at kontakte din arbejdsgiver i god tid for at diskutere din orlov. Dette giver din arbejdsgiver mulighed for at planlægge og sikre kontinuitet i din fraværsperiode.

Skriftlig orlovsaftale: Det er vigtigt at få formaliseret orloven i en skriftlig aftale. Denne aftale bør klart definere alle vilkår for orloven, inklusiv start- og slutdatoer, varigheden af orloven, og om orloven er betalt eller ubetalt, samt andre relevante betingelser.

Kommunikation under orloven: Aftal med din arbejdsgiver, hvordan I håndterer kommunikationen under din orlov. Det skal være klart, om og i hvilket omfang du skal være tilgængelig for arbejdsrelaterede henvendelser under din orlov.

Forberedelse til tilbagevenden: Før orloven påbegyndes, er det vigtigt at forberede din tilbagevenden. Vær opmærksom på eventuelle ændringer i dine arbejdsopgaver eller ansvarsområder og sørg for at være opdateret på projektstatus eller ændringer i organisationen, som kan påvirke dit arbejde ved tilbagevenden.

Søg rådgivning: Overvej at konsultere en faglig organisation eller en HR-repræsentant for at få vejledning og specifikke oplysninger relateret til din orlov. Professionel rådgivning kan være uvurderlig i at sikre, at alle juridiske og praktiske aspekter af din orlov er dækket.

 

At følge disse punkter vil hjælpe dig med at sikre en problemfri orlovsperiode og en velorganiseret tilbagevenden til arbejdet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om orlov

At få orlov betyder, at en medarbejder får en periode, hvor vedkommende holder pause fra sine daglige arbejdsopgaver eller ansvarsområder med godkendelse fra arbejdsgiveren. Orlov er et aftalt fravær, der tillader medarbejdere at holde fri fra arbejdet for en bestemt tidsramme til forskellige formål som uddannelse, personlig udvikling, familieforpligtelser, eller sundhedsmæssige årsager.

Generelt er orlov typisk uden løn, medmindre andet er specificeret i en ansættelseskontrakt eller overenskomst. I visse tilfælde, som ved barselsorlov eller visse former for sygeorlov, kan der være ret til løn eller andre former for kompensation som dagpenge eller vederlag, afhængig af de specifikke vilkår i kontrakten eller lovgivning.

Varigheden af orloven kan variere bredt og afhænger ofte af typen af orlov og aftalen med arbejdsgiveren. Nogle orlovsperioder kan være korte, såsom et par dage eller uger, mens andre kan strække sig over flere måneder eller endda et år. Detaljerne om varigheden bør specificeres i den skriftlige orlovsaftale.

Alle medarbejdere kan potentielt få orlov, afhængigt af deres ansættelsesforhold og de politikker, der gælder på deres arbejdsplads. Både offentligt og privat ansatte kan have ret til orlov, men specifikke rettigheder og muligheder for at tage orlov varierer baseret på ansættelseskontrakten, overenskomster, og arbejdspladsens politikker.

Udbetalingen under orlov afhænger af typen af orlov og de specifikke vilkår under ens ansættelse. De fleste former for orlov er uden løn, medmindre der er specifikke bestemmelser i en ansættelseskontrakt eller overenskomst. I nogle tilfælde, som ved sygeorlov eller barselsorlov, kan medarbejdere modtage løn, dagpenge eller andre former for økonomisk støtte. Detaljerne herom bør klarlægges i den enkeltes ansættelsesvilkår eller aftales specifikt i orlovsaftalen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: