Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Offentlig ejendomsvurdering

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en offentlig ejendomsvurdering?

En offentlig ejendomsvurdering er en værdiansættelse af alle boliger i Danmark. Den fastsætter, hvor meget boligejere skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld. Vurderingen anslår en ejendoms værdi ud fra gennemsnitlige salgspriser på ejendomme med lignende størrelse, alder, stand og placering i tilsvarende områder. Normalt skal en offentlig ejendomsvurdering opdateres hvert andet år.

Ejendomsvurderingen søger at afspejle ejendommens aktuelle værdi. På grund af tidligere uoverensstemmelser blev det besluttet i 2013 at indføre et mere retvisende system. Siden da har man beholdt 2011-vurderingerne, mens man har arbejdet på et nyt system til offentlig ejendomsvurdering, som skal give mere nøjagtige resultater. Det nye system har dog været udfordrende at udvikle, hvilket har resulteret i flere forsinkelser.

Hvad bruges en offentlig ejendomsvurdering til?

Den offentlige ejendomsvurdering er afgørende for beregning af ejendomsskatter. Den bruges også i visse tilfælde til at fastsætte fortjenesten ifølge ejendomsavancebeskatningsloven. Ved tinglysning af skøder beregnes tinglysningsafgiften ud fra købsprisen, men mindst 80% af den offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsværdiskatten tager også udgangspunkt i ejendomsvurderingen. På grund af udfordringerne med det gamle system har man suspenderet nye vurderinger indtil tidligst 2021, med mindre der er foretaget en omvurdering. Derfor er ejendomsvurderingerne fra 2011 fortsat gældende for de fleste boliger, indtil det nye system for offentlig ejendomsvurdering er fuldt implementeret. De endelige offentlige ejendomsvurderinger forventes udsendt fra 2025.

Hvad betyder en offentlig ejendomsvurdering for boligskat?

Som boligejer påvirkes du af to typer boligskat:

Ejendomsværdiskat: En skat på ejendommens samlede værdi (både grund og bygninger).

Grundskyld: En skat på grundens værdi, vurderet som om der ikke var bygninger på den. Grundværdien afspejler det maksimale potentiale for udnyttelse, herunder om man kan bygge mere, udstykke eller anvende grunden til erhverv.

Boligskatterne fastsættes som en procentdel af den offentlige ejendomsvurdering. Før beregningen foretager Vurderingsstyrelsen et fradrag på 20%, for at tage højde for den naturlige usikkerhed ved værdiansættelse. Dette forsigtighedsprincip sikrer en mere retvisende offentlig ejendomsvurdering.

Nye boligskatteregler fra 1. januar 2024

Med de nye boligskatteregler fra 1. januar 2024 er der indført skattelettelser og skatterabat for at beskytte boligejernes økonomi under overgangen. Hvis boligskatten stiger, kan du som boligejer indefryse stigningen gennem et lån, der først skal tilbagebetales ved salg af boligen.

Foreløbige ejendomsvurderinger af ejerboliger

I 2024 beregnes boligskatten ud fra en offentlig ejendomsvurdering for 2022, men da denne vurdering endnu ikke er klar, vil skatten i første omgang blive baseret på en foreløbig ejendomsvurdering. Du kan finde din boligskat for 2024 på forskudsopgørelsen, hvor du også kan se, om du er berettiget til en skatterabat.

Har du styr på dine skatteforhold, og om du er berettiget til skatterabatter? I Stadsrevisionen kan vi forsøge at optimere dine skatteforhold og fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig. Du får altid en fast og personlig rådgiver, der matcher lige netop dig og dine behov!

Er du klar til skræddersyet hjælp til en skatteanalyse?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Efterregulering ved endelig ejendomsvurdering

Når den endelige ejendomsvurdering er tilgængelig, vil boligskatten blive genberegnet og justeret. For de fleste boligejere forventes den foreløbige vurdering ikke at afvige væsentligt fra den endelige vurdering, hvilket betyder, at efterreguleringen vil være begrænset. Hvis du har modtaget en skatterabat, vil denne også blive genberegnet og justeret, når den endelige vurdering foreligger. De endelige offentlige ejendomsvurderinger forventes – som sagrt – udsendt fra 2025.

Særlig mulighed for ændring af den foreløbige vurdering

Selvom klagemuligheden først åbner ved den endelige ejendomsvurdering, er der specielle situationer, hvor den foreløbige vurdering kan ændres. Dette gælder ved større ændringer som køb, salg, nybyggeri, omfattende ombygninger eller andre tiltag, der kan føre til en ny vurdering. Du kan også få ændret den foreløbige vurdering, hvis du kan bevise, at der er grundlag for delvis eller fuld fritagelse for grundskyld, eller hvis en domstol har fastsat grundværdien til en specifik størrelse.

Hvordan bliver de offentlige ejendomsvurderinger udregnet?

Offentlige ejendomsvurderinger er generelt baseret på et skøn ud fra boligens karakteristika uden en egentlig besigtigelse. I nogle tilfælde kan en inspektion være nødvendig, og ejeren vil da blive informeret på forhånd. Inspektionen kan dog afvises.

Ved offentlig ejendomsvurdering vurderes ejendomsværdien og grundværdien separat, og fradrag for forbedringer bliver inddraget i vurderingen. Siden SKAT blev opdelt i 2018, er det Vurderingsstyrelsen, der udarbejder de offentlige ejendomsvurderinger.

Når de nye vurderinger offentliggøres, kan boligejere se de oplysninger, der er brugt til at anslå værdien, og selv opdatere relevante data for at sikre præcise vurderinger.

Det kræver også nøjagtighed og præcision at styre sit regnskab, så man kan skabe den mest mulige økonomistyring i sin virksomhed. Det vil vi meget gerne hjælpe dig med i Stadsrevisionen. Hos os i Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, så de har styr på lige netop det, du ønsker hjælp til inden for f.eks. årsregnskab og bogføring!

Er du klar til en professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp fra en af Danmarks bedst bedømte!

Hvordan finder du den offentlige ejendomsvurdering for din bolig?

Den offentlige ejendomsvurdering for en bolig til salg kan findes på boligens præsentationsside på Boligsiden. For solgte ejendomme kan du søge på adressen under fanen “Solgte”. Boligsiden modtager data direkte fra OIS (Offentlig Informationsserver). Du kan også søge på ois.dk eller på boligejer.dk for at finde samtlige offentlige ejendomsvurderinger ved at indtaste adressen.

Hvad er frie ejendomsvurderinger?

Computerberegnede ejendomsvurderinger revolutionerede det amerikanske boligmarked i 2006, da Zillow begyndte at tilbyde åbne ejendomsvurderinger online. I Danmark fulgte banker som Nykredit, Sydbank, Spar Nord og AL Bank denne trend med deres projekt “Bolighed”, mens Danske Bank lancerede et lignende initiativ kaldet “Sunday”.

Disse frie ejendomsvurderinger blev dog kritiseret af nogle boligejere, der var bekymrede over, at vurderingerne var offentligt tilgængelige. Alligevel har computerberegnede ejendomsvurderinger været en del af det danske marked siden 2009, hvor de blev brugt af banker, forsikringsselskaber og ejendomsmæglere til kreditvurderinger og analyse. Denne adgang til data er nu udvidet til alle, da ejendomsvurderinger kan findes via adresseopslag på forskellige online platforme.

SKAT udvikler fortsat nye computerbaserede offentlige ejendomsvurderinger, baseret på omfattende geodata. 

Hvad er særligt ved den offentlige ejendomsvurdering på andelsboliger?

Den offentlige ejendomsvurdering har stor betydning for andelsboligmarkedet, hvor 60% af andelsboligforeningerne bruger vurderingen til at fastsætte andelskronen. På grund af de fastfrosne ejendomsvurderinger fra 2011, er mange foreninger dog begyndt at benytte valuarvurderinger, der bedre reflekterer den aktuelle værdi.

Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt foreninger, der ikke anvender valuarvurderinger, vil få opdaterede offentlige ejendomsvurderinger, da andelsboliger betragtes som erhvervsejendomme, som traditionelt vurderes året efter ejerboliger.

De nye vurderinger vil blive udarbejdet i samarbejde med ejendomsbranchen, realkreditinstitutter, kommuner og Danmarks Statistik. De vil inkludere markedsdata, plandata og BBR-data for at sikre nøjagtige og retvisende offentlige ejendomsvurderinger.

Hvad er forskellen på den offentlige ejendomsvurdering og salgsprisen?

Forskellen mellem den offentlige ejendomsvurdering og en boligs salgspris varierer fra bolig til bolig. Generelt giver den offentlige ejendomsvurdering en indikation af, hvor stor forskellen mellem de to værdisætninger kan være. Når du er interesseret i en bestemt bolig til salg, kan du finde den offentlige ejendomsvurdering på Boligsiden og sammenligne den med boligens udbudspris samt med gennemsnitsprisen i det omkringliggende område.

Bliver der lavet en offentlig ejendomsvurdering på nybyggeri?

Ja, Vurderingsstyrelsen foretager en offentlig ejendomsvurdering på nybyggeri. Denne vurdering danner grundlaget for beregningen af ejendomsværdiskat. Dog betaler mange ejere af nybyggeri ikke skat baseret på denne vurdering, men derimod på vurderingen fra enten 2001 eller 2002. Ejendomsværdiskatten udregnes baseret på den laveste af følgende værdier:

Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 plus et tillæg på 5%.

Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

Den gældende offentlige ejendomsvurdering.

Hvad hvis man vil klage over ejendomsvurderingen?

På Vurderingsportalen kan du finde information om, hvordan du klager over en offentlig ejendomsvurdering. Klageproceduren varierer baseret på, hvilken vurdering det drejer sig om.

Foreløbig 2022-vurdering: Du kan ikke klage direkte over denne vurdering, men kan få den ændret ved større ændringer som køb, salg eller ombygning. Når den endelige 2022-vurdering er udstedt, kan du klage, og du vil kunne kontrollere de data, der ligger til grund for vurderingen.

Ejendomsvurdering for 2020: Når du får besked om, at klageadgangen er åben, har du 90 dage til at indsende en klage.

Historiske vurderinger (2013-2019): Klageadgang gives for de år, du ejede ejendommen eller betalte boligskat. Du får besked, når du kan indsende klagen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om offentlig ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering af din ejendom kan ses på flere online platforme, herunder den officielle portal fra Vurderingsstyrelsen. Du kan også besøge ois.dk eller boligejer.dk, hvor alle offentlige ejendomsvurderinger er frit tilgængelige.

For at finde din offentlige ejendomsvurdering for 2024, skal du logge ind på Vurderingsstyrelsens portal. Her kan du få adgang til den seneste information om din ejendoms vurdering samt detaljer om beregningsgrundlaget for 2024.

Ja, det er muligt at se din nabos offentlige ejendomsvurdering. Denne information er tilgængelig på de samme online portaler, hvor du finder din egen offentlige ejendomsvurdering.

De nye offentlige ejendomsvurderinger kan ses online på Vurderingsstyrelsens hjemmeside eller via offentlige informationsservere som ois.dk. Disse platforme opdateres løbende med de seneste vurderinger, herunder alle ændringer for 2024.

Den offentlige ejendomsvurdering er afgørende for beregningen af din ejendomsskat, da den direkte påvirker ejendomsværdiskatten og grundskylden. Hvis den offentlige ejendomsvurdering stiger, kan det medføre en højere skattebyrde. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret med den nyeste offentlige ejendomsvurdering for at forstå potentielle ændringer i din skattesituation for 2024.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: