Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Interessent

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en interessent?

Begrebet ‘interessent’ kan forstås på flere måder:

 • En person eller gruppe, der påvirker et projekt
 • En person eller gruppe, der påvirkes af et projekt

Interessenterne omfatter en bred skare. For eksempel, i offentlige byggeprojekter, kan interessenterne variere fra styringsgrupper og ledere til de borgere, der til sidst vil anvende bygningen.

På grund af den brede vifte af interessenter, lægger en interessentanalyse vægt på at kategorisere disse forskellige grupper. Dette kan for eksempel være baseret på:

 • Deres indflydelse på projektets udførelse
 • Hvor meget de påvirkes af projektet

Dette fører til identifikationen af fire primære typer af interessenter:

 • Eksterne interessenter – Mindre indflydelse, ikke påvirket
 • Gidsler – Mindre indflydelse, påvirket
 • Grå eminencer – Stor indflydelse, ikke påvirket
 • Ressourcepersoner – Stor indflydelse, påvirket

Ressourcepersoner

(Stor indflydelse, påvirket)

Dette er den mest centrale interessentgruppe i dit projekt. De påvirker ikke kun projektet, men bliver også påvirket af det. Det er afgørende, at du som projektleder engagerer disse ressourcepersoner og integrerer dem dybt i projektets processer.

Grå eminencer

(Stor indflydelse, ikke påvirket)

Denne gruppe er måske ikke direkte engageret i dit projekt, men de har en betydelig indflydelse på det. Det er essentielt at lytte til dem og sikre, at de føler sig taget seriøst af projektledelsen.

Gidsler

(Lille indflydelse, påvirket)

I denne kategori skal du som projektleder investere ekstra energi. De påvirkes af projektets endelige resultat, så det er vigtigt, at de holdes løbende informeret gennem hele processen.

Eksterne interessenter

(Lille indflydelse, ikke påvirket)

Dine eksterne interessenter kræver den mindste mængde af din tid. De spiller ingen rolle i udformningen og implementeringen af projektet og påvirkes ikke af projektets resultat. Deres interesse i projektet er begrænset. Det er vigtigt blot at holde dem informeret om projektets eksistens.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er en interessentanalyse?

En interessentanalyse er en grundlæggende proces, hvor du identificerer, grupperer og vurderer de forskellige interessenter i dit projekt. Denne proces er afgørende, da den klarlægger interessenternes forventninger og deres indflydelse på projektet. Det hjælper dig som projektleder med at prioritere din indsats effektivt.

Interessentanalysens kerneelementer er:

 1. Identifikation af interessenter
 2. Gruppering af interessenter
 3. Analyse af interessenters krav
 4. Vurdering af interessenters betydning
 5. Prioritering af interessenter baseret på deres vigtighed

Målet med en dybdegående interessentanalyse er at lave en omfattende vurdering og prioritering af, hvem der har hvilke interesser i projektet. Dette inkluderer både interne interessenter, som er nødvendige for projektets støtte og fremgang, og eksterne interessenter, som kan bidrage til positiv opmærksomhed.

Ligesom en risikoanalyse, giver interessentanalysen dig mulighed for at forudse og forberede dig på potentielle udfordringer, baseret på den viden du har til rådighed. Selvom uforudsete problemer kan opstå, hjælper en god interessentanalyse dig med at forudsige og i nogle tilfælde forebygge disse udfordringer.

Interessentanalysen begynder før projektets opstart og er en del af din forberedelse som projektleder. Det er vigtigt at huske, at en effektiv interessentanalyse ikke er en engangsaktivitet, men en proces, der bør vedligeholdes og ajourføres løbende. Virkelighedens forandringer kan have betydning for, hvordan du håndterer interessenter gennem projektets forløb.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvor omfattende skal analysen være?

Omfanget af din interessentanalyse bør være afbalanceret og tilpasset projektets størrelse og de tilgængelige ressourcer. Det er vigtigt ikke at undervurdere analysens betydning, men samtidig er det ikke nødvendigt at fortabe sig i uendelig identifikation af mindre relevante interessenter. Tænk på det som at pakke en vandrerygsæk: Pakker du for meget, bliver byrden for tung; pakker du for lidt, mangler du essentielt udstyr. Størrelsen af din “rygsæk”, altså dybden af din analyse, afhænger af projektets omfang.

Interessentanalysen er et essentielt værktøj til at navigere og forudse de udfordringer, der kan opstå i dit projekt. Det er derfor afgørende, at du allokerer tilstrækkelige ressourcer til denne proces fra projektets begyndelse.

Efter projektets afslutning er det en god idé at reflektere over din interessentanalyse: Hvordan fungerede den? Hvordan kan den forbedres til næste projekt? Denne refleksion er en vigtig del af din professionelle udvikling som projektleder og vil styrke dine fremtidige projektledelsesfærdigheder.

Hvorfor skal du have styr på dine interessenter?

At have styr på dine interessenter er afgørende i projektledelse, fordi virkeligheden ofte er langt fra problemfri. Projektledere støder regelmæssigt på udfordringer, og en god forståelse af interessenterne kan gøre en stor forskel.

Projekter involverer altid interessenter, og deres reaktioner varierer afhængigt af situationen. Når alt går godt, er mange parat til at tage æren, ofte uafhængigt af deres reelle bidrag. Men i vanskelige tider, kan støtten fra interessenterne hurtigt aftage. Som det gamle Kennedy-citat siger, “en sejr har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst.”

At have en grundig interessentanalyse er særligt vigtigt, når du støder på udfordringer. Denne analyse giver værdifulde informationer om, hvordan man bedst håndterer de vigtigste interessenter i disse situationer.

Interessentanalysen tjener også et mere praktisk formål i den daglige ledelse af projektet. Den giver væsentlige bidrag til forskellige aspekter af projektledelse, herunder:

 • Kommunikation om projektets formål
 • Definition af projektets leverancer
 • Fastlæggelse af projektets succeskriterier
 • Risikovurdering inden for projektet

At have en dyb forståelse for dine interessenter hjælper med at navigere igennem projektets udfordringer og sikre, at alle vigtige parter er informerede og engagerede gennem hele projektets levetid.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Interessent

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En interessent i et projekt er en person eller gruppe, der enten påvirker eller bliver påvirket af projektet. Interessenter kan variere bredt, fra ledere og styringsgrupper til slutbrugere af et projekt, som i offentlige byggeprojekter. Interessentanalysen fokuserer på at kategorisere disse grupper baseret på deres indflydelse på og deres påvirkning af projektet.

En interessentanalyse i projektledelse er processen med at identificere, gruppere og vurdere forskellige interessenter i et projekt. Denne analyse er afgørende for at forstå interessenternes forventninger og indflydelse på projektet, hvilket hjælper projektlederen med effektivt at prioritere indsatsen. Kerneelementerne inkluderer identifikation, gruppering, analyse af krav, vurdering af betydning, og prioritering af interessenter. Målet er at sikre en grundig forståelse og håndtering af alle relevante parter, både internt og eksternt, for projektets succes.

Det er afgørende at have styr på interessenter i projektledelse, da det hjælper med at navigere gennem projektets udfordringer og sikre, at alle vigtige parter er informerede og engagerede. En grundig forståelse af interessenternes reaktioner og behov, især i vanskelige situationer, er essentiel for projektets succes og for effektivt at håndtere både positive og negative udviklinger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: