Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overkurs

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?

Begreberne overkurs, underkurs og parikurs spiller en central rolle inden for selskabsretten, især når det kommer til tegning og justering af selskabskapitalen. Men hvad dækker overkurs, underkurs og parikurs egentlig over?

Disse termer er især relevante i forbindelse med optegning af selskabskapital samt ved kapitalforhøjelser og -nedsættelser. Generelt kan tegningskursen fastsættes frit, men der findes visse undtagelser.

Overkurs og parikurs i kapitaltegning

I forbindelse med tegning af selskabskapital og under kapitalforhøjelser, er det muligt at tegne kapitalandele enten til overkurs, det vil sige til en kurs over 100, eller til parikurs, hvilket er lig med kurs 100. Der kan opstå spørgsmål om fordelene ved at indbetale mere end det lovkrævede minimum, som for et aktieselskab (A/S) er 400.000 kr., men det interessante ved overkurs er, at disse beløb er skattefrie for selskabet ifølge selskabsskattelovens § 13. Med en bundet selskabskapital på 400.000 kr. kan det være fordelagtigt at tegne til overkurs, da disse midler kan anvendes til udbytteudbetalinger.

I selskabets regnskab registreres overkursen på passivsiden under posten ‘overkursfonden’, hvilket giver selskabet adgang til at benytte disse penge. Således fungerer overkurs som en form for likvid egenkapital. At tegne til overkurs indebærer, at kapitalejerne indbetaler aktiver til en værdi, der overstiger selskabskapitalens nominelle værdi.

Ved kapitalforhøjelser er det essentielt at kende kapitalandelenes markedskurs for at træffe en korrekt beslutning. Der er specifikke regler, når der tilbydes tegning til favørkurs, som er en kurs under markedskursen, men over parikurs. For eksempel, hvis egenkapitalen er 400.000 og selskabskapitalen 100.000, vil markedskursen være 400 (400.000/100.000*100). Ved en tegningskurs på 300, er der tale om favørkurs, hvilket nødvendiggør overvejelser omkring fortegningsretten. Dette er specielt vigtigt, hvis en særlig gruppe, som f.eks. medarbejdere, får tilbudt at tegne til denne kurs. I sådanne tilfælde er kravene til godkendelse flertallet mindre strenge end hvis tilbuddet gælder for eksisterende kapitalejere.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udskudt indbetaling

Når der tegnes til overkurs i aktieselskaber, kræves det, at hele beløbet indbetales. Det betyder, at ved en tegning af selskabskapital på 400.000 kr. til en kurs på 400 i forbindelse med oprettelsen af et aktieselskab, skal det samlede kapitalindskud være 1.6 millioner kr. Af dette beløb er 1.2 millioner kr. dedikeret til overkursfonden og skal indbetales fuldt ud, mens kun 25 % af det lovpligtige minimum på 400.000 kr., altså 125.000 kr., er nødvendigt at indbetale. Derfor skal der i alt indbetales 1.325.000 kr. fra kapitalejernes side.

Situationen er anderledes for anpartsselskaber, hvor det kun er nødvendigt at indbetale 25 % af eventuel overkurs. Men det er stadig et krav, at der minimum indbetales en selskabskapital på 40.000 kr., som er det lovbestemte minimum for at stifte et anpartsselskab.

Når et selskab tillader kapitalejerne at udskyde en del af kapitalindskuddet, er det vigtigt at have klare retningslinjer for, hvornår den resterende betaling skal ske. Selskabsloven fastsætter, at indbetalingen skal foretages efter anmodning fra selskabets centrale ledelsesorgan, med en betalingsfrist på 2-4 uger.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Underkurs

Når det kommer til både tegning af selskabskapital og ved efterfølgende kapitalforhøjelser, er det ifølge selskabslovens §§ 31 og 153 ikke tilladt at tegne til underkurs. Derfor er det afgørende at sikre, at den nominelle værdi af selskabskapitalen som minimum matcher parikurs.

Der er dog en undtagelse ved kapitalnedsættelser, hvor det er muligt at foretage nedsættelsen til underkurs. Eksempelvis, hvis et selskab vælger at reducere sin kapital med 1 million kr., men kun udbetaler 500.000 kr. til kapitalejerne, overføres det resterende beløb til en fri reserve.

Gældskonvertering kan ligeledes udføres til underkurs, hvor kreditorgæld konverteres til kapitalandele på en én-til-én basis. Her fastslås underkursen ud fra den antagelse, at gælden, hvis den blev solgt på markedet, ikke ville kunne opnå sin fulde værdi.

Afslutningsvis er det essentielt at være opmærksom på markedskursen, især i forbindelse med kapitalforhøjelser. Beregningsformlen for markedskursen er simpel og kan udtrykkes som:

Egenkapital / Selskabskapital * 100

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Overkurs

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Overkurs, underkurs og parikurs er begreber relateret til fastsættelse af tegningskursen for selskabskapital. Overkurs henviser til en kurs over 100, underkurs til en kurs under 100, og parikurs betyder en kurs på præcis 100. Disse begreber er særligt vigtige ved tegning af selskabskapital og ved kapitalforhøjelser eller -nedsættelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: