Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aktie

En aktie repræsenterer en ejerandel i et selskab. Som en slags værdipapir giver det dig rettigheder som aktionær, hvilket kan inkludere en andel i selskabets overskud og retten til udbytte. Når man taler om aktier, refererer det ofte til en bestemt økonomisk værdi. Alle aktier i et selskab, når de tælles sammen, udgør det, vi kalder selskabets aktiekapital. Men det er vigtigt at huske på, at eje aktier ikke kun indebærer potentielle fordele – det bringer også risici.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en aktie?

En aktie repræsenterer en ejerandel i et selskab. Som en slags værdipapir giver det dig rettigheder som aktionær, hvilket kan inkludere en andel i selskabets overskud og retten til udbytte. Når man taler om aktier, refererer det ofte til en bestemt økonomisk værdi. Alle aktier i et selskab, når de tælles sammen, udgør det, vi kalder selskabets aktiekapital. Men det er vigtigt at huske på, at eje aktier ikke kun indebærer potentielle fordele – det bringer også risici. 

Hvad er en aktionær?

At være aktionær betyder at have en ejerandel i en virksomhed. Afhængigt af antallet af aktier du ejer, kan du være kategoriseret som en minoritetsaktionær (ejende en lille andel), en hovedaktionær (ejende en betydelig andel) eller i nogle sjældne tilfælde en ene aktionær (ejer alle aktier). Uanset størrelsen på din andel, kan du som udgangspunkt forvente at modtage udbytte, hvis virksomheden beslutter at distribuere det.

Din indflydelse som aktionær kan dog variere baseret på antallet af aktier, du ejer, samt typen af aktier. Der er A- og B-aktieklasser, og forskellen mellem disse er defineret i virksomhedens vedtægter. I nogle tilfælde kan der også udstedes særlige aktier, der giver ret til enten udbytte eller stemmeret, men ikke begge dele.

Selvom mange aktionærer primært er interesserede i den økonomiske gevinst, aktier kan give, skal det bemærkes, at aktionærstatus ikke automatisk giver indflydelse på selskabets daglige drift. Medmindre en aktionær også er en del af selskabets ledelse, vil de ikke have nogen beslutningstagning i de daglige operationer.

Køb af aktier

Når man tager skridtet ind i aktiemarkedet, støder man hurtigt på to primære aktietyper: noterede og unoterede aktier. For at træffe velinformerede investeringsbeslutninger er det afgørende at forstå forskellen mellem dem og hvordan man handler med dem.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Noterede aktier

Noterede aktier repræsenterer selskaber, der er børsnoterede, og hvis aktier handles offentligt. Et godt eksempel på en børs, hvor disse aktier handles, er NASDAQ i Danmark. Disse aktier er tilgængelige for offentligheden og kan købes og sælges gennem en bred vifte af platforme, herunder de fleste banker og online handelsplatforme som Nordnet. Når du investerer i en noteret aktie, køber du i praksis en del af selskabet og kan frit handle din aktie.

Unoterede aktier

I modsætning til noterede aktier, kan unoterede aktier ikke handles frit på offentlige børser som NASDAQ. Disse aktier tilhører ofte mindre virksomheder eller private selskaber med et begrænset antal aktionærer. Typisk vil unoterede aktier handles meget sjældnere. Grunden til dette kan variere, men ofte skyldes det, at nuværende ejere ikke ønsker at sælge deres aktieandel, eller der er begrænset interesse fra potentielle købere.

Aktiekursens betydning

Aktiekursen spiller en central rolle i enhver aktieinvestering. Den repræsenterer aktiens nuværende markedsværdi og bestemmes primært af udbud og efterspørgsel. Faktorer såsom den overordnede økonomiske situation, selskabets finansielle resultater og endda rygter eller spekulationer kan influere på aktiekursen.

Når du ejer en aktie, og dens kurs stiger, har du mulighed for at opnå en fortjeneste. Omvendt, hvis aktiekursen falder, kan det føre til et potentielt tab. Dog er det værd at huske, at en eventuel gevinst eller tab kun realiseres, når du beslutter at sælge din aktie. Indtil da forbliver ændringerne i aktiens værdi kun på papiret.

Forståelse af Aktieklasser

I aktieverdenen vil du ofte støde på to primære aktieklasser: A-aktier og B-aktier. Disse to klasser repræsenterer forskellige rettigheder og indflydelse for aktionærerne.

A-aktier er generelt mere indflydelsesrige og kan give aktionæren større medbestemmelse i selskabets beslutninger. På den anden side kommer B-aktier typisk med færre stemmerettigheder, hvilket begrænser aktionærernes indflydelse i selskabets drift. Hvis du overvejer at investere i et selskab med flere aktieklasser, bør du konsultere selskabets vedtægter for at forstå, hvordan udbyttefordelingen og andre rettigheder er struktureret.

Beskatning af aktieafkast

Når du tjener afkast på dine aktier, vil det typisk blive beskattet som aktieindkomst og ikke som almindelig indkomstskat. I 2023 vil skattesatsen for aktieindkomst være 27% for de første 58.900 kr. og 42% for indtægter, der overstiger dette beløb. Det er vigtigt at bemærke, at eventuelle tab fra aktiesalg kan fradrages. Det er dit ansvar at give Skattestyrelsen besked om både tab og gevinster ved salg af aktier.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Investering i aktier gennem din virksomhed

For dem med en virksomhed er det muligt at omdirigere overskuddet til aktieinvesteringer i andre selskaber. Mens dette kan have sine fordele, som at blive beskattet til selskabsskatte raten på 22% i stedet for de højere aktieindkomstskatter, er der også potentielle ulemper. En sådan ulempe inkluderer den administrative byrde samt beskatning af afkast på en løbende basis i stedet for ved realisering. For at kunne investere i aktier som en virksomhed kræves en LEI-kode og et virksomhedsdepot.

Risikofaktorer ved aktieinvestering

At investere i aktier er ikke uden risiko. Faktorer, der er udenfor din kontrol, kan hurtigt forårsage kraftige svingninger i en akties værdi. Dette gør aktieinvestering mere risikofyldt end traditionelle bankopsparinger, hvor dit hovedbeløb generelt er sikkert. For at minimere risikoen anbefales det at uddanne sig selv om aktiemarkedet og det specifikke selskab, du overvejer at investere i. Trods risiciene kan aktieinvestering også tilbyde betydelige gevinster for dem, der er informerede og, i nogle tilfælde, lidt heldige.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om aktier

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En aktie er et værdipapir, der repræsenterer ejerskab i en virksomhed. Når du køber en aktie, bliver du en aktionær i virksomheden, hvilket giver dig ret til en andel af selskabets overskud og eventuelt udbytte, afhængigt af aktiens type.

A-aktier og B-aktier repræsenterer to primære aktieklasser. A-aktier giver generelt aktionæren større indflydelse og medbestemmelse i selskabet. B-aktier har ofte færre stemmerettigheder, hvilket begrænser aktionærernes indflydelse i virksomhedens beslutninger.

Afkast fra aktier beskattes som aktieindkomst. I 2023 er skattesatsen 27% for de første 58.900 kr. af aktieindkomst, og alt, der overstiger dette beløb, beskattes med 42%. Eventuelle tab fra aktiesalg kan fradrages.

Ja, det er muligt at investere i aktier gennem din virksomhed. For at gøre dette skal du have en LEI-kode og et virksomhedsdepot. Der er både fordele og ulemper ved denne tilgang, herunder forskellige skattesatser og administrative omkostninger.

Aktieinvestering er ikke uden risiko. Markedsbegivenheder, virksomhedens præstation, og generelle økonomiske forhold kan påvirke aktiekursen, hvilket kan resultere i tab. Sammenlignet med traditionelle bankopsparinger, er aktieinvestering mere risikofyldt. Det anbefales at researche og forstå aktiemarkedet og det specifikke selskab, før du investerer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: