Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

virksomhedssalg og skatteregler

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

At sælge sin virksomhed kan være en kompleks proces, der involverer mange juridiske og økonomiske overvejelser. En af de vigtigste faktorer at være opmærksom på er de skatteregler, der gælder for virksomhedssalg i Danmark. Disse regler kan have en markant indvirkning på det endelige udbytte af salget, og det er derfor essentielt at forstå dem grundigt.

### Hvad er virksomhedssalg?

Når man sælger sin virksomhed, overdrager man ejerskabet af virksomhedens aktiver, passiver og den eventuelle goodwill til en ny ejer. Dette kan gøres enten ved at sælge selve virksomheden som en going concern eller ved at sælge aktiverne individuelt. Valget mellem disse to metoder kan have forskellige skattemæssige konsekvenser, som vi vil dække i dette indlæg.

### Skatteregler ved virksomhedssalg

#### Kapitalgevinstbeskatning

Når en virksomhed sælges, betragtes gevinsten ved salget som kapitalgevinst, og denne gevinst skal beskattes. Skatteprocenten afhænger af virksomhedens struktur. For personligt ejede virksomheder beskattes kapitalgevinsten på ejerens skatteprocent, mens selskaber beskattes efter selskabsskatteloven.

#### Goodwill-beskatning

Ved salg af goodwill, som ofte er en væsentlig del af virksomhedens værdi, skal man betale skat af den gevinst, der realiseres ved salget. Goodwill beskattes som kapitalindkomst for personligt ejede virksomheder, men beskatningen kan variere, hvis virksomheden er organiseret som et selskab.

#### Udskudt skat

I visse tilfælde kan man indgå aftaler om udskudt skat, hvor skatten på afdraget salg kan blive betalt over en længere periode. Dette kræver dog særlig opmærksomhed og rådgivning for at sikre, at det sker i overensstemmelse med gældende skatteregler.

### Overvejelser ved virksomhedssalg

#### Rådgivning

En af de mest afgørende faktorer i et vellykket virksomhedssalg er rådgivning. Hos Stadsrevisionen tilbyder vi specialiseret rådgivning skræddersyet til netop din branche og dine behov. Vores erfarne revisorer kan hjælpe dig med at forstå de skattemæssige konsekvenser, og hvordan du bedst strukturerer salget for at optimere din skattemæssige position.

#### Planlægning

God planlægning kan medføre betydelige skattemæssige fordele. Det er vigtigt at starte planlægningen af virksomhedssalget i god tid, så du har mulighed for at optimere dit skattemæssige udbytte. Dette kan inkludere overvejelser om timing af salget, valg af salgskontrakter og udnyttelse af skatteincitamenter.

#### Valg af overdragelsesform

Om du vælger at sælge virksomheden som en samlet enhed eller sælger aktiverne separat, kan påvirke din skatteforpligtelse markant. Der kan være skattemæssige fordele og ulemper ved begge metoder, så det er vigtigt at analysere disse grundigt.

### FAQ

**1. Hvordan beskattes goodwill ved virksomhedssalg?**

Goodwill beskattes som kapitalindkomst i personligt ejede virksomheder. I selskaber afhænger skatten af selskabsskatteloven.

**2. Hvad er kapitalgevinstbeskatning?**

Kapitalgevinstbeskatning indebærer at beskatte den gevinst, der opnås ved salg af en virksomhed. Skatteprocenten afhænger af, om virksomheden er personligt ejet eller selskabsejet.

**3. Kan man udskyde skatten ved et virksomhedssalg?**

Ja, i visse tilfælde kan der laves aftaler om udskudt skat, hvor skatten betales over en længere periode. Dette bør dog ske med rådgivning for at sikre overholdelse af skattereglerne.

Ved at forstå skattereglerne omkring virksomhedssalg kan du optimere din økonomiske gevinst og undgå ubehagelige overraskelser. Hos Stadsrevisionen står vores erfarne revisorer klar til at hjælpe dig med hele salgsprocessen og sikre, at du træffer de bedste beslutninger for din virksomhed. Kontakt os i dag for professionel rådgivning og hjælp til virksomhedssalg.

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: