Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

risikojusteret afkast

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Når man investerer, er det vigtigt at tage højde for både afkast og risiko. Et højt afkast kan være tillokkende, men hvis det er forbundet med en stor risiko, kan det medføre store tab. For at få en mere præcis vurdering af en investering, bruger man begrebet “risikojusteret afkast”. Dette fortæller os, hvordan en investering præsterer i forhold til den risiko, der er forbundet med den.

Hvad er risikojusteret afkast?

Risikojusteret afkast er en metode til at måle afkastet af en investering under hensyntagen til den risiko, der er involveret. Det handler om at sammenligne forskellige investeringer på en måde, så det høje afkast ikke nødvendigvis fremstår bedre, hvis risikoen også er højere. Det giver en mere nuanceret og realistisk vurdering af, hvor god en investering er.

Sådan beregner man risikojusteret afkast

Der findes flere metoder til at beregne risikojusteret afkast. De mest anvendte er Sharpe Ratio og Sortino Ratio.

Sharpe Ratio

Sharpe Ratio måler afkastet af en portefølje i forhold til den risikofri rente, divideret med standardafvigelsen. Formlen er:

((Afkast – Risikofri rente) / Standardafvigelse)

Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre har porteføljen præsteret i forhold til den risiko, der er blevet taget.

Sortino Ratio

Sortino Ratio ligner Sharpe Ratio, men den fokuserer kun på downside-risk, altså risikoen for negative afkast. Denne metode er ofte foretrukket, da den mere præcist repræsenterer risikoen.

Fordele ved risikojusteret afkast

Ved at tage højde for risikoen får investorer en bedre forståelse af, hvor robust deres investeringer er. Dette kan hjælpe med at træffe bedre beslutninger og eventuelt justere porteføljer for at minimere risiko og maksimere afkast.

1. Bedre beslutningsgrundlag

Ved at forstå risikoen, kan man bedre sammenligne forskellige investeringer og finde de mest attraktive muligheder.

2. Forbedret porteføljestyring

Med risikojusteret afkast får du en mere balanceret portefølje og kan undgå investeringer, der ikke giver tilstrækkelig kompensation for den risiko, der tages.

Stadsrevisionens tilgang til risikojusterede investeringer

Hos Stadsrevisionen er vi dedikeret til at sikre, at vores kunder ikke blot får de bedste afkast, men også de mest stabile og risikojusterede afkast. Vores erfarne revisorer og rådgivere har alle over 8 års erfaring og er specialiserede i at skræddersy investeringsstrategier, der passer til dine specifikke behov og risikoprofil.

Vi tilbyder altid en personlig rådgiver og branchebestemt revisor, så du kan føle dig tryg og være sikker på, at dine investeringer bliver håndteret på den bedst mulige måde. Vores kundetilfredshed er vores højeste prioritet, og vi står til rådighed alle ugens dage fra 8-21, også i weekenderne.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er fordelene ved at bruge risikojusteret afkast?

Risikojusteret afkast giver et mere nuanceret billede af, hvor godt en investering præsterer ved at tage højde for den tilhørende risiko. Dette hjælper investorer med at træffe mere informerede beslutninger.

Hvordan kan jeg beregne risikojusteret afkast?

To almindelige måder at beregne risikojusteret afkast på er ved hjælp af Sharpe Ratio og Sortino Ratio. Sharpe Ratio måler afkastet i forhold til den risikofrie rente og standardafvigelsen, mens Sortino Ratio fokuserer på downside-risk.

Kan Stadsrevisionen hjælpe mig med risikohåndtering?

Ja, Stadsrevisionen tilbyder ekspertise i risikohåndtering og skræddersyede investeringsstrategier. Med over 8 års erfaring hos alle vores revisorer og rådgivere kan vi sikre, at dine investeringer er så risikojusterede og effektive som muligt.

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: