Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

intern kontrol og revision

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Intern kontrol er en vital del af enhver virksomheds økonomiske sundhed og operationelle effektivitet. Det omfatter alle foranstaltninger, politikker og procedurer, som ledelsen implementerer for at beskytte virksomhedens aktiver, sikre pålideligheden af finansielle rapporter og overholde love og reguleringer. Men hvordan hænger intern kontrol og revision sammen?

Hvad er intern kontrol?

Intern kontrol er systemer og processer, der er designet til at opdage og forhindre fejl og svig. Eksempler på intern kontrol kan inkludere autorisationskontrol, regnskabskontrol, sikkerhedsforanstaltninger og dokumentationskontrol. Formålet er at sikre, at virksomhedens ressourcer anvendes effektivt og sikkert, og at regnskabsoplysninger er nøjagtige og rettidige.

Hvad er revision?

Revision er en objektiv vurdering af virksomhedens finansielle rapporter og kontrolsystemer. Revisorer undersøger, om virksomhedens regnskaber er korrekte, og om interne kontroller er tilstrækkelige og effektive. Revision kan opdeles i intern revision og ekstern revision. Intern revision udføres af virksomhedens egne ansatte, mens ekstern revision udføres af uafhængige revisorer.

Hvorfor er revision vigtig?

Revision spiller en afgørende rolle i at vurdere effektiviteten af en virksomheds interne kontrolsystemer. En revision kan identificere svagheder og risici, der kan truet virksomhedens økonomi og drift. Derudover øger revision tilliden hos investorer, kreditorer og andre interessenter ved at give en uafhængig vurdering af virksomhedens økonomiske tilstand.

Sammenhængen mellem intern kontrol og revision

Intern kontrol og revision går hånd i hånd. Et solidt internt kontrolsystem reducerer risikoen for fejl og svig, hvilket gør revisionen mere effektiv og mindre tidskrævende. Samtidig giver en grundig revision feedback til ledelsen om effektiviteten af deres kontrolsystemer og peger på områder, der kræver forbedring.

Hos Stadsrevisionen er vi stolte af at kunne tilbyde en helhedsorienteret service, der matcher din virksomheds behov. Med vores +8 års erfaring, landsdækkende rækkevidde og over 1200 tilfredse samarbejdspartnere sikrer vi, at din virksomhed får den bedste rådgivning og revision. Vores certificerede og specialiserede revisorer er altid tilgængelige, også i weekenden, og du får altid tildelt en fast personlig rådgiver.

FAQ om intern kontrol og revision

Hvad er forskellen mellem intern kontrol og intern revision?

Intern kontrol refererer til de daglige procedurer og systemer, som ledelsen opstiller for at sikre virksomhedens aktiver og pålidelighed af finansielle rapporter. Intern revision derimod er en uafhængig vurdering inden for virksomheden, der evaluerer effektiviteten af disse kontrolsystemer.

Hvor ofte bør intern kontrolsystemet revideres?

Det er en god praksis at revidere intern kontrolsystemet mindst en gang om året. Dog kan hyppigere revisioner være nødvendige afhængigt af virksomhedens størrelse, kompleksitet og risikoprofil.

Kan dårlig intern kontrol påvirke virksomheden negativt?

Ja, dårlig intern kontrol kan føre til økonomiske tab, svig, ineffektivitet og manglende overholdelse af lovgivning. Det kan også skade virksomhedens omdømme og resultere i retslige konsekvenser.

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: