Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan udføres skat kontrol?

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Skattekontrol er en vigtig proces, der sikrer, at individer og virksomheder betaler deres korrekte skat og overholder skattereglerne. Skattemyndighederne i Danmark (SKAT) udfører forskellige former for kontrol for at sikre, at skattesystemet fungerer retfærdigt og effektivt. Denne artikel vil uddybe, hvordan skattekontrollen udføres og de forskellige metoder, der anvendes for at identificere og rette fejl.

Metoder Til Skattekontrol

Skattemyndighederne benytter flere forskellige metoder til at udføre skattekontroller. Disse inkluderer:

Selvangivelseskontrol

Dette er den mest almindelige form for skattekontrol, hvor SKAT gennemgår de indgivne selvangivelser for at sikre, at alle indtægter og fradrag er korrekt angivet. Hvis der er mistanke om fejl eller uoverensstemmelser, kan der anmodes om yderligere dokumentation fra skatteyderen.

Bogføringskontrol

Skattemyndighederne kan vælge at foretage en dybdegående kontrol af en virksomheds regnskaber og bogføringspraksis. Dette kan indebære en gennemgang af fakturaer, bankudtog og andre finansielle dokumenter for at sikre, at alt er korrekt bogført og at der er overensstemmelse mellem indtægter og udgifter.

Stikprøvekontrol

For at kontrollere brede populationer kan skattemyndighederne udføre stikprøver blandt udvalgte skatteydere. Dette fungerer for at identificere generelle fejlområder eller risikoprofiler inden for en befolkningsgruppe uden at undersøge hver enkelt selvangivelse individuelt.

Hvordan Foregår Kontrolprocessen?

Når SKAT beslutter sig for at udføre en skattekontrol, følger de en specifik proces:

Varsling

I mange tilfælde vil skatteyderen blive varslet om, at en kontrol er på vej. Dette kan ske via brev eller digital post, hvor der anmodes om specifik dokumentation eller opklaring af bestemte forhold.

Dokumentation og Gennemgang

Skatteyderen skal fremsende den ønskede dokumentation inden for en angivet frist. SKAT gennemgår herefter materialet grundigt for at vurdere korrektheden og fuldstændigheden af de indrapporterede skatteoplysninger.

Afslutning og Beslutning

Efter gennemgangen træffer SKAT en beslutning om, hvorvidt der er behov for at rette skatteopgørelsen. Hvis der findes fejl, kan dette resultere i krav om yderligere skattebetaling eller modregning af tidligere betalt skat. I alvorlige tilfælde kan det også føre til sanktioner eller bøder.

Søger Du Professionel Hjælp til Skattekontrol?

Hos Stadsrevisionen tilbyder vi professionel rådgivning og assistance med skattekontrol. Med vores +8 års erfaring, branchebestemte revisorer og landsdækkende tilstedeværelse, er vi her for at sikre, at din skat er i orden. Med mere end 1200 tilfredse klienter og en tilfredsgaranti, kan du altid være sikker på kompetent og personlig rådgivning.

FAQ

Hvad sker der, hvis jeg undlader at indsende den ønskede dokumentation til SKAT?

Hvis du undlader at indsende den ønskede dokumentation, kan SKAT træffe en skønsafgørelse baseret på de foreliggende oplysninger. Dette kan ofte resultere i en højere skatteopgørelse og potentielle sanktioner.

Hvor ofte bliver virksomheder udtaget til skattekontrol?

Der er ingen faste intervaller for, hvor ofte virksomheder udtages til skattekontrol. SKAT anvender risikobaserede metoder samt stikprøver til at udvælge kandidater til kontrol.

Kan jeg klage over SKATs afgørelse efter en skattekontrol?

Ja, du har mulighed for at klage over SKATs afgørelse. Først skal du indsende en klage til SKAT, og hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan sagen videreføres til Landsskatteretten.

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: