Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Pension

Din pensionsordning er en vigtig del af din samlede løn og en del af overenskomsten. Den pension, der knytter sig til dit ansættelsesforhold, kaldes en arbejdsmarkedspension. Når du går på pension, vil denne formentlig udgøre en væsentlig del af din indtægt. Lær alt om pensioner i Danmark, inklusiv de lovbaserede pensioner og individuelle pensionsordninger, samt hvordan disse bidrager til din økonomiske sikkerhed i seniortilværelsen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er pension?

Pension er din økonomiske sikring for seniortilværelsen og er mere en blot en opsparing. Pension omfatter også vigtige forsikringser, der kan yde økonomisk støtte til dig og din familie før pensionsalderen. En pension kan udbetales som et fast månedligt beløb eller som en engangssum, når du beslutter at gå på pension og træde tilbage fra arbejdsmarkedet. I Danmark kan du modtage pension fra forskellige kilder:

  • De lovbaserede pensioner
  • Arbejdsmarkedspensioner
  • Individuel pensionsordning

Alle tre typer pension sikrer, at du opretholder en fornuftig levestandard, når du forlader arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at forstå hver af disse pensionskilder for at maksimere din fremtidige økonomiske sikkerhed.

I tilfælde af alvorlig sygdom er der ofte mulighed for at få en udbetaling fra din pensionsordning. Hvis du bliver så syg, at du ikke længere er i stand til at arbejde, kan du blive tilkendt en pension for tab af erhvervsevne. Denne kan udbetales som enten en engangssum eller som en løbende månedlig indkomst.

Ved dødsfald vil der typisk blive udbetalt en sum penge til de efterladte. Det er muligt at påvirke, hvor meget der skal udbetales og til hvem, gennem dine valg i pensionsordningen.

Ved at planlægge din pension grundigt og sørge for at være dækket på forskellige fronter, kan du sikre, at din overgang til pensionstilværelsen bliver så glidende og bekymringsfri som muligt. Med en solid pensionsplan kan du se frem til at nyde din senior tilværelse med økonomisk tryghed.

De lovbaserede pensioner

De lovbaserede pensioner i Danmark, som blandt andet inkluderer folkepension og førtidspension, er fastsat af lovgivningen og administreres af det offentlige. Disse pensioner er afgørende for økonomisk sikkerhed i alderdommen.

Folkepensionen er tilgængelig for alle danske statsborgere, der når folkepensionsalderen, som aktuelt er 65 år. Folkepensionsalderen justeres dog periodisk baseret på ændringer i den gennemsnitlige levealder i Danmark, hvilket for tiden betyder, at alderen for at modtage folkepension stiger med et år hvert femte år. Hvis denne udvikling fortsætter betyder det, at folkepensionsalderen i 2125 vil være 79 år.

Beløbet, der udbetales i folkepension, afhænger af dine samlede værdier samt værdien af din arbejdsmarkeds- og individuelle pensionsopsparing. Jo mere du ejer og har sparet op, desto mindre får du i folkepension.

Førtidspension, tidligere kendt som invalidepension, er en anden form for lovbaseret pension, som tildeles under strenge betingelser. Den er bestemt for personer, der bliver uarbejdsdygtige, før de når folkepensionsalderen, eller for dem, der vurderes ikke at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Endelig inkluderer de lovbaserede pensioner også ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), som de fleste danske lønmodtagere bidrager til gennem deres løn. ATP kan begynde at udbetales fra du er 60 år og bidrager yderligere til økonomisk sikkerhed under pensionen.

Disse pensionsformer spiller en afgørende rolle i at sikre økonomisk stabilitet og komfort for ældre borgere, hvilket gør forståelsen og planlægningen af din pension yderst vigtig for en bekymringsfri seniortilværelse.

Arbejdsmarkedspensioner

Arbejdsmarkedspensioner er en type pensionsordning, der er direkte knyttet til dit arbejde, og ofte refereres til som arbejdsgiverbetalte pensioner. Disse pensioner er tæt knyttet til dit arbejde og hjælper med at mindske forskellen mellem din indkomst som erhvervsaktiv og som pensionist, og udgør for mange en væsentlig del af indtægterne under pensionstilværelsen.

Typisk involverer arbejdsmarkedspensionen bidrag fra både dig og din arbejdsgiver, som trækkes direkte fra din løn. Disse bidrag er normalt en fast procentdel af din lønindkomst. For tjenestemænd er situationen lidt anderledes, da de ikke selv bidrager direkte til pensionen, men i stedet optjener pensionsrettigheder gennem deres ansættelse, hvilket kaldes pensionsalderoptjening.

Der findes forskellige typer af arbejdsmarkedspensioner:

Overenskomstbaserede ordninger, hvor pensionen er aftalt gennem overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter.

Tjenestemandspensioner, som er forbeholdt ansatte i stat, region, kommune og Folkekirken, hvor pensionsrettigheder optjenes uden direkte indbetaling.

Firmapensioner, hvor et privat pensionsselskab håndterer opsparingen og administrationen af pensionsordningen.

Disse arbejdsmarkedspensioner er har blandt andet til formål at sikre, at du kan opretholde en god økonomisk standard i dine pensionsår. Ved at udnytte disse pensionsmuligheder kan du planlægge en mere sikker og økonomisk stabil pensionisttilværelse. Desuden har du altid muligheden for at supplere disse ordninger med en privat pensionsordning, som kan give yderligere økonomisk sikkerhed.

Individuelle pensionsordninger

Individuelle pensionsordninger giver dig mulighed for at tage kontrol over din pension ved selv at oprette og indbetale til et pensionsselskab eller et pengeinstitut. Disse ordninger er meget fleksible og kan designes til at udbetale enten som engangsbeløb eller i faste månedlige rater efter du går på pension.

Ligesom arbejdsmarkedspensioner, tilbyder individuelle pensionsordninger også muligheden for at inkludere livs- og helbredsforsikringer. Dette sikrer, at du og din familie er økonomisk beskyttet under de mest optimale forhold, hvis du skulle gå bort eller blive alvorligt syg, før du når at modtage din pension.

Reglerne for udbetaling af din pensionsopsparing varierer afhængigt af, hvilken type individuel pensionsordning du vælger, og kan være forskellige afhængigt af, om du dør før eller efter du har nået pensionsalderen.

Pension er også forsikring

Pensioner sikrer ikke kun, at du har en indtægt, når du går på pension på grund af alder. Mange ved, at man kan søge om at få førtidspension fra det offentlige, hvis der skulle ske én noget, så man mister arbejdsevnen, og der ikke er udsigt til, at man kan komme ind på arbejdsmarkedet igen. Men ellers forbinder de fleste umiddelbart kun ordet “pension” med folkepension eller en ekstra opsparing til, når man bliver ældre. Derfor kommer pension meget hurtigt til at handle om, hvor mange penge man har at leve for, når man går pension på grund af alder.

Men en arbejdsmarkedspension eller en individuel pension og til en vis grad de lovbaserede pensioner indeholder også en sikring af, at du og din familie har noget at leve for, hvis du fx mister din arbejdsevne eller dør.

Du kan vælge at købe et supplement, hvis du mener, at de lovbaserede pensioner eller din arbejdsmarkedspension ikke sikrer dig og din nærmeste familie godt nok.

I så fald kan du oprette en individuel pension med ekstra forsikringer gennem dit pensionsselskab eller pengeinstitut. Forsikringerne vil typisk dække, hvis du bliver alvorligt syg, mister evnen til at arbejde eller dør. Det er altså de samme typer forsikringer, der ofte indgår i en arbejdsmarkedspension. Men i den individuelle pension kan du supplere op, så du får mere udbetalt. Du har ofte også større indflydelse på, hvor stor dækningen skal være.

Du kan også oprette en pension med en såkaldt kontosikring, så du alligevel har mulighed for at give dine nærmeste del i de penge, du har sparet op til din pension, når du dør.

Du kan kontakte dit pensionsselskab eller pengeinstitut for at få nærmere oplysninger om, hvad der sker med din individuelle pension i tilfælde af død og om mulighederne for kontosikring.

Planlægning af pension er mere end blot at sætte penge til side – det er en strategisk proces, der kræver nøje overvejelse af dine langsigtede økonomiske mål. Hos Stadsrevisionen tilbyder vi professionel økonomisk rådgivning, hvor vi kan hjælpe dig med dine nuværende behov og dine fremtidige økonomiske ambitioner. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med blandt andet regnskab – skal vi også hjælpe dig?

Har du nogen spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen alle ugens dage mellem 8-21.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Selvstændige og pension

Hvis du er selvstændig, er det nødvendigt at tænke strategisk om din pension. Selvom du som selvstændig har ret til folkepension, ligesom alle andre borgere, når du når folkepensionsalderen, så er der vigtige forskelle at være opmærksom på. Som selvstændig mangler du en arbejdsmarkedspension, hvilket betyder, at du ikke automatisk sparer op til din pension. Dette kan føre til en betydelig økonomisk forskel mellem din indkomst, mens du arbejder, og din indkomst som pensionist.

En anden udfordring for selvstændige er manglen på de forsikringer, der typisk er inkluderet i en arbejdsmarkedspension, såsom livsforsikringer og forsikringer mod tab af erhvervsevne. Hvis du bliver syg, mister din arbejdsevne, eller hvis du går bort, kan dette efterlade dig og din nærmeste familie i en vanskeligere økonomisk situation sammenlignet med andre i lignende situationer.

For at adressere disse udfordringer, kan du som selvstændig vælge at indbetale til ATP Livslang Pension. Dette bidrager til din pensionsopsparing og sikrer samtidig dine nærmeste økonomisk i tilfælde af din død.

Desuden har selvstændige mulighed for at oprette en individuel pensionsordning gennem et pensionsselskab eller et pengeinstitut. Dette skridt er særligt vigtigt, hvis du vurderer, at folkepensionen og eventuel ATP Livslang Pension ikke vil være tilstrækkeligt til at opretholde den levestandard, du ønsker, når du går på pension. En individuel pension giver også mulighed for at sikre dig og din familie en indtægt i tilfælde af, at du mister din arbejdsevne eller bliver syg.

Ligesom det er essentielt for dig som selvstændig at være proaktiv i planlægningen af din pension, er det også vigtigt, at du er på forkant med revision og regnskab for at sikre, at du overholder alle gældende regler. Hos Stadsrevisionen tilbyder vi branchespecifikke revisorer, der er skræddersyet til at møde både dine personlige og din virksomheds behov. Hvis du ønsker at styrke din finansielle sundhed, står vi klar til at hjælpe dig.

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Hvordan får pensionsselskaberne dine penge til at vokse?

Når du indbetaler penge til dine arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger, bliver disse midler investeret af pensionsselskaberne, enten på aktiemarkedet eller direkte i forskellige virksomheder. Det er disse investeringer og den følgende finansielle afkast samt renter på din opsparing, der sikrer, at din pensionsformue kontinuerligt vokser gennem hele dit liv.

Hos visse pensionsselskaber har du mulighed for selv at træffe beslutninger om, hvordan dine pensionspenge skal investeres. Denne mulighed giver dig direkte indflydelse på, hvilke virksomheder din opsparing investeres i. Dette giver dig ikke blot kontrol, men også ansvaret for, hvor godt din pensionsopsparing forrentes, hvilket kan være en både udfordrende og givende opgave.

Det er værd at bemærke, at i år, hvor de finansielle markeder oplever nedgang, vil din pensionsordning ikke vokse så markant som i år med positiv økonomisk vækst. På trods af disse svingninger, vil en pensionsopsparing i et pensionsselskab over tid typisk medføre en højere værdi end hvis de samme penge havde været opbevaret på en almindelig bankkonto. Dette viser en af de klare fordele ved at investere din pension gennem et pensionsselskab frem for selv at spare op.

Det er derfor afgørende, at du overvejer, hvordan du ønsker dine pensionspenge skal håndteres, og om du aktivt vil engagere dig i investeringsbeslutningerne. Uanset hvad, bidrager din aktive eller passive rolle i investeringsprocessen til en mere sikker økonomisk fremtid, når du går på pension. Vælg derfor med omhu, og overvej, hvordan du bedst kan sikre din pensionsopsparing gennem de forskellige tilgængelige muligheder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om pension

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Pension fungerer som en økonomisk sikkerhedsforanstaltning for din alderdom, hvor du indbetaler en del af din løn til pensionsordninger gennem dit arbejdsliv. Disse midler investeres derefter, så de kan vokse over tid, og udbetales som en månedlig indkomst eller som en engangssum, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Pension består af flere elementer: indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner, individuelle pensionsordninger, og lovbaserede pensioner som folkepension og førtidspension. Disse ordninger inkluderer ofte også livs- og helbredsforsikringer, som sikrer økonomisk støtte i tilfælde af sygdom eller dødsfald.

Ja, pension er en integreret del af den samlede lønpakke. For mange ansatte indgår pensionen som en procentdel af lønnen, som indbetales af både arbejdsgiver og medarbejder til en arbejdsmarkedspension.

Det beløb, du betaler i pension, varierer afhængig af din specifikke pensionsordning og din indkomst. Typisk er det en fast procentdel af din løn, som automatisk trækkes hver måned og indbetales til din pensionsordning.

Når du skifter job, kan du ofte overføre din eksisterende arbejdsmarkedspension til din nye arbejdsgiver, eller du kan vælge at lade den forblive i den oprindelige pensionsfond, afhængig af reglerne i den specifikke pensionsordning. Det er vigtigt at gennemgå dine pensionstilbud ved jobskifte for at sikre, at du fortsat opbygger din pension uden afbrydelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: